Язык
5

Postoj pravdivého křesťana

Nic proti slušnému chování, ale jestliže v té či oné situaci brání plnění Boží vůle, stává se překážkou. Slušné chování má ale často za sebou ducha tohoto světa. U pravdivých křesťanů musí být …
2 84

Rozjímání nad Ř 6,6

„Víme přece, že starý člověk náš byl spolu s ním ukřižován, aby bylo umrtveno tělo hříchu, a my už hříchu neotročili.“ V prvních pěti kapitolách listu Římanům se mluví o hříších. V 6. kapitole se …
1 46

Má Česko přijmout 50 uprchlíků ze Sýrie?

Novinář z aktuálně.cz dal kard. Dukovi otázku, zda podporuje či nepodporuje přísun 50 uprchlíků, prý sirotků, ze Sýrie do ČR. Kardinál odpověděl, že je třeba jim pomoci tam, kde jsou. To byla velmi …
2 885

Byly zveřejněny konkrétní důkazy o Bergogliově vině

Německý televizní kanál ZDF opakovaně vysílal dokumentární film „Mlčení pastýřů“, který byl natočen v minulém roce a získal ocenění „Prix Evropa 2017“ jako nejlepší evropský dokumentární film. Ve …
1 30

Krátká rekapitulace pohybu, který v Americe nastal v důsledku dokumentu arcib. Vigana

1) 44000 amerických žen – profesorek, řeholnic a jiných žen aktivních v různých katolických spolcích požadují přešetření homosexuálních a pedofilních zločinů a vyvození důsledků. 2) Američtí muži …
1 26

Jakou taktiku zvolil František po výzvě k rezignaci?

Zintenzivnil úsilí o islamizaci Evropy. František Bergoglio v těchto dech podal dlouhé interview pro „Il Sole 24 Ore“. Byly mu kladeny otázky ohledně tisíců pedofilních skandálů v katolické církvi …
15

Jak pokračuje vlna reakcí na Viganův dokument?

Polarizace v Americe roste. K tématu se vyjádřili i další preláti. V Evropě ve všeobecnosti přetrvává mlčení včetně Polska. Přerušil ho švýcarský biskup Marian Eleganti, cituji: v otázce biskupů, …
42

Arcib. Vigano je ohrožen na životě

Vatikán 12. září 2018 Portál Church Militant přinesl informaci, že Vigano zanechal testament, v němž jsou dopodrobna sepsaná i jiná odhalení vůči pápeži a jiným prelátům a mají být okamžitě publiková…
32

Arcib. Viganò, diagnóza, koncil

Arcib. Viganò, bývalý papežský nuncius v USA, učinil odvážný krok. Ukázal na šokující skutečnost – homosexuální zločiny na nejvyšších místech v církvi. Kde mají kořeny? Písmo svaté ukazuje, že kořene…
2 52

Jsi připraven?

Centrem každého dne je modlitba. Na začátku je potřebné zapřít svou lenost, nevěru a všechny roztržitosti a uvědomit si nejzákladnější pravdy z evangelia. Prvním krokem je dokonalá lítost nad svými …
4 536

Odpověď na dalajlámův výrok „Evropa patří Evropanům“

Dalajláma ve švédském městě Malmö pověděl: „Evropa patří Evropanům“. Mnozí v Česku se nad tím radují a alternativní média i sociální sítě to s nadšením rozesílají. Samozřejmě ne ze zlé vůle. Logicky …
2 642

Každý, už i malé dítě cítí, že zemře!

Každý, už i malé dítě cítí, že jednou přijde smrt. Uvědomí si: „Dědeček, babička zemřeli – i já jednou zemřu. A co bude potom?“ Odpověď je velice jednoduchá: potom bude nebe nebo peklo. To není …
2 426

„Láska… nehledá svůj prospěch…“ (1Kor 13,5)

Pravá láska se dokáže obětovat. Bůh vložil do srdce ženy lásku ke svému dítěti. Jeden kazatel vypráví, že když mu bylo osmnáct let, byla právě první světová válka. Bojoval u Verdunu. Zpočátku byl …
5 598

Proč jsem byl oklamán?

Kristus přišel dobrovolně k Jordánu a postavil se mezi hříšníky jako jeden z nich, ačkoli neměl žádný hřích. Když Ho později vedli na popraviště, lidé se na Něho dívali a mysleli si, že je zločinec, …
3 397

Pohanství a okultizmus jsou pro „starého člověka“ přitažlivější. Proč?

Vztah k Bohu je spojen s umíráním sobě sama. Když Bůh začne člověka pomalu vést, on se začne vzpírat, bouřit, reptat a nakonec uteče pryč. Opustí cestu Božího vedení. Proč? Výstižně to vyjádřila svat…
4 482

Komu slouží masmédia?

Musíme vést duchovní boj proti systému světa, který je kolem nás. Je to systém lži. Ježíš mluví o knížeti tohoto světa, kterého nazývá také otcem lži, a ten dnes obzvlášť silně působí skrze masmédia,…
2 696

Situace v „křesťanské“ Evropě dnes

Starý člověk je jako akrobat. Všechno dovede napodobit, a přesto je nemoudrý. Nepamatuje nakonec, na věčnost. Nepočítá s ní. Nechce se vážně zamyslet nad smrtí, nad Božím soudem… Jen se podívejme, …
1 69

Cesta k osvobození ze závislosti

Když máme živou víru, máme imunitní systém, který nás chrání od závislosti na hříchu, např. od alkoholismu, narkotik, homosexuality anebo jiných závislostí, které narušují psychiku člověka a za …
4 292

Slovo otce patriarchy na Povýšení svatého kříže

Ve čtvrtém století hledala sv. Helena, matka císaře Konstantina Velikého, v Jeruzalémě na Kalvárii svatý kříž, na němž zemřel náš Spasitel. Když jej našla, nechala vystavět baziliku Božího hrobu, do …
5 953

Co je hřích proti Duchu svatému?

Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl. Zástupy žasly a říkaly: „Není to Syn Davidův?“ Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání …