Victory
Victory
407

BKP: Biskupové Evropy, prohlédněte a povstaňte!

Victory
905

Hlavní rektor a děkan univerzity pravé moudrosti je Duch svatý

„Toto vám pravím,“ říká Ježíš apoštolům večer před svou smrtí, „dokud jsem s vámi.“ Už dlouho s apoštoly nebude. Toto jsou poslední minuty, kdy se Ježíš loučí. Představte si otce, který by se …
Victory
578

„Připomene vám všechno, co jsem mluvil.“

Duch svatý nám připomene vše, co Ježíš mluvil. Ne však k tomu, abychom o tom diskutovali u zeleného stolu, pitvali to jako v pitevně, ale bez Ducha Božího, jenom svým rozumem, který postavíme jako …
Victory
914

BKP: Biskupové Afriky a Ameriky, prohlédněte a povstaňte!

Victory
685

Rozjímání nad Mt 7,24

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Ježíš pak pokračuje: „Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly …
Victory
695

V bezmocnosti máme děkovat a stavět se do živé víry

Musíme se učit přijímat různé bezmocnosti, za vše okamžitě děkovat a vzít Boží slovo jako meč Ducha proti hořkosti a výčitkám, tedy opřít se o něj. Ono nám dá sílu – Duch, který je za ním. Stačí …
Victory
11.6K

Bez osobního kontaktu víry s Ježíšem v modlitbě jsme jako ryba bez vody

Evangelium je pro život. Máme ho tedy žít. K tomu ale potřebujeme mít Ducha Svatého, protože bez Něho to není možné. Bez Něho je to jen litera, která zabíjí, kdežto Duch oživuje. Duch Svatý nás …
Victory
495

Kristovo nanebevstoupení a naše spoluúčast v něm

Čteme Sk 1,6-12, J 14,1-4 Ježíš nám rezervoval místo v nebi. Je to naše místo. Tam je náš domov, naše vlast. Nejlepší by bylo, abychom na to místo šli hned v hodině smrti. Abychom se netrápili …
Victory
1.1K

Máme žít ve víře dnes, ne až zítra

Je třeba stát ve víře, a to živé, i v těch nejmenších maličkostech. V tom je svatost. Vidět tyto maličkosti, přijímat je s vírou a ve víře v nich stát bez reptání na okolnosti, na nepřítele atd …
Victory
588

Rozjímání nad Mt 7,21

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane,‘ vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ Ježíš po tomto výroku dál v evangeliu pokračuje: „Mnozí mi řeknou v onen den: …
Victory
889

Skrze víru se máme otevřít realitě Kristovy smrti i Jeho vzkříšení

Boží slovo také říká, že skrze křest jsme byli ponořeni do Kristovy smrti. Skrze víru se máme otevřít realitě Kristovy smrti, která přemáhá hřích, ďábla. V okamžiku své smrti Ježíš dává svého …
Victory
694

Co odpovíš vzkříšenému Ježíši?

Když někomu uděláte něco zlého, buď nevědomě, anebo hůř – vědomě, vznikne mezi vámi velké napětí. Když si to pak člověk uvědomí, vidí svou vinu a vnímá, že ten druhý tím trpí, je tím zraněný. …
Victory
619

Rozjímání nad Mt 7,19

„Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ Zde Ježíš nemluví o fyzickém stromu, ale o člověku a jeho špatných skutcích. Říká to na závěr výroku o lžiprorocích, kteří …
Victory
452

Setkání synodální LGBTQ cesty ve Vatikánu – Boží anathema

Victory
1.4K

Výzva biskupů k abdikaci neplatného papeže Františka

Victory
657

BKP: Historický krok k záchraně církve

Victory
435

Náš veliký úkol – přispět kapkou své víry

Vzkříšení národa může učinit jedině Bůh. Avšak my, každý kapkou své víry, k tomu máme přispět! To je náš veliký úkol, který máme přijímat ve víře. Bůh počítá s každým z nás i s naší důvěrou v …
Victory
617

Rozjímání nad Mt 7,15

Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Toto Kristovo varování je rovněž velmi aktuální. Dnes už mnozí pastýři církve nejsou služebníky …
Victory
371

Tajemství spoluvzkříšení

Boží slovo říká, že jsme byli spolu s Kristem vzkříšeni. Je to pro nás určitým tajemstvím. Ježíš byl vzkříšen před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě. Já však nejsem v Jeruzalémě, ale na jiném …
Victory
410

„Pokoj vám.“

Když se vzkříšený Ježíš zjevil apoštolům, třikrát jim opakuje slova: „Pokoj vám.“ Do jaké situace to Ježíš hovoří? V evangeliu je napsáno: „Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli …