Язык
9 894

Patriarchát BKP a premiér A. Babiš

Tento týden vypukla plánovaná kampaň proti premiéru Babišovi. Co k tomu? Ježíš říká: „Kdo z vás je bez viny, ať hodí první kamenem.“ (J 8,7) Navíc nepřátelé premiéra podle zneužili zdravotní tragedi…
6 463

Budou homo-manželství? I ty rozhodneš!

V parlamentu dne 14. 11. 2018 proběhla diskuze a nyní se čeká na další už s hlasováním o zákonu o homo-manželstvích. Podle svědectví angažovaných křesťanů je po přípravné diskuzi „pro“ a „proti“ asi …
2 60

Rozjímání nad Ř 6,13

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“ Jaký verš tomuto verši předchází? „Ať …
4 325

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Josafata

Svatý Josafat, křestním jménem Jan, se narodil v roce 1580 ve Volodymyru na Ukrajině. Jednou v chrámu sv. Paraskevy, kam přišel ještě jako malé dítě spolu s rodiči, spatřil ikonu ukřižovaného Ježíše.…
2 298

Co je největším dobrodiním?

Největším dobrodiním je, když nám Bůh dá milost, abychom mohli být tupeni, nespravedlivě podezíráni a káráni, být ponižováni pro Jeho jméno. Tím vším z lásky k nám prošel před námi Pán Ježíš. On byl …
6 299

Bible a morálka

Život je zkouška, v níž se rozhoduje o šťastné či nešťastné věčnosti. Největší realitou je smrt. Smyslem života není honba za smyslovými požitky, tím méně stát se jejich otroky. Smyslem života je …
3 301

Kdo je pokorný?

O tom, kdo je pokorný, Scupoli píše, že „si nezakládá ani na ničem jiném, než jen na poznání Boží dobroty a velikosti a na poznání své vlastní bídy a náchylnosti ke zlému… Zakládá si na Boží lásce… …
4 115

Rozjímání nad Ř 6,11

„Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“ Tento verš z 6. kapitoly listu Římanům je opět tajemstvím. Podmínkou jeho odhalení je živá víra a chození ve víře, …
7 519

Liturgie a liturgický prostor

Na II. vatikánském koncilu byla vytýčena liturgická reforma. Liturgický jazyk – latina – byl zrušen a byl zaveden mateřský jazyk. Kněz se obrátil zády ke svatostánku a tváří k lidu. V mnohých …

Biskupská synoda a list apoštola Petra

František Bergoglio, přestože je heretik, na němž spočívá anathema, a propagátor sodomie, se vehementně prezentuje jako platný nástupce apoštola Petra. To, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikris…

Biskupská synoda a LGBTQ

Citace ze Závěrečného dokumentu: „Církev obnovuje svůj závazek vystupovat proti veškeré diskriminaci a násilí na sexuálním základě.“ Komentář: Místo toho, aby synoda vystoupila a přiměla Frant…

Biskupská synoda vyhrotila schizma – jaké je řešení?

Závěrečným dokumentem biskupské synody v Římě, vyhlášeným 27. 10. 2018, došlo v církvi k legalizaci sodomie, před níž Písmo svaté varuje trestem věčného ohně (2Pt 2,6). Tím vyvrcholila vnitřní …

Duhový František a zhanobení kříže

Katolická, ale i světová veřejnost je šokována gestem Františka na synodě biskupů ve Vatikánu. František si 17. října zavěsil na krk duhový kříž, na němž je místo Krista už jen duhová symbolika …
6 445

Členové parlamentu, volte život, ne smrt!

Vrcholí jubilejní rok 100. výročí naší republiky. Vezměme si dnes příklad z USA, kde probíhá proces návratu k realitě a životu. Prezident Trump změnil směr Obamovy politiky – pohlaví se bude rozlišov…

Kritika článku Dana Drápala „Piťha a proroci“

Dan Drápal reaguje na aktuální informační vlnu, kterou vzbudilo kázání katolického kněze a profesora Petra Piťhy. Drápal svým článkem však lidi, kteří se nechali kázáním vyburcovat ze spánku smrti, …
5 683

Kněží Kristovi, národ čeká na vás! video: https://youtu.be/thnNDLGWKZk

Kulminační čas oslav 100letého jubilea České republiky začal svátkem sv. Václava 28. 9 .2018 a vyvrcholí v neděli 28. října. Katolický kněz prof. Piťha pronesl v katedrále sv. Víta prorocké slovo k …
8 781

Mučedníci šli na smrt, protože milovali Boha!!!

Někdy Bůh dělá zázraky, a někdy se člověk ocitne v totální bezmocnosti. V životech svatých čteme o různých zázracích, které Bůh učinil na mučednících. Některé položili na rozpálený rožeň, a nic se …
5 707

Úspěch misie – obrácení duší závisí na smírných obětech!

Jaká je to škoda, že těm, kdo trpí, se nehlásá, aby obětovali své utrpení, aby se stali smírnými oběťmi za druhé, že se jim neřekne, že na nich závisí úspěch misie, protože jde o duchovní boj. …
5 376

Co se máme učit od nepřátel?

Moje duchovní „oko“ má být čisté! (srv. Mt 6,22-23) Člověk tedy nemá toužit po majetku anebo po hříchu, nemá se na něj zaměřovat ani fyzickýma očima. Ale duchovní oko musí být čisté i od herezí, od …
2 190

Rozjímání nad Ř 6,7-8

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“ Co znamená výrok „kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu“? V tomto textu se …