Jazyk
Vilém

Čo to je za módu?

BRATŘE MENHIRE,

A CO LZE OČEKÁVAT OD JEDNOHO POCHYBNÉHO VĚŘÍCÍHO SLÍDILA Z LA. JEHOŽ HLAVNÍ CELOŽIVOTNÍ " KŘESŤANSKOU " NÁPLNÍ JE CÍLEVĚDOMĚ A S LIŠÁCKOU RAFINOVANOSTÍ SE " PŘEHRABOVAT VIDLEMI " V ŽIVOTECH LIDÍ S CÍLEM ZÍSKÁVAT POTŘEBNÉ OSOBNÍ INFORMACE A TO INFORMACE JAKÉHOKOLI DRUHU DO SVÉ " DOMÁCÍ KARTOTÉKY ( HLAVĚ ), OSOBNÍ INFORMACE … Více
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

OMYL :-)

TAKOVÉTO NAPROSTO PROKAZATELNÉ NEDŮVĚRYHODNÉ A POCHYBNÉ TÝPKY VĚŘÍCÍCH LIDÍ Z KOSTELNÍCH LAVIC JAKO TY MILÝ CHLAPČE Z LA. A TVŮJ KÁMOŠ PAN MAX KAŠPARŮ JEHOŽ SLÁVA DLE TVÉ CHVÁLY NEPOCHYBNĚ DOSAHUJE NEBES :-))) - SE " KOMPASEM " HLEDAJÍ AŽ DO ONÉ PÁNEM BOHEM " POŽEHNANÉ " CHVÍLE, DOKUD SE K OBOUSTRANNÉ … Více
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

MILÝ MIREČKU Z LA.  :- )

JSEM OSOBNĚ OCHOTEN SE DLE SITUACE, BYŤ PÍSEMNĚ URYCHLENĚ ZKONTAKTOVAT SKRZE
INTERNET S PANEM MAXEM KAŠPARŮ, NEPOCHYBNĚ STEJNĚ POVEDENÝM VĚŘÍCÍM PTÁČKEM JAKO JEST TOMU U TEBE MILÝ CHLAPČE Z LA. COŽ JSEM JIŽ NEDÁVNO TÉŽ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV PÍSEMNĚ ZDĚLIL A POTÉ POŽÁDAT O ONU POMOC A UPŘÍMNĚ VĚŘÍM I … Více
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

OHLEDNĚ PRÁVĚ TÉ TVÉ NAPROSTO PROKAZATELNÉ DUŠEVNÍ PORUCHY NENÍ ZAPOTŘEBÍ COKOLI DODAT :- ( NEBOŤ CO LZE SOUDIT O VĚŘÍCÍM ČLOVÍČKU Z LA. JENŽ JEST VE SVÉ CHOROBNÉ ZÁVISLOSTI NA PC OSOBNĚ PŘÍTOMEN OD RANNÍHO KUROPĚNÍ AŽ DO POZDNÍCH VEČERNÍCH HODIN S CÍLEM PŘESVĚDČIT SE CO … Více
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

OMYL :-) ŽÁDNÝ KOMEDIANT, ALE CO NA SRDCI TO NA JAZYKU :-)
UPŘÍMNOST NADE VŠE :-)
TOŽ TAK ...
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ALE NO TAK PROČ TA SKROMNOST :-)
JEST SNAD ONOU PŘÍČINOU TVÉ SKROMNOSTI TVÝCH PADESÁT LET ? :-)
TOMU SE MI NECHCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VĚŘIT :-) TAKOVÝ VĚŘÍCÍ LIDÉ TVÉHO TYPU SE TOTIŽ DOST TĚŽKO MĚNÍ K LEPŠÍMU :-) ZVLÁŠTĚ KDYŽ VLASTNÍ CELOŽIVOTNÍ OSOBNÍ TUŽBU SE ZA KAŽDOU CENU … Více
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

COŽ O TO CHVÁLIHODNÉ TO NEPOCHYBNĚ JEST, ALE NEBYLO BY VHODNÉ SE OSOBNĚ VE TVÉ POVĚSTNÉ AKTIVITĚ A OSOBNÍ HORLIVOSTI OPĚT NÁZORNĚ PŘEDSTAVIT VLOŽENÍM TVÉ DALŠÍ FOTOGRAFIE V POŘADÍ NAPŘÍKLAD Z OSLAVY TVÝCH NAROZENIN ? :-)
TO ABYCH MĚL ONEN OSOBNÍ DŮVOD K VERŠOVÁNÍ, COŽ ZDE JIŽ Z MÉ STRANY PROKAZ… Více
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

A O ODBORNÉM LÉČENÍ OHLEDNĚ ALKOHOLU ANI NEMLUVĚ :-)
STAČÍ K OSVĚŽENÍ PAMĚTI TOTIŽ PŘIPOMENOUT KDY DOTYČNÝ PISÁLEK Z LA. VLOŽIL NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV ONU SVOU FOTOGRAFII S KLÁVESNICÍ KDY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBYL PROBLÉM ROZPOZNAT, ŽE SE V TU CHVÍLI NACHÁZEL V PODNAPILÉM STAVU, COŽ JSEM TÉŽ " OHODNOTIL " MNOU … Více
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

OHLEDNĚ NAŠEHO PACIENTA Z LA. - PRAVDĚPODOBNĚ SE BUDE JEDNAT O DLOUHODOBOU OSOBNÍ LÉČBU Z CHOROBNÉ ZÁVISLOSTI NA PC A TO PŘEDEVŠÍM NA PŘEDEPSANÝCH PILULKÁCH A JEJICH POVINNÉM PRAVIDELNÉM POUŽITÍ, ALE TAKTÉŽ JAKO SE TO V PODOBNÝCH PŘÍPADECH ČASTO STÁVÁ V POZOROVÁNÍ NAŠEHO PACIENTA Z LA. A TO V JAKÉKOLI OBLASTI A TO I V PŘÍPADĚ POVINNÉ … Více
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

A JEŠTĚ NĚCO ...

NENÍ NIKDE PSÁNO, ŽE BY SE ÚSPĚCH LÉČBY POD OSOBNÍM DOHLEDEM ODBORNÉHO LÉKAŘE, POKUD BY BYLA ZAHÁJENA VČAS A ZA OBOUSTRANNÉ OSOBNÍ SPOLUPRÁCE PLNÉ POTŘEBNÉ DŮVĚRY COŽ JEST NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ - POTÉ K OBOUSTRANNÉ SPOKOJENOSTI NEDOSTAVIL :-)
TAKŽE NE SE VYPLAKAT JANIČCE NA RAMÍNKO, ALE NAOPAK VYHLEDAT A TO … Více
Vilém

Dublinská omša Františka: menej ako štvrtina očakávaných účastníkov

BYLO BY VHODNÉ ABY SE DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. URYCHLENĚ SVĚŘIL DO ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE, NEBOŤ POKUD BY SE POTVRDILA JEHO CHOROBNÁ ZÁVISLOST NA PC COŽ JEST VELICE PRAVDĚPODOBNÉ, MOHLA BY TATO NECHVALNĚ PROSLULÁ DROGA MÍTI V JEHO ŽIVOTĚ NEGATIVNÍ NÁSLEDKY A TO JEST NAPROSTO ZBYTEČNÉ :-(
Vilém

Pevné podlahy sú príliš "tuhé"

BRATŘE MENHIRE

NOVÁ REGISTRACE DOTYČNÉHO UŽIVATELE NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV NEBYLA TENKRÁT ZALOŽENA V SUPERMARKETU, ALE NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ, COŽ BYLO TÝŽ DOTYČNÝM UŽIVATELEM TÉŽ PÍSEMNĚ ZDĚLENO ...
TÍMTO ODPOVÍDÁM NA TVŮJ PÍSEMNÝ DOTAZ ZE DNE 30.8. 2018 ( 12:41:38 )
menhir se to líbí. 
Vilém

Pevné podlahy sú príliš "tuhé"

PANE LIBORE HALÍKU

AČKOLI JSTE BYL PÍSEMNĚ VYZVÁN, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJTE JAKÉKOLI OSOBNÍ INFORMACE Z VAŠEHO ŽIVOTA A TO Z JAKÉKOLI OBLASTI ...
NENECHTE SE VYPROVOKOVAT ...
Vilém
Vilém

Vatikánsky kardinál podporuje evanjelizačný antisemitizmus

PŘESNĚ TAK !!! LÉPE BYCH TO NENAPSAL ...
NENÍ TOTIŽ NAD ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ A POTÉ DRZÉ A VLEZLÉ " PŘEHRABOVÁNÍ VIDLEMI " V NEPŘEHLÉDNUTELNÉ AKTIVITĚ A HORLIVOSTI COŽ JEST PRAVDĚPODOBNĚ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÍRY V BOHA, ŽE ??? :-)
ZAJÍMAVÉ :-)
sulnadzlato se to líbí. 
Sard se to líbí. 
Vilém

Vatikánsky kardinál podporuje evanjelizačný antisemitizmus

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

O MÉ SELHÁNÍ NENÍ ZAPOTŘEBÍ MÍTI ONU OSOBNÍ OBAVU :-)
MYSLÍM, ŽE NAOPAK TVOJE DUŠE JE NASÁKLÁ VŮNI PEKLA VÍCE NEŽ -LI SI LZE UVĚDOMIT :-)
Sard se to líbí. 
Vilém

Vatikánsky kardinál podporuje evanjelizačný antisemitizmus

A JEŠTĚ NĚCO ...

POKUD BY SES OSOBNĚ PŘECE JEN PŘÍLEŽITOSTNĚ ROZHODL MNE VYHLEDAT, NEBOŤ DLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU NA TVOU ADRESU ZNAČNĚ " PŘILÉVÁM ONOHO OLEJE DO OHNĚ " , NEZAPOMEŇ SI OPĚT PRO OSOBNÍ JISTOTU VZÍT RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA V ROLI " BODYGUÁRDA " JAKO TOMU JIŽ PROKAZATELNĚ BYLO :-)
TOMU SE TOTIŽ " RYTÍŘI " - SRÁČI - S UPŘÍMNOSTI SRDCE … Více
Vilém

Vatikánsky kardinál podporuje evanjelizačný antisemitizmus

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ANO MANIPULACE JSOU PROSTÉ :-) ZÁLEŽÍ OVŠEM OD KOHO TYTO MANIPULACE CÍLEVĚDOMĚ A S LIŠÁCKOU RAFINOVANOSTÍ DOSÁHNOUT ZA JAKOUKOLI CENU SVÝCH OSOBNÍCH CÍLŮ, V JAKÉKOLI OBLASTI : POCHÁZEJÍ :-(
A BÝT NA TVÉM MÍSTĚ TAK BYCH TÉŽ VE VŠÍ SLUŠNOSTECH OSOBNĚ SE ZDRŽEL HLASU S UKAZOVÁČKE… Více
Vilém

Vatikánsky kardinál podporuje evanjelizačný antisemitizmus

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ZKUS TO, ZA POKUS TO STOJÍ :-) ZVLÁŠTĚ KDYŽ SE JEDNÁ O TAJEMSTVÍ 13. KOMNATY :-) TVÉ CELOŽIVOTNÍ :- ) ) )
Vilém

Vatikánsky kardinál podporuje evanjelizačný antisemitizmus

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

TOŽ PANE " DOKTORE " V BÍLÉM PLÁŠTI :-) NEBYLO BY VE TVÉM OSOBNÍM ZÁJMU
SI URČIT ONU NADE VŠE POTŘEBNOU DIAGNOZU NA TVOU NAPROSTO PROKAZATELNOU NEMOC - PORUCHU A SNAŽIT SE NAJÍT ONU OSOBNÍ PŘÍČINU ? :-)
JAK JINAK SI TOTIŽ LZE VYSVĚTLIT TVOU OSOBNÍ CELOŽIVOTNÍ " KŘESŤANSKOU " ZÁLIBU SI … Více