Jazyk
Vilém

Boží slovo na den 21.2. A.D. 2018

DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. TO CO JSEM NAPSAL JEST NAOPAK PODSTATNÉ A

K TÉMATU A TO VÍCE, NEŽ -LI SI TVOJE MALIČKOST MYSLÍ :-)
TAKŽE JEŠTĚ JEDNOU, BYLO BY VHODNÉ SE VÁŽNĚ ZAMYSLET NAD ONOU PŘÍČINOU ONÉ NEDŮVĚRY ZE STRANY DOTYČNÉ HANKY K ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVI " SVATÉ " ...
JAK VIDNO JE TI TO OSOBNĚ NEPŘÍJEMNÉ, ŽE HANKA… Více
Vilém

Boží slovo na den 21.2. A.D. 2018

MÍSTO OSOBNÍHO VKLÁDÁNÍ NA ODKAZY ONÉ HANCE BY BYLO NAOPAK

PROSPĚŠNĚJŠÍ OSOBNĚ VHODNÉ PŘEMÝŠLET Z JAKÉ PŘÍČINY NEMÁ HANKA POTŘEBNOU OSOBNÍ DŮVĚRU K ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVI " SVATÉ " A TÉŽ S JEJÍ VĚROUKOU KTERAK OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZDĚLILA ...
Vilém

Boží slovo na den 21.2. A.D. 2018

DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. TAKŽE BY BYLO VHODNÉ PŘEMÝŠLET, VELMI PŘEMÝŠLET KTERAK JSI OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZDĚLIT, Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU ONA HANKA TÉŽ OSOBNĚ NAPSALA : " Po duchovní stránce se s římsko - katolickou věroukou nemohu ztotožnit. Spoléhá se totiž na vše možné, jenom ne na Krista a to je v rozporu s podstatou křesťanství. "
POUZE OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE NA ONU … Více
Vilém

Boží slovo na den 21.2. A.D. 2018

MILANE Z LYSE TO JSEM POCHOPIL A JE MI TO JASNÉ, ALE DLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU V TOM JE NĚCO VÍCE : MÍT NATRVALO OSOBNÍHO KAMARÁDA COŽ JEST VÍCE MÉNĚ BĚŽNÝ JEV ...
NENÍ TO TOTIŽ NIC DIVNÉHO, NEBOŤ TAKTÉŽ MÁM V ČESKÉ TŘEBOVÉ NĚKOLIK OSOBNÍCH PŘÁTEL ...
VŠE JEST SAMOZŘEJMĚ OTÁZKOU POTŘEBNÉ OSOBNÍ DŮVĚRY ...
A POKUD NENÍ VŠE V POŘÁDKU CO JSI PÍSEMNĚ ZDĚLIL … Více
Vilém

Boží slovo na den 21.2. A.D. 2018

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. PODAL ZAJÍMAVOU OSOBNÍ INFORMACI KTERÁ JEST ZÁROVEŇ INFORMACÍ POTĚŠUJÍCÍ ...
DOTYČNÝ UŽIVATEL SE OSOBNĚ TOTIŽ NACHÁZÍ V KRUHU PŘÁTEL Karla Kryla ... TO JE SUPER !
JE TEDY VÍCE MÉNĚ ZAJÍMAVÉ, PROČ TAKOVÝ DOSLOVNĚ NEPŘEHLÉDNUTELNÝ OSOBNÍ ZÁJEM O UŽIVATELE MILANA Z LYSE, ŽE ? ( ? )
Vilém

o.Kuffa - Skúsenosti z plesu

DOPLNĚNÍ ...

DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. NEBO SNAD NEMÁŠ OSOBNÍHO PŘÁNÍ ABYCH TI TO VŠE PŘEDEM TÉŽ OSOBNĚ S TÍMTO KNĚZEM DOJEDNAL ?
MYSLÍM, ŽE OSOBNÍ KONTAKT NA DOTYČNÉHO KNĚZE KTERÉHO POMĚRNĚ ČASTO PÍSEMNĚ ZMIŇUJEŠ A TÉŽ ODKAZUJEŠ ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV - NEPOCHYBNĚ MÁŠ PLNĚ K DISPOZICI ...
TAKŽE… Více
Vilém

o.Kuffa - Skúsenosti z plesu

DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. A CO TAKHLE V ONOM TEBOU POMĚRNĚ ČASTO ZMIŇOVANÉM KNĚZI KE TVÉ OSOBNÍ SPOKOJENOSTI A KLIDU TVÉ DUŠE POTÉ NALÉZT OSOBNÍHO PŘÍTELE ?
POTOM BY NEBYLO ZAPOTŘEBÍ ZDE NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV CÍLEVĚDOMĚ A S POTŘEBNÝM ÚSILÍM VYVÍJET ONU OSOBNÍ AKTIVITU NAJÍT SOBĚ POTŘEBNÉHO KAMARÁDA SE KTERÝM BY SIS … Více
Vilém

Boží slovo na den 19.2. A.D. 2018

OMYL ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. ZDE PÍSEMNĚ ZDĚLIL, ŽE SE MAJETNICKY OSOBNĚ DOŽADUJI JEHO POZORNOSTI ( ? ) ZAJÍMAVÉ, ALE AŽ NA ONU MALIČKOST : ŽE NAOPAK TENTO OSOBNÍ NÁZOR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESDÍLÍM A PÍSEMNĚ MOHU REAGOVAT NA TOTO OSOBU Z LA. NAPROSTO SVOBODNĚ A K TOMU NEMÁM ZAPOTŘEBÍ COKOLI SE NĚČEHO OSOBNĚ DOŽADOVAT :-) Více
Sard se to líbí. 
Vilém

Boží slovo na den 19.2. A.D. 2018

A JEŠTĚ NĚCO ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. SE VE SVÉM PŘÍSPĚVKU OSOBNĚ ZMÍNIL O WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV KTEROU PŘIPODOBNIL K ONOMU DOSLOVNÉMU GULÁŠI 20.2. 16:08:00
CO K TOMU ŘÍCT ?
TAK AŤ SI TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. SBALÍ LASKAVĚ SVÝCH 5 ŠVESTEK A JDE KTERAK LIBO O DŮM DÁLE :-) NIKDO TOTIŽ A TO NAPROSTO PROKAZATE… Více
Sard se to líbí. 
Vilém

Boží slovo na den 19.2. A.D. 2018

LIBORE Z LYSE JEST DOBRÉ, ŽE SE TOBĚ PODAŘILO DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA.

VYTOČIT ... ONO TO JEST TOTIŽ KE TVÉMU OSOBNÍMU DOBRU ... TAKTO SE TÉŽ MIMO JINÉ ZTRÁCÍ ONA VIDINA TOHO, ŽE TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. NEBUDEŠ MÍTI PRAVIDELNĚ / TÉŽ PŘÍLEŽITOSTNĚ DLE SITUACE OSOBNĚ NAKVARTÝROVANÉHO V MÍSTĚ TVÉHO BYDLIŠTĚ :-) COŽ … Více
Sard se to líbí. 
Vilém

ČEŠTÍ ZEDNOSATANISTI ZASE UNESLI LETADLO! TENTOKRÁT V ÍRÁNU! ANEB PTEJTE SE TOMÁŠE HALÍKA! …

DOTYČNÝ MAZÁNEK Z LA. SE JAKO OBVYKLE PŘEDSTAVIL UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV V TOM NEJLEPŠÍM SVĚTLE A TÉŽ NEOPOMNĚL NAKYDAT ONEN HNŮJ NA HLAVY " HŘÍŠNÍKŮ :-) COŽ MNE OSOBNĚ VÍCE MÉNĚ NEPŘEKVAPUJE :-)
ALE OSOBNĚ ZAPOMNĚL OBRÁTIT ONU STRANU MINCE, COŽ NENÍ KE ŠKODĚ, NAOPAK :-)
STAČÍ TOTIŽ PŘIPOMENOUT … Více
Vilém

ČEŠTÍ ZEDNOSATANISTI ZASE UNESLI LETADLO! TENTOKRÁT V ÍRÁNU! ANEB PTEJTE SE TOMÁŠE HALÍKA! …

TROCHA JSEM SE OSOBNĚ TOTIŽ PŘED LETY BLAHÉ TO PAMĚTI ZAJÍMAL O ONU PSYCHOLOGII ...

A ZDE PODOBNÍ LIDÉ TĚCHTO POVAH NACHÁZEJÍCÍCH SE V PODOBNÝCH SITUACÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNI A SAMOZŘEJMĚ TÉŽ JEJICH OSOBNÍ ÚSILÍ DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE / ÚSPĚCHŮ ...
JE TO VELICE ZAJÍMAVÉ A HLAVNĚ PROSPĚŠNÉ SE S TÍMTO PODROBNĚ SEZNÁMIT ...
ONU ČETBU OSOBNĚ TÉŽ PŘÍPADNĚ … Více
Vilém

ČEŠTÍ ZEDNOSATANISTI ZASE UNESLI LETADLO! TENTOKRÁT V ÍRÁNU! ANEB PTEJTE SE TOMÁŠE HALÍKA! …

TO JEST JEDNODUCHÁ MATEMATICKÁ ROVNICE : DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. NEUMÍ TOTIŽ PROHRÁVAT :-) KAŽDÝ OSOBNÍ NEÚSPĚCH JEST PRO DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. NAPROSTO NEPŘIJATELNOU REALITOU, REALITOU, JENŽ HO POTÉ MORÁLNĚ DOSLOVNĚ DEPTÁ ...
KAŽDÝ OSOBNÍ NEÚSPĚCH SE SNAŽÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM OBRÁTIT VE SVŮJ OSOBNÍ PROSPĚCH A TO ZA JAKOUKOL… Více
Sard se to líbí. 
Vilém

Mária Montessori 2. časť

TO NIC NENÍ :-) ALE CO SI MYSLET O JEDNOM " VĚŘÍCÍM " ČLOVÍČKOVI, JENŽ VLASTNÍ ONU

OSOBNÍ SBĚRATELSKOU ( CELOŽIVOTNÍ ) TOUHU OHLEDNĚ OSOBNÍCH INFORMACÍ O LIDECH ? :-)
Vilém

Mária Montessori 2. časť

OHLEDNĚ DOPORUČENÉ HOSPITALIZACE : OSOBNÍ SOUHLAS ...

ZTRÁTA PŘÍTELE DOTYČNÉMU UŽIVATELI OSOBNĚ NEVADÍ A JE MU TO CELKEM JEDNO ( ? ) KTERAK SE DNES NA JINÉM VLÁKNĚ PÍSEMNĚ VYJÁDŘIL A TO Z POUHÉ MALICHERNOSTI OHLEDNĚ ROZLIČNÝCH OSOBNÍCH NÁZORŮ ... COŽ VÍCE MÉNĚ VYPOVÍDÁ O CELKOVÉ LIDSKÉ POVAZE TOHO… Více
Vilém

Má nové motu proprio za cieľ udržať starších liberálov na svojich miestach?

NA ZÁVĚR ...

A S TAKOVÝM " VĚŘÍCÍM " ČLOVÍČKEM JSEM SE OSOBNĚ PO LÉTA BLAHÉ TO PAMĚTI V ČASE MÉHO LA. POBYTU KAMARÁDIL ( ? )
JSEM TOMU ZE SRDCE UPŘÍMNĚ RÁD, ŽE TOTO OSOBNÍ KAMARÁDSTVÍ PATŘÍ JIŽ NENÁVRATNĚ DO ONÉ MINULOSTI !!!
MEZI NÁMI JEST TOTIŽ PODSTATNÉHO ROZDÍLU A TO, ŽE I PŘES ODLIŠNÉ OSOBNÍ NÁZORY SI SVÉHO KAMARÁDA I PŘESTO OSOBNĚ … Více
Monika G se to líbí. 
Segal se to líbí. 
Vilém

Má nové motu proprio za cieľ udržať starších liberálov na svojich miestach?

VELICE ZAJÍMAVÉ ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. PŘIŠEL O SVÉHO KAMARÁDA A JE MU TO CELKEM JEDNO, KTERAK SE OSOBNĚ PÍSEMNĚ VYJÁDŘIL ( ? ) TO SNAD NENÍ MOŽNÉ :-)
K TOMU NENÍ CO DODAT :-) OSOBNĚ SE JIŽ NIČEMU U DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. NEDIVÍM ...
Segal se to líbí. 
Vilém

Európska Centrálna Banka: EU potrebuje masovú imigráciu

PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Segal se to líbí.