Язык
10

Rozjímání nad Gal 3,22

Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří. Před tímto veršem je napsáno: „Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním…
3

Každý den máme chodit v Duchu svatém

Máme nejen přijmout Ducha Svatého, ale máme v Něm chodit, a to každý den! Co znamená chodit v Duchu Svatém? Znamená to, že máme být ve světle Božím, stavět se do něho! A také se dívat na svůj život …
3

Vidět Krista v sobě i ve svém bližním

Otázka: Co vidí starý člověk? Ani v sobě ani v bližním nevidí Krista ani ve svém bratrovi nevidí Krista a u sebe nevidí své omyly a nechce je vidět, protože starý člověk nenávidí pravdu a nenávidí …
4 302

Máme mít ochotu stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem

Svatost spočívá v maličkostech. Samozřejmě, člověk zpočátku musí projít určitým základním procesem. Musí být ochoten postavit se do pravdy, přerušit spojení s bludnými, hříšnými myšlenkami a také …
3 219

Prožívej na modlitbě: „Ježíš a já“

V nás je duchovní otrava, která není vidět. Je obsažená v egoismu, koncentrování se na sebe a v sebezbožšťování. Dá se ji nazvat také pýcha. Je to plánovaná sebevražda – kdy se člověk oddělí od Boha …
2 246

Milovat Boha znamená všechno Mu dát

Když při modlitbě prožíváme pravdu spoluukřižování, můžeme si opakovat Boží slovo: „Miluj Boha celým srdcem, celou duší, vší silou.“ To je to samé jako: „Kdo neopustí všechno, co má, nemůže být …
1 14

Rozjímání nad Gal 3,18

Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem. Tomuto výroku v 18. verši předchází v 13. verši zmínka o kletbě zákona, ktero…
1 40

Zastavte sa, bratia biskupi! Slováci ožijú!

Vážení biskupové Slovenska! Veřejnost potřebuje znát, oč se konkrétně jedná v Istanbulské smlouvě. Smlouva umožňuje tak, jako např. ve Finsku a Norsku, sociálním službám vloupat se do domů a bez …
3 320

Radujte se, protože Pán je blízko!

I kdyby nás pomlouvali, pronásledovali a neměli bychom podmínky k životu, máme se radovat. Největším vyznamenáním je, když můžeme trpět nejen pro své hlouposti a hříchy, ale už i pro Krista. Boží …
1 35

Na príhovor sv. Prokopa

V máji 2003 sme boli na púti na Sázave. Pri hrobe pustovníka sv. Prokopa nás kňazi vyzvali, aby sme odovzdali Bohu to, čo nás zotročuje a poprosili Pána Ježiša, aby nás na príhovor sv. Prokopa …
5 667

Jaká je naše modlitba, takový je i náš život

Položme si otázku: „Plním Boží vůli? Jak obstojím před Božím soudem?“ Až do smrti musíme bojovat boj s dědičným hříchem v nás, boj světla s temnotou. Ta není jen ve světě, ale je přímo v našem srdci.…
1 28

Stane se Brno požehnáním, nebo prokletím?

www.youtube.com/watch Tímto se obracím na všechny upřímné Brňany, a zvlášť na katolíky. Postavte se proti veřejnému rouhání, které hrozným způsobem tupí našeho Pána a Spasitele! A nejen křesťanstv…
4 174

Spravedlivý bude žít z víry

„Spravedlivý bude žít z víry.“ (Řím 1,17) Boží slovo nás vybízí, abychom chodili ve víře, tzn. abychom se postavili na Boží slovo, tedy jednali podle něho. Ne podle to, co cítíme, ale podle toho, co …
41

Výzva vláde, MZV a prezidentovi SR týkajúca sa vojenskej agresie v Sýrii

Byzantský katolícky patriarchát sa pripája a plnou mierou zdieľa vyhlásenie patriarchov Antiochie a celého Východu, ktorí ostro odsúdili brutálnu vojenskú agresiu proti Sýrii zo strany USA, …
1 19

Výzva vládě a MZV ČR ohledně vojenské agrese v Sýrii

Byzantský katolický patriarchát se připojuje a plnou mírou sdílí prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu, kteří ostře odsoudili brutální vojenskou agresi proti Sýrii ze strany USA, Francie …
2 244

Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli Samařanky

(ve východní církvi – 4. neděle po Velikonocích) „Ježíš přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, …
16

Rozjímání nad Gal 3,13a

„Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe.“ Je řečeno, že Kristus nás vykoupil z kletby zákona. Člověk však předpokládá, že Mojžíšův zákon přináší požehnání, a …
28

Otevřený dopis řediteli Národního divadla Brno, řediteli divadla Husa na provázku a propagátorům …

Tento otevřený list je reakcí na váš úmysl uvést divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, v němž se zobrazuje scéna rouhavého charakteru, hrubě urážející osobu Ježíše Krista. Kdyby někdo …
3 72

Každý z nás musí být Kristovým svědkem

Ježíš chce, abychom byli jeho svědky. Nemůžeme proto říct: „Mně se to netýká.“ Nemůžeme spát! Musíme být Kristovými svědky – každý z nás! Není to však možné vlastní silou. Proto Ježíš slíbil: „…dost…
33

Co chce Brno? Prokletí, anebo požehnání?

Výzva brněnskému biskupovi Vážený pane biskupe, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v otázce vulgární a rouhačské hry, hrubě urážející našeho Pána a Spasitele, který vzal na sebe naši …