Jazyk
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Římanům 14, 11Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
Zedad

Boží slovo na den 20.10. A.D. 2018

....„Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly...
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Pasáž: Izajáš 40,3-5
3Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!
Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně.
I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“


Veškeré tvorstvo pozná, že Bůh je jeden.
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Pasáž: Marek 16,16
16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

No je také psáno, že se před Bohem skloní každé koleno a všichni uvidí Boží spásu.......( Ne každý spásu přijme, a to je ten hřích pýchy)
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Libor Halik no, to je pravda, co píšeš. Možná vysvětli, když člověk umírá, tak může přijmout milost od našeho Pána a obrátí se. No a na druhé straně i světci jsou v hodince umírání pokoušeni, aby se pyšně postavili proti Bohu. Přijmout smrt musí každý z nás.
Zedad

Vďaka Ti, Pane...

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
Pána prosme.
Okceinls se to líbí. 
Zedad

Slovenský kněz varuje jako český P. Piťha a kard. Duka před uzákoňováním gender z Istanbulské …

snakee no a proto si ho lidé vykládají jak chtějí, jak jim to pasuje a nevíme, jestli dva chlapi tvoří manželský pár. No taková je přece doba.
Zedad

Vďaka Ti, Pane...

Král a Pán světa, kterému
zní píseň země, vesmíru,
v pokoře velké skrytý je
v přečistém lůně Marie.

Radujme se
Okceinls se to líbí. 
Zedad

Slovenský kněz varuje jako český P. Piťha a kard. Duka před uzákoňováním gender z Istanbulské …

snakee nejprve musí lidé uvěřit Bohu. Vzít ho do svého života, modlit se, mít s ním vztah. Jinak to nepůjde.
No a slovo Písma je o tom, co čeká člověka, když hřeší a vysmívá se Bohu.
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

www.tvnoe.cz/video/18508
Dům ze skla?
Co patří mezi nejpodstatnější události v církvi těchto dnů? Jak vidí téma anulace církevního manželství, jako obhájce svazku a vyšetřující soudce u Metropolitního církevního soudu? Proč je pro mnohé věřící zpověď frustrující záležitostí? Jak nahlížet na aktuální otázky dneška prostřednictvím Bible? Na tyto otázky a také na vaše dotazy bude tentokrát … Více
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Jde tu o milost. Nevíme, kdo dojde spásy a kdo půjde do pekla. Je to pro nás tajemství. Milostí Boží jsem to, co jsem říká apoštol Pavel. Těžce hřešící člověk může přijmout milost od našeho Pána a obrátí se.
Zedad

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

apredsasatoci to ne kněz. Pán Ježíš říká - toto je moje Tělo.....toto je má Krev.....
Dary od Hospodina nejsou závislé na člověku, na tom jak je vznešený nebo bohatý nebo jak si namlouvá, že je dokonalý.
zaba se to líbí. 
Zedad

11.09.2011 Rudolf Bubik - Oddělte se

henta utíkejme za Pánem Ježíšem, to on je ta Cesta.
henta se to líbí.