언어
Vilém

Páchnúci dym potratov - Satan vstúpil do Vatikánu

TO JE VELICE DOBŘE, ŽE JSI ZMÍNIL JAKÝ BYL MARTIN ...

OSOBNĚ JSEM TOTIŽ DNES PO LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI PŘESVĚDČEN, ŽE VE SROVNÁNÍ S TVOU MALIČKOSTÍ BYL MARTIN NEPOCHYBNĚ PROTIKLADEM A TO V JAKÉKOLI OBLASTI ... A TO AŤ BYL MARTIN JAKÝKOLIV ...
A TVŮJ OSOBNÍ ( NESOUHLASNÝ ) NÁZOR JE MI TAK AKORÁT ŠUMA FUK ...
Vilém

Páchnúci dym potratov - Satan vstúpil do Vatikánu

A JEŠTĚ NĚCO ...

ZESNULÝ MARTIN BEDNÁŘ BY SE DNES NEPOCHYBNĚ DIVIL JAKÉHO MĚL " KŘESŤANSKÉHO " KAMARÁDA V LA. ...
JE KE ŠKODĚ, ŽE JIŽ NENÍ, NEBOŤ BYCH OSOBNĚ MARTINA VELICE RÁD ODKÁZAL NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV ...
OSOBNĚ JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE BY SE MARTIN NESTAČIL DIVIT A POTÉ OSOBNĚ ZMĚNIL NÁZOR NA ONO KAMARÁDSTVÍ ...
Vilém

Páchnúci dym potratov - Satan vstúpil do Vatikánu

JE PRO MNE OSOBNĚ OBTÍŽNÉ ČÍST ŘÁDKY OD NĚKOHO, KDO SE PROHLÁSIL ZA " KŘESŤANA "

A PŘITOM OSOBNĚ ZPOCHYBNIL ONU HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ = BOŽÍ SLOVO A TÉŽ JEŽÍŠE KRISTA VE DVOU PODOBENSTVÍ ...
A TÉŽ OSOBNĚ VKLÁDAL VIDEA Z POHANSKOU TÉMATIKOU S NÁDECHEM OKULTISMU ...
DĚKUJI ZA PŘÍPADNÉ POCHOPENÍ ...
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

MIREČKU :-)

ONU ČERNOU LISTINU SI OSOBNĚ MŮŽEŠ DÁT TAK AKORÁT ZA SVOU KŠILTOVKU :-) MIMOCHODEM TVOU MALIČKOST JSEM SI TÉŽ OSOBNĚ ZAŠKATULKOVAL, ALE JIŽ O PÁR LET DŘÍVE A TO ZCELA ZASLOUŽENĚ :-) A TO I BEZ ČERNÉ LISTINY :-)
Vilém

Páchnúci dym potratov - Satan vstúpil do Vatikánu

NENÍ TÉŽ BEZ ZAJÍMAVOSTI, ŽE S ANTIKRISTEM CÍLEVĚDOMĚ A VELICE OCHOTNĚ SPOLUPRACUJÍ I TI " VĚŘÍCÍ " Z KOSTELNÍCH LAVIC KTEŘÍ SE NAOKO PROHLÁSÍ ZA KŘESŤANY A PŘITOM OSOBNĚ NAPROSTO PROKAZATELNĚ ZPOCHYBNÍ ONU HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ = BOŽÍ SLOVO A TÉŽ SAMOTNÉHO JEŽÍŠE KRISTA ...

Není snad zapotřebí poukazovat na jednoho takového " věřícího " holoubka kterého … 더보기
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

LIDÉ BDĚTE, NEBOŤ NEVÍTE DNE ANI HODINU PÁNOVA PŘÍCHODU VE VŠÍ SLÁVĚ ...
Vilém

Páchnúci dym potratov - Satan vstúpil do Vatikánu

BIBLE SVATÁ TÉŽ PŘEDPOVĚDĚLA PŘÍCHOD A NECHVALNĚ PROSLULÉ PŮSOBENÍ ANTIKRISTA V TOMTO SVĚTOVÉM SYSTÉMU !
ONA PRAVDA, ŽE EXISTENCE A PŮSOBENÍ ANTIKRISTA V TOMTO SVĚTOVÉM SYSTÉMU A TO V JAKÉKOLI OBLASTI AŤ JIŽ POLITICKÉ, VOJENSKÉ A NÁBOŽENSKÉ - JEST BEZ JAKÝKOLI OSOBNÍCH POCHYBNOSTÍ PLNĚ PROKAZATELNOU REALITOU !
NENÍ BEZ ZAJÍMAVOSTI, ŽE ANTIKRIST V … 더보기
Vilém

Páchnúci dym potratov - Satan vstúpil do Vatikánu

OSOBNĚ VÁS S NAPROSTOU JISTOTOU MOHU UBEZPEČIT, ŽE V OBDOBÍ STŘEDOVĚKU
BY MNE TENTO BIBLICKÝ ODKAZ KTERÝ JSEM TÉŽ OSOBNĚ VLOŽIL NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV - STÁL ŽIVOT, NEBOŤ BY MNE ŘÍMSKO - KATOLICKÁ " SVATÁ " INKVIZICE FYZICKY ZLIKVIDOVALA JAKO NEPOHODLNÉHO, NEŽÁDOUCÍHO KACÍŘE !
OSOBNĚ VÁS TÉŽ MOHU UBEZPEČIT, ŽE CELOSVĚTOVÝ ŘÍMSKÝ KATOLICISMU… 더보기
Vilém

Páchnúci dym potratov - Satan vstúpil do Vatikánu

ZJEVENÍ JANOVO 13, 11-18 / 14, 9 - 11 !

BLAHOSLAVENÍ TI KTEŘÍ POCHOPILI ONU PRAVDU !
( Česká Třebová - LHOTKA číslo 181 ( Dříve Lanškroun - U papíren číslo 124 )
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

A JEŠTĚ NĚCO ...

TAKOVÉ " BOŽÍ " OVEČKY A ŘÍMSKÉ LOKAJE VE SLUŽBÁCH ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE " SVATÉ " OSOBNĚ HNÁT OD FUTER ! BEZ OSOBNÍCH VÝČITEK SVĚDOMÍ A POKUD MOŽNO IHNED !
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

NIC VE ZLÉM, ALE MÍTI OSOBNÍHO ZÁJMU O TAKOVÉHO PÁNA BOHA, JENŽ VLASTNÍ

VE SVÉM STÁDEČKU TAKOVÉ ovečky TYPU NAŠEHO UŽIVATELE MIREČKA --- OPRAVDU NEMÁM :-)
SE VŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ BYCH TAKOVÉHO PÁNA BOHA poslal tam, kde člověku končí ona záda ...
A NYNÍ SI OSOBNĚ DOKÁŽI PŘEDSTAVIT MIREČKOVO žvanění HLÁSNOU TROUBOU : " To je … 더보기
Vilém

Macko a mäsožravá rastlina.

ALE MIREČKU přestaň už lhát :-)

NEBOŤ POUZE ONA SLOVA JE TOTIŽ TO jediné NA ČEM JE ZALOŽENA TVOJE " VÍRA " V PÁNA BOHA :-)
TOTIŽ O NIČEM JINÉM, NEŽ -LI O TVÉM náboženském slovíčkaření JSI OSOBNĚ ZA OBDOBÍ 7 LET BLAHÉ TO PAMĚTI TVÉHO OSOBNÍHO ANGAŽMÁ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV --- NIKOHO ZE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ nepřesvědčil :-(
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

ONA POUŤ TO JE V POHODĚ :-) TO VÍŠ, ŽE SI ONU POUŤ NENECHÁM OSOBNĚ UJÍT :-)

OSOBNĚ POUZE DOUFÁM, ŽE TVOU MALIČKOST NEUVIDÍM SE FLÁKAT NA SÍDLIŠTI LHOTKA NEDALEKO TVÉHO ZAPARKOVANÉHO AUTA :-))) NATOŽ ABY MI ZA DVEŘMI LEŽEL ÚPLATEK JAKO TOMU BYLO ROKU 2014 BLAHÉ TO PAMĚTI :-))) 더보기
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

NENÍ KE ŠKODĚ TÉŽ PŘIPOMENOUT ONU ČESKO - POLSKOU heklu :-)

INU CO K TOMU ŘÍCT ? :-)
LEGIE, LEGIE - TOŽ NEVYČERPATELNÉ ZDROJE :-)
MIMOCHODEM NENÍ KOMICKÉ, ŽE ZE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV NESEPSAL ONU PÍSEMNOU ŽÁDOST O ZRUŠENÍ SVÝCH REGISTRACÍ NIKDO KROMĚ NÁM VŠEM … 더보기
Vilém

Ježíš je Pán

OSOBNĚ SOUHLASÍM S UŽIVATELEM BENEM : ŽÁDNÉ OSOBNÍ INFORMACE ZE SOUKROMÉHO ŽIVOTA !!!
Vilém

Ježíš je Pán

BUDÍŽ TOBĚ ONOHO SETKÁNÍ ZA DVĚ HODINY DOPŘÁNO ... SNAD NA NĚCO POTÉ PŘIJDEŠ ( ? )
MYSLÍM TÍM U TVÉ MALIČKOSTI :-) I KDYŽ V TENTO BOŽÍ ZÁZRAK OSOBNĚ NEVĚŘÍM ...
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

A CO OSOBNĚ ZKUSIT PO LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI PÍSEMNĚ POŽÁDAT O ONU blokaci NEPOHODLNÝCH OPONENTŮ JAKO VE TVÉ REGISTRACI " MONKA " ? :-)
ZA POKUS TO STOJÍ :-) NEBOŤ CO SE NEPOVEDLO NA PRVNÍ POKUS JE ŠANCE TOHOTO OSOBNÍHO ÚSPĚCHU :-) DOSÁHNOUT V TENTO ČAS I … 더보기
Vilém

Ježíš je Pán

DOTYČNÝ UŽIVATEL NÁM OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZDĚLIL, ŽE EVANGELIZACE PANA

DOHNALA JE ZALOŽENA NA AGRESI, KRITICE, HNĚVU A TÉŽ NESPOKOJENOSTI ...
NEPOCHYBNĚ VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE ?
OSOBNĚ BY MNE NAOPAK VELICE ZAJÍMALO NA ČEM JE ZALOŽENA EVANGELIZACE našeho dotyčného uživatele ???
ODPOVĚĎ JEST DLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU … 더보기