언어
2 133

Je anebo není František heretik?

2 페이지
František ve své exhortaci Amoris laetitia de facto zrušil existenci všeobecně platných morálních norem a místo objektivních skutečností prosazuje jen subjektivní postoje, které vedou k zrušení … 더보기
524

T. Holub a heretická Amoris laetitia

1 페이지
V rozhlasové relaci T. Holub hájil a prosazoval heretickou exhortaci Amoris laetitia. Vystoupili proti ní kromě jiných i signatáři Korekce. Exhortace de facto ruší objektivní Boží zákony a subjektiv… 더보기
2 140

Rozjímání nad J 1,12-13

„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.“ Toto Boží slovo, které je …
394

Záchrana Německa – nepřetržitá modlitba a pokání

1 페이지
V posledních letech nastala v Německu masová islamizace, proti které se občané nesmí bránit! Je trestné zločiny migrantů zveřejňovat! Přesto ve volbách (2017) opět vyhrála politická strana Merkelové.… 더보기
1 331

Pravidla a vztahy

Ježíš v evangeliu říká velmi prosté pravidlo: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi.“ (Lk 6,31) Jak jsme však od toho vzdáleni! Ve všem se projevuje naše egoistické myšlení: „…
1 471

Slovo patriarchy Eliáše o děkování - І. část: „za všechno děkujte…“

Životním heslem jednoho Božího muže, který žil na přelomu 19. a 20. století, bylo: „Buď můj život jedna Boží chvála!“ Této vděčnosti Bohu se máme naučit i my. Máme se naučit Mu děkovat, nejen když …
2 144

Rozjímání nad Iz 53,5-6

„Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho ranami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej …
1 100

Máme toužit po pravdivé svobodě

Při soukromé modlitbě je třeba si v pravdě uvědomovat bolest církve, bolest a bezmocnost z toho, že nás spoutává starý člověk se svým systémem. Máme toužit po svobodě od ducha světa, od starého …
2 101

Rozjímání nad 1J 5,11-13

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, …
3 174

Modlitba má být místem pro celopal lásky k Bohu

Pán Ježíš po nás chce, abychom na Něm byli víc a více závislí, abychom Jeho milovali, pro Něho se obětovali i v těch nejmenších maličkostech všedního dne. Drobná utrpení všedního dne i v maličkostech…
1 249

Narození Přesvaté Bohorodičky

8 (21). V září slavíme svátek Narození Panny Marie. Jak děti slaví narozeniny své matky? Přijdou k ní, dají jí nějaký dárek, přinesou květy. Když dávají ten dárek, tak čekají, že máma jim také něco …
1 407

Nemůžeme si hrát na schovávanou

Člověk, který se v pravdě modlí a staví před Pána, si nemůže hrát na schovávanou tím, že bude maskovat svého starého člověka, ale také nemůže maskovat různá duchovní pouta, která ničí i druhé. Vše …
2 211

Máme žít naplno – milovat Ježíše

Život je opravdu krátký, velmi krátký, a proto je třeba žít naplno – milovat Ježíše! To vše je však jen zbožná fráze, když člověk nemá prostor k pravdivé modlitbě, kde může milovat jenom Jeho. A …
4 246

Je třeba odkrývat myšlenky v kořeni

V životě víry je třeba jít ke kořeni, a ten je v maličkostech, v malých obětech a v malých sebezáporech, které nutí člověka k neustálé bdělosti, ne křečovité, ale k rozlišování myšlenek. Máme …
2 342

Máme skutečně cele patřit Ježíši

Máme skutečně cele patřit Ježíši, neboť On za nás prolil svou krev na Golgotě. On kvůli nám přišel na tuto zem. Máme umírat sobě pro Ježíše. Např.: Když vnímáme chyby svých bližních, je třeba …
4 131

Co je jediné trvalé? Sloužit Ježíši!

Je třeba se vzájemně povzbuzovat, znovu a znovu si uvědomovat marnost a klam světa i co je jediné trvalé: sloužit Ježíši. Na tom jednom nám má záležet – sloužit cele Pánu, usilovat o Jeho čest a …
4 1천

Jak se zbavit strachu

Když na nás přijde nějaký strach – ať už ze smrti, z nemoci, o své děti, strach z toho, že zlo jakoby dostalo zelenou nebo z toho, že církev krvácí,… prostě z čehokoli… Co tehdy dělat? Jak bojovat …
2 301

Zásady, jak jít společně za Ježíšem

Církev dnes nic víc nepotřebuje než duše, které jdou úzkou, strmou cestou za Ježíšem (Mt 7,14), duše, které dají Ježíšovi první místo ve svém životě, a pak s vírou procházejí opuštěností s Ježíšem …
2 128

Rozjímání nad 2Tim 4,2-4

Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří …
1 322

Boží požadavek: pravdivé společenství

Prvním krokem evangelizace je přijetí Ježíše za svého Spasitele a Pána, přijetí Bohorodičky a Ducha svatého, odřeknutí se herezí a okultismu, ale pak nastane druhá etapa. Druhá etapa misie, která je …