Jazyk
Zedad

Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

No, pozvaní nepřišli. Pán Ježíš přišel vykoupit všechny lidi. Ne každý však přijme spásu a nechá se obmýt Jeho Přesvatou Krví.
Zedad

Papežská neomylnost a povodeň v Lurdech

miňocraft člověk, který upozorní na to, co je hřích, tak ten neodsuzuje Pána Ježíše a apoštola svatého Pavla.
Křesťan má vědět, kdo je naším Spasitelem. Není to přece nikdo z pohanských bohů.
Zedad

Jesus im Garten Himmelsgrün - „Der Herr hat aus dem Schmerz ein Mittel der Erlösung gemacht!"

...Das Öl kam mit einem Satz, den uns unsere himmlische Mutter durch ihr Werkzeug der Liebe geschickt hatte und den wir in diesen Jahren oft meditiert hatten:
„Meine Medizin ist die heiligste Eucharistie! Leider glauben die Menschen nicht mehr an die Sakramente, aber in ihnen ist das Leben, die Wahrheit, das Heil....
Zedad

Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

Až budeme umírat, tak poznáme, jestli jsme pozváni na svatbu Beránkovu.
Zedad

Boží slovo na den 15.12. A.D. 2018

Prorok Eliáš povstal jak oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň.
Zedad

Papežská neomylnost a povodeň v Lurdech

Slovo Písma nám říká, že nesmíme smilnit s cizími bohy, že jistě víme že sodomský hřích volá k nebi a Hospodin ho slyší, a také víme, že nesmíme ponižovat Pannu Marii ani v nevázaném hovoru, protože ona je blahoslavena....etc. etc.
Zedad

Papežská neomylnost a povodeň v Lurdech

Skutky apoštolů 17, 19Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku: „Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš.
Na "Areopagu" můžeme vidět, kdo stojí ve slovu Písma, v učení Církve. Ta Církev je svatá a ustanovil ji Kristus a ona je jedna.
Zedad
miňocraft člověk, který upozorní na to, co je hřích, tak ten neodsuzuje Pána Ježíše a apoštola svatého Pavla.
Křesťan má vědět, kdo je naším Spasitelem. Není to přece nikdo z pohanských bohů.
Zedad

Burke: Františkova myšlienka, že môže byť vytvorené "nejaké nové Magistérium" je "jednoducho nesprá…

Hoki ale no tak Hoki, nepřečetl jsi komentář o blahoslavené Panně Marii a odpovídáš čl. 52 exhortace Amoris Laetitia
Zedad

Burke: Františkova myšlienka, že môže byť vytvorené "nejaké nové Magistérium" je "jednoducho nesprá…

Hoki Když se přejde k dalšímu bodu Hoki, tak není možné se vyjadřovat o Panně Marii jako o pošťačce. Je psáno, že Pannu Marii budou blahoslavit všechna pokolení. No a jestli někde lidé říkají, že se jim zjevila Panna Maria, tak to mohu zkoumat, ale NIKDY nesmím snížit vždy blahoslavenou Pannu Marii. Lukáš 1, 48že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahos… Více
Hoki
ZNOVU: Tys to pořád Zedade nepochopil, že? Čti AL č. 52 podrobně a nejen ten... Pak to nebudeš chápat posunutě...
Zedad

Komentáre

Victory
Kněžství je svátost. Svátosti jsou nesmazatelné, nezrušitelné.
Je velmi dobré se zamyslet nad tím, kdo je vlastně exkomunikován latae sententiae.
P. Tomáš Halík má v kázáních mnoho odlišností od učení Církve.
Zedad

Burke: Františkova myšlienka, že môže byť vytvorené "nejaké nové Magistérium" je "jednoducho nesprá…

Hoki a jakou váhu má tvoje slovo? Asi žádnou, možná u tebe doma, to nevím. Papež František je však osobnost a jeho slovo má váhu, no a od něj musí pro celý svět vycházet signál, že sodomie je hřích, který volá přímo do nebe, a to on musí vědět, že dva chlapi netvoří manželský pár.
Hoki
ZNOVU: Tys to pořád Zedade nepochopil, že? Čti AL č. 52 podrobně a nejen ten... Pak to nebudeš chápat posunutě...
Zedad

Boží slovo na den 12.12. A.D. 2018

... ale ti, kdo doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy.

Iz 40,25-31
Zedad

Burke: Františkova myšlienka, že môže byť vytvorené "nejaké nové Magistérium" je "jednoducho nesprá…

www.radiovaticana.cz/clanek.php
Amoris Laetitia, čl. 52
Musíme uznat velkou rozmanitost rodinných situací, které mohou skýtat jakési životní uspořádání, avšak fakticky existující soužití nebo soužití osob téhož pohlaví, například, není možné zjednodušeně klást na roveň manželství. Žádný svazek, který je nepevný nebo uzavřený pro předávání života, nezajistí budoucnost společnosti
.
Mohu klást zjed… Více
Hoki
Tys to pořád Zedade nepochopil, že? Čti č. 52 podrobně a nejen ten... Pak to nebudeš chápat posunutě...
Zedad

Burke: Františkova myšlienka, že môže byť vytvorené "nejaké nové Magistérium" je "jednoducho nesprá…

www.radiovaticana.cz/clanek.php
Zprávy
11.12.2018

Papež František se účastní zasedání kardinálské devítky
...V souvislosti se zářiovým zasedáním bylo ohlášeno také setkání papeže s předsedy všech biskupských konferencí, které se uskuteční ve dnech 21. – 24. února příštího roku na téma prevence zneužívání mladistvých a zranitelných dospělých....
Hlavní bod pontifikátu. A žádná odpověď.
Zedad

Burke: Františkova myšlienka, že môže byť vytvorené "nejaké nové Magistérium" je "jednoducho nesprá…

www.radiovaticana.cz/clanek.php
Zprávy
Kázání z Domu sv. Marty

11.12.2018
Křesťan má zářit útěchou
... Lpíme na duchovním škarohlídství,“ pokračoval papež.
„Jak utěšuje Pán? Něhou. To je výrazový prostředek, který neznají proroci zkázy. Laskavost. Slovo, které je odstraňováno neřestmi, jež nás vzdalují od Pána, neřestmi klerikálními, neřestmi částečných křesťanů, kteří se nechtějí pohnout a jsou …
Více
Zedad

Úpadok Cirkvi z dôvodu bezprecedentnej liturgickej reformy

No tak možná očekávám, že ti, co nás vedou, budou v promluvách a kázáních v adventu hlásat, že se narodil Boží Syn, a že Panna Maria je blahoslavená, a že v jesličkách v Betlémě leží Děťátko, a že budou slovy posilovat víru člověka.