Jazyk
Vilém

Vatikánsky kardinál podporuje evanjelizačný antisemitizmus

JE MOŽNÉ SI TÉŽ VELICE PŘIPOMENOUT NECHVALNĚ PROSLULÉ PRAVDIVÉ SVĚDECTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH A SVĚTOVÝCH DĚJIN A TO PŘEDEVŠÍM TÉ OBLASTI NÁBOŽENSKÉ KTERAK SI ŘÍMSKO - KATOLICKÁ CÍRKEV " SVATÁ " KTERÁ SI VÍCE NEŽ-LI JEDNO A PŮL TISÍCILETÍ VYKLÁDALA MNOHÁ KRISTOVA BIBLICKÝCH POSELSTVÍ, ODKAZŮ A TÉŽ PODOBENSTVÍ POUZE K VLASTNÍMU OSOBNÍMU PROSPĚCHU :- ( Více
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

PŘÍJEMNOU NOC ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ...
Vilém
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. SI PRAVDĚPODOBNĚ NEUVĚDOMIL ŽE MI DAL NAPROSTO

NEUVÁŽENĚ POTÉ NAHLÉDNOUT DO SVÝCH KARET VE KTERÝCH JSEM MIMO JINÉ TAKTÉŽ NAŠEL ONO TRUMFOVÉ ESO KTERÉ LZE DLE SITUACE S VIDINOU ÚSPĚCHU POUŽÍT ( ! )
ZNOVU SE PLNĚ PROKÁZALO, ŽE TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. JEST NAPROSTO PROKAZATELNĚ NESCHOPNÝM ÚDAJNÝM … Více
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

TÉŽ DODATEK ...

TAKŽE BY BYLO VHODNÉ URYCHLENĚ VYHLEDAT ODBORNÉHO LÉKAŘE A SE VŠÍM SE MU JAK JSEM JIŽ PÍSEMNĚ UVEDL PODROBNĚ SVĚŘIT, NEBOŤ TAKOVÝ VĚŘÍCÍ LIDÉ SE MOHOU ČASEM STÁT DOSLOVNOU OSOBNÍ HROZBOU PRO SVÉ OKOLÍ :-(((
A TAKOVÝCH DOLOŽENÝCH NEGATIVNÍCH SVĚDECTVÍ JEST V ČESKÉ REPUBLICE I VE SVĚTĚ VÍC, NEŽ -LI DOST :-((( Více
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

MOHU TĚ OSOBNĚ UBEZPEČIT A TO ANI NEMUSÍM NA SOBĚ NOSIT BÍLÍ OBLEK JAKO JEST TOMU U TEBE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI A HRÁT ÚLOHU ÚDAJNÉHO " PANA DOKTORA " :-) ) ) --- ŽE JSEM OSOBNĚ ZA TA LÉTA BLAHÉ TO PAMĚTI MĚL DOSTATEK ČASU I OSOBNÍCH MOŽNOSTÍ SE VÍCE NEŽ -LI PODROBNĚ SEZNÁMIT SE TVOJÍ LIDSKOU PSYCHIKOU A TO AŤ Z TÉ … Více
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

A JEŠTĚ NĚCO ...

JE VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. SVÉHO ČASU NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV PROJEVOVAL AŽ NEUVĚŘITELNOU OSOBNÍ AKTIVITU POSÍLAT NĚKTERÉ ZDEJŠÍ UŽIVATELE K LÉKAŘSKÉMU ODBORNÉMU VYŠETŘENÍ A TO PRÁVĚ VE CHVÍLI KDY TITO UŽIVATELÉ OTEVŘENĚ POUKAZOVALI NA " PODIVNÝ " ZDRAVOTNÍ STAV TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. ( ? ) Více
sulnadzlato se to líbí. 
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

TAKŽE PRO INFORMACI ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. SE MI OSOBNĚ SVĚŘIL, ŽE MĚL SVÉHO ČASU JISTÝ ZDRAVOTNÍ PROBLÉM ...
COŽ ZDE JIŽ BYLO UVEDENO ...
COŽ NENÍ SAMOZŘEJMĚ OSOBNÍM PROBLÉMEM POTÉ TVRDIT, ŽE JE VŠE JIŽ V NAPROSTÉM POŘÁDKU ( ? ) VE VĚTŠINĚ PODOBNÝCH PŘÍPADECH Z LÉKAŘSKÉHO POHLEDU JE TO NAPROSTO BĚŽNÝ JEV A TO ZVLÁŠTĚ V SITUACI … Více
sulnadzlato se to líbí. 
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

TUDÍŽ JAKÉ JEST TVÉ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ, MYSLÍM TÍM SVOBODNÉ, NENÁSILNÉ ROZHODNUTÍ UŽIVATELI Z LA. ?
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

NEMYSLÍM TO JÍZLIVĚ A V OSOBNÍM POSMĚCHU ... POKUD SI OSOBNĚ UVĚDOMUJEŠ, ŽE TVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV NENÍ V JISTÉ OBLASTI V POŘÁDKU ZA COŽ NENÍ ZAPOTŘEBÍ SE STYDĚT ---- JSEM OCHOTEN SKRZE INTERNET
PÍSEMNĚ KONTAKTOVAT TVÉ JAKO PRVNÍ TEBOU NEDÁVNO UVEDENÉ PÁNY S OSOBNÍM DOPORUČENÍM, ZDA -LI BY BYLO MOŽNÉ POSKYTNOU ONU LÉKAŘSKOU OSOBNÍ VÝPOMOC, COŽ BY … Více
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ONEN TEBOU OSOBNĚ DOPORUČENÝ POBYT V LÉČEBNĚ BYCH V DOBRÉM TO DÍLE NAOPAK VŘELE TÉŽ OSOBNĚ DOPORUČIL JÁ TOBĚ ...
A MOHU TĚ OSOBNĚ, BYŤ PÍSEMNĚ V PRAVDĚ UBEZPEČIT, ŽE NEJSEM V TÉTO OBLASTI JEDINÝM UŽIVATELEM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ... NEBOŤ OBDOBNÉ OSOBNÍ NÁZORY NA TVOU ADRESU ZDE JIŽ BYLY TÉŽ PÍSEMNĚ … Více
sulnadzlato se to líbí. 
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

A JEŠTĚ NĚCO ...

OHLEDNĚ DAREBÁCKÝCH A PROLHANÝCH REGISTRACÍ KTERAK JSI SE OPĚT PÍSEMNĚ VYJÁDŘIL --
TAK BÝT NA TVÉM MÍSTĚ BYCH O DAREBÁCTVÍ A PROLHANOSTI --- MLČEL A TO NAVĚKY VĚKŮ AMEN ...
TOŽ DOBRÁ RADA DO ŽIVOTA OD BÝVALÉHO KÁMOŠE ...
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

TAKŽE PŘECE JENOM STŘEDEČNÍ RADA DO ŽIVOTA :-)

TAKŽE SE LASKAVĚ DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. VE SLUŠNOSTI A V POTŘEBNÉ OSOBNÍ POKOŘE PŘED BOHEM I LIDMI NĚČEMU HEZKÉMU A SMYSLUPLNÉMU OHLEDNÉ VKLÁDÁNÍ JAK JSI VELICE MOUDŘE OZNÁMIL PRAVIDELNĚ VĚNUJ A BUDE SE TI NA TOMTO WEBU DAŘIT JAKO V BAVLNCE :-)
NEBO SI OPĚT ZASLOUŽENĚ NABĚHNEŠ … Více
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

TAKŽE OMLUVA WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV POZBYLA SVÉ PLATNOSTI ? :-) INU TO MĚLO KRÁTKÉ OBDOBÍ :-)

A TÉŽ SE OPAKUJE ONA TVOJE OBROVSKÁ CHYBA O KTERÉ JSI VE STŘEDU VE SVÉ SEBELÍTOSTI BÁSNIL ? :-)
INU NÁZORNÁ UKÁZKA KTERAK ČLOVĚK DISPONUJE SVOU SLABOU VŮLÍ STÁT SI ZA SVÝM SLOVEM :-)
SPÍŠE BYCH TO … Více
menhir se to líbí. 
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

A JEŠTĚ NĚCO ...

JSOU TOTIŽ JISTÉ VĚCI KTERÉ SE NEZAPOMÍNAJÍ DO KONCE ŽIVOTA :- (
TOŽ TAK ...
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV LASKAVĚ A VE SLUŠNOSTI OSOBNĚ VYNECHAT ... ONO TOTIŽ STAČÍ TÉŽ PŘIPOMENOU KTERAK TEBOU PRÁVĚ ZDE ZMÍNĚNÁ GLORIA.TV BYLA TEBOU PRAVIDELNĚ A CÍLEVĚDOMĚ PROVOKOVÁNA A ZESMĚŠŇOVÁNA :-)
KDY SE STALA TERČEM TVÝCH PŘIBLBLÝCH OSOBNÍCH NARÁŽEK A PROVOKACÍ OHLEDNĚ OSLOVOVÁNÍ A … Více
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

NENÍ KE ŠKODĚ PŘIPOMENOUT ŽE VŠE CO BYLO TEBOU NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV PO " KŘESŤANSKÉ " OBLASTI V RÁMCI TVÉ SEDMILETÉ POCHYBNÉ REPREZENTACE ZAZNAMENÁNO VELICE POTĚŠEN K POTŘEBNÉMU OSVĚŽENÍ PAMĚTI ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM I TĚM UŽIVATELŮM KTEŘÍ KVŮLI TOBĚ BYLI NUCENI PLN OSOBNÍHO ZNECHUCENÍ POTÉ OPUSTIT TENTO … Více
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ZASE JSI MI PROKÁZAL ONU SLUŽBU ... HNĚV JE ŠPATNÝ RÁDCE :-) JINAK VELKÉ DÍKY ZA ZVEŘEJNĚNÍ - NEMAZAT... A NEMYSLÍM TUTO VĚTU VE ZLOSTI, NATOŽ JÍZLIVĚ ...
OPĚT SIS NABĚHL NA VIDLE :- )
Vilém

"Najprv musia byť odstránené homosexuálne siete"

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

INU CO NA SRDCI TO NA JAZYKU A HLAVNĚ MÍT K DISPOZICI OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI S TVOU OSOBOU :-)
A TO JE TO PRAVÉ OŘECHOVÉ K ONOMU OSOBNÍMU VAROVÁNÍ NA TVOU ADRESU VŠEM NAIVNÍCH A SLEPĚ DŮVĚŘIVÝCH LIDEM KTEŘÍ SE ČASEM MOHOU PŘÍLEŽITOSTNĚ ZAREGISTROVAT PRÁVĚ NA TENTO WEB ...
Vilém

"Najprv musia byť odstránené homosexuálne siete"

VÁŽENÝ PANE LIBORE HALÍKU !

AČKOLI JSTE BYL PÍSEMNĚ VYZVÁN, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TAKTÉŽ VY NEPOSKYTUJTE

ONOMU ŘÍMSKÉMU SLÍDILU Z LA. ŽÁDNÉ OSOBNÍ INFORMACE A TO ZVLÁŠTĚ O VAŠÍ RODINĚ ...
JSEM TOTIŽ OSOBNĚ PŘESVĚDČEN, ŽE TEN ŘÍMSKÝ SLÍDIL Z LA. DLE SITUACE BY BYL NEPOCHYBNĚ SCHOPEN ČASEM TYTO … Více