Clicks5.6K

Vzpomínka na Jana Pavla II

StellaMARIA
292
auror: VGrauss
Jovana
Jovana and one more user like this.
Jovana likes this.
Monika Marešová likes this.
svetlospasy
piigi krásné sny. Bůh Ti žehnej v Ježíši.Ať Ti žehná Panna Maria Medjugorská.
Marki
Hledal jsem,kde je základ slova Piggi,tohle vypadlo

Výsledek překladu „piggi“

piggish — prasečí (adj:)
piggish — hltavý (adj:)
piggish — nenasytný (adj:)
Marki
světýlko v převleku piigi je tady!
piigi@seznam.cz
svetlospasy
DOBROU NOC VŠEM.
youtu.be/Czq9DxI1eeU

Gloria in excelsis Deo!
TULÁK
svetlospasy
Přesvědčuji se, že všechno chce svůj čas. Nejde přesvědčit odpůrce, kteří si stojí za svou nevírou. Nejde trhat jablka, když jsou kyselá, nejde stejně tak hned chtít, aby někdo uvěřil, když to Bůh nedal. Jednoho dne uvěří možná včas ti, kteří nyní nevidí a proto jsou o své nevíře přesvědčeni. Uvěřte ale včas, protože jestli to nestihnete, budete za svůj odpor ke Zjevením Medjugorským odmítnuti. …More
Přesvědčuji se, že všechno chce svůj čas. Nejde přesvědčit odpůrce, kteří si stojí za svou nevírou. Nejde trhat jablka, když jsou kyselá, nejde stejně tak hned chtít, aby někdo uvěřil, když to Bůh nedal. Jednoho dne uvěří možná včas ti, kteří nyní nevidí a proto jsou o své nevíře přesvědčeni. Uvěřte ale včas, protože jestli to nestihnete, budete za svůj odpor ke Zjevením Medjugorským odmítnuti. Neříkám,že váš soud bude drastický, říkám ale, že bude. Pravoslavní říkají: Člověk není Bohem posílán do pekla, ale sám sebou. -Všechna náboženství světa mají naději Spásy, pokud v aktivitách katolické církve a počínaje blahosl. Janem Pavlem II., při následování v aktivitách Benediktem XVI. v Assisi, přijmou společnou modlitbu Otče náš a vstoupí tak před Tvář Požehnaného Ježíše Krista. Panna Maria jim v Medjugorii slíbila: Přijmu vás, jste mými dětmi.
TULÁK
Tak tam vyraž s doktorem Mráčkem a pak poreferuj
svetlospasy
Ze všeho, co blahoslavená Matka Boží v Medjugorii řekla, dýchá Poselství Spásy. Každé její slovo bylo důvodem, proč ji blahoslavený Jan Pavel II. tolik miloval, takže se sám stal jejím milovaným synem a bude žít v nebeské slávě na věky. Jan Pavel žil v Synu Božím, a jeho srdce bylo pokorné. Dokažme jej následovat, pokora jeho srdce se může stát naší prostotou, o níž Panna Maria v poselství tak …More
Ze všeho, co blahoslavená Matka Boží v Medjugorii řekla, dýchá Poselství Spásy. Každé její slovo bylo důvodem, proč ji blahoslavený Jan Pavel II. tolik miloval, takže se sám stal jejím milovaným synem a bude žít v nebeské slávě na věky. Jan Pavel žil v Synu Božím, a jeho srdce bylo pokorné. Dokažme jej následovat, pokora jeho srdce se může stát naší prostotou, o níž Panna Maria v poselství tak přenádherně hovoří.
Bůh buď Pochválen.
svetlospasy
Respektujme zjevení Panny Marie v Medjugorii, Její zjevení jsou svatá a jsou zjevenou Boží vůlí světu.
9 more comments from svetlospasy
svetlospasy
Myšlenky Jana Pavla II. byly myšlenkami míru a osvěty pokoje pro všechna lidská stvoření, jakožto požehnaného počinu Boha, který miluje tuto zemi a přeje jí dobro, jak zaznívá z knihy proroka Jeremiáše v poselství pokoje. "Zamýšlím pro vás dobro a ne zlo."
Horlivé konání dobra vylučuje pomyšlení na válečné aktivity světa a jeho mocností, které mají svůj zrod a povahu v nedůvěře k Božímu záměru …More
Myšlenky Jana Pavla II. byly myšlenkami míru a osvěty pokoje pro všechna lidská stvoření, jakožto požehnaného počinu Boha, který miluje tuto zemi a přeje jí dobro, jak zaznívá z knihy proroka Jeremiáše v poselství pokoje. "Zamýšlím pro vás dobro a ne zlo."
Horlivé konání dobra vylučuje pomyšlení na válečné aktivity světa a jeho mocností, které mají svůj zrod a povahu v nedůvěře k Božímu záměru Spásy.
Ctěme mír a pokoj, neboť je jednotným Božím Darem světu a modleme se v souladu s evangeliem Panny Marie ve Fatimě o vyslyšení proseb za mír na této planetě. Bůh naše modlitby očekává, stejně jako to, že budeme ctít a vždy si uvědomovat posvátnou hloubku poselství, která nám právě Boží Matka svěřuje. Jsou to poselství naděje, která vnáší do života každého věřícího zaslíbení každodenní radosti a nad to sjednocení všech lidí světa pod pláštěm bratrství v Kristu, Tvůrci Pokoje.
svetlospasy
miros
A já bych rád za sebe jen dodal, mohu-li Mirosi, že čas již vše prověřil, a to ještě dříve, než došlo k setkání v Assisi, neboť z věčného úradku Boha byl čas nahrazen Jeho svatou Vůlí. Vždyť svatý Pavel nám od Boha přináší zprávu a ta se týká i Assisi:
"Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících." 1.Timoteus 4,…More
miros
A já bych rád za sebe jen dodal, mohu-li Mirosi, že čas již vše prověřil, a to ještě dříve, než došlo k setkání v Assisi, neboť z věčného úradku Boha byl čas nahrazen Jeho svatou Vůlí. Vždyť svatý Pavel nám od Boha přináší zprávu a ta se týká i Assisi:
"Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících." 1.Timoteus 4,10 /B21/. Nebojme se tedy a nepochybujme o tom, že Bůh v Assisi byl, je a znovu bude s každým dalším svým povolaným pastýřem. Neboť je nazván: "Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech" (Efeským 4,6) a v tomto zůstávejme.
svetlospasy
No Gábi,

PIIGI Bůh Ti žehnej v Ježíši Kristu, navěky.
svetlospasy
svetlospasy
Prosba dne.
Nezapomínejme.

youtu.be/VBvIr2KVhOQ
svetlospasy
Otec zesnulých-jediná cesta naděje

je cestou poslání připravit svou mysl na setkání s Ježíšem po překročení hranice života. Ti,kdo vidí druhou stranu života,vidí vpravdě. Jeruzalémská bible nám zvěstuje apoštola Pavla,jehož ústy mluvil Duch svatý, abychom se podřizovali Otci duchů, Světlu naděje. Ve druhé části verše listu svatého apoštola Pavla Židům 12,9 píše Pavel o naději bez pochybování,o …More
Otec zesnulých-jediná cesta naděje

je cestou poslání připravit svou mysl na setkání s Ježíšem po překročení hranice života. Ti,kdo vidí druhou stranu života,vidí vpravdě. Jeruzalémská bible nám zvěstuje apoštola Pavla,jehož ústy mluvil Duch svatý, abychom se podřizovali Otci duchů, Světlu naděje. Ve druhé části verše listu svatého apoštola Pavla Židům 12,9 píše Pavel o naději bez pochybování,o cestě k Tomu,jenž nás očekává. On je tím,kdo vytvořil a opět povolává naši duši zpět k Sobě,do nekonečného světa štěstí bez bolesti a utrpení.Jeruzalémská bible je nazvána vrcholným dílem katolického biblictví, neshoduje se s původním překladem Dr.Václava Bognera, kde Pána nazývá Otcem naší duše.Obojí je správné a pravdivé.Nicméně,Jeruzalémská bible,shodná se studijním překladem Nového zákona, říká,že Bůh je Otcem duchů, Subito spirituo.V překladu Bible 21 je tentýž verš přeložen zcela stejně, Otec duchů.Ekumenický překlad z devadesátých let nám říká něco jiného v samotném verši,kde hovoří o Bohu jako o dárci Ducha a života.Tato pojetí jsou při výkladech jiného významu,nicméně vše tohle je pravda.Nejnovější překlady hovoří o Otci duchů, Bohu věčného života. Ve verši 12,18 Židům nám Jeruzalémská bible říká,že jsme nepřistoupili k nějaké hmatatelné skutečnosti.Otec duchů je nám tedy nadějí na nalezení pravdy,kterou věčně hledají pochybující.On jim bude milosrdný,přistoupí-li v lásce.
Pamatujme si jen jedinou pravdu,že s láskou můžeme dojít až k Bohu,a že bez ní nedojdeme nikam a proto nám Duch svatý Pavlovými ústy napovídá,každému z nás zvlášť, a tak si to i může každý říct sám pro sebe,že "i kdybych vydal své tělo plamenům, nemám-li lásku, k ničemu mi to není" (1.Korinťanům 13,3) a že " i kdybych měl dar proroctví a poznal všechna tajemství i veškeré vědění, i kdybych měl plnost víry, takže bych hory přenášel, nemám-li lásku, nejsem nic" (tamt.13,2 Jeruz.bible).
Kromě žen milujících své děti,rozené v bolestech, to věděl ten,kdo měl oči upřené na Ježíše (Bible 21 Židům 12,2). - Pojďme ho následovat!
Protože platí jediné: Milujte jeden druhého,jako jsem Já miloval vás. Ježíš.
svetlospasy
Video si dovoluji zařadit do svého alba a je zde v mé složce kdykoli k nahlédnutí pro každého.
svetlospasy
Ano,fascinující. Pro někoho je dnes již nepředstavitelné,nacházet sílu v Jeho svatých. Ale právě k tomu nás Otec povolává,abychom pro své duše nalézali tu pravou pokoru a vytříbenost. Vždyť Izrael bývával milovníkem světců, děti Abrahamovy volali náš otče. -Přišel tedy čas,kdy si můžeme povzdechnout a říci, Pán přichází se svými svatými a v doprovodu tisíců andělů se nad námi slitovává. (…More
Ano,fascinující. Pro někoho je dnes již nepředstavitelné,nacházet sílu v Jeho svatých. Ale právě k tomu nás Otec povolává,abychom pro své duše nalézali tu pravou pokoru a vytříbenost. Vždyť Izrael bývával milovníkem světců, děti Abrahamovy volali náš otče. -Přišel tedy čas,kdy si můžeme povzdechnout a říci, Pán přichází se svými svatými a v doprovodu tisíců andělů se nad námi slitovává. (Blahoslavenému Janu Pavlu II. a sv.Matce Tereze.)
svetlospasy
Stella Maria
Moc přínosné,děkuji.
StellaMARIA
live128.mp3.m3u

ŽIVÉ VYSIELANIE Z PRILEŽITOSTI ŠIESTEHO VÝROĆIA ÚMRTIA BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA SV. OTCA JÁNA PAVLA II.

audio.lumen.sk/live128.mp3.m3u

live128.mp3.m3u
gelur
Presne tak toto šírme ako J.P.II šíril POKOJ a Lásku
StellaMARIA
Na tejto web stránke radia LUMEN prebieha práve v týchto chvíľach kontaktná relácia z príležitosti šiesteho výročia úmrtia sv. Otca Jána Pavla II.

www.lumen.sk/program.php
StellaMARIA
www.tkkbs.sk/view.php

www.facebook.com/vatican.johnpaul2

Modlitba za svätorečenie Jána Pavla II. vo viaceerých svetových rečiach

www.vicariatusurbis.org/…/GruppodiPreghie…
5 more comments from StellaMARIA
StellaMARIA
en.wikipedia.org/wiki/Beatification_a…

Sorry, comments are closed due to vile hate-filled ignorant, non-constructive,CMRI/SSPV, 'Orthodox' schismatics, etc. anti-Catholic responses i have received. ........don't try messaging me either, you know who you are, also are blocked there.
StellaMARIA
Ó Nejsvětější Trojice, děkujeme ti, že jsi církvi darovala
papeže Jana Pavla II.


a dala v něm zazářit něžnosti svého otcovství,
slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky.
On nám svou bezmeznou důvěrou v tvé nekonečné milosrdenství
a v mateřskou přímluvu Panny Marie
zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře
a ukázal nám tak svatost
jako vysokou míru řádného křesťanského života,
jako cestu k …
More
Ó Nejsvětější Trojice, děkujeme ti, že jsi církvi darovala
papeže Jana Pavla II.


a dala v něm zazářit něžnosti svého otcovství,
slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky.
On nám svou bezmeznou důvěrou v tvé nekonečné milosrdenství
a v mateřskou přímluvu Panny Marie
zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře
a ukázal nám tak svatost
jako vysokou míru řádného křesťanského života,
jako cestu k dosažení věčného společenství s tebou.
Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl
milost, o kterou prosíme,
v naději, že bude brzy přiřazen
k zástupu tvých svatých.
Amen.


S církevním schválením Kardinál CAMILLO RUINI
Generální Vikář Jeho Svatosti pro Římskou Diecézi
StellaMARIA
PREGHIERA PER IMPLORARE GRAZIE PER L'INTERCESSIONE
DEL SERVO DI DIO IL PAPA GIOVANNI PAOLO II


O Trinità Santa,
ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa
il Papa Giovanni Paolo II
e per aver fatto risplendere in lui
la tenerezza della tua paternità,
la gloria della Croce di Cristo
e lo splendore dello Spirito d’amore.
Egli, confidando totalmente nella tua infinita misericordia
e nella …
More
PREGHIERA PER IMPLORARE GRAZIE PER L'INTERCESSIONE
DEL SERVO DI DIO IL PAPA GIOVANNI PAOLO II


O Trinità Santa,
ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa
il Papa Giovanni Paolo II
e per aver fatto risplendere in lui
la tenerezza della tua paternità,
la gloria della Croce di Cristo
e lo splendore dello Spirito d’amore.
Egli, confidando totalmente nella tua infinita misericordia
e nella materna intercessione di Maria,
ci ha dato un’immagine viva di Gesù Buon Pastore
e ci ha indicato la santità
come misura alta della vita cristiana ordinaria
quale strada per raggiungere la comunione eterna con te.
Concedici, per sua intercessione, secondo la tua volontà,
la grazia che imploriamo,
nella speranza che egli sia presto annoverato
nel numero dei tuoi santi.
Amen.

Con approvazione ecclesiastica

CAMILLO CARD. RUINI
Vicario Generale di Sua Santità
per la Diocesi di Roma
StellaMARIA
romero

aj takto ako to robíš ty sa dá hovoriť o tvjom vzťahu k Bohu a k Cikrvi, ktorú si už dávno pustil. Neviem s učitosťou povedať či aj Boha. Si oslepený Dohnalovskými sklíčkami, ktorí ti vleteli do oka a odvtedy máš iné videnie , iné myslenie, iný slovník, jednoduchu zatvrdnuté srdce...
Nech ťa Boh v tomto úbohom stave neopustí a daruje ti milosť obrátenia ako Šavlovi na ceste do Damasku.
More
romero

aj takto ako to robíš ty sa dá hovoriť o tvjom vzťahu k Bohu a k Cikrvi, ktorú si už dávno pustil. Neviem s učitosťou povedať či aj Boha. Si oslepený Dohnalovskými sklíčkami, ktorí ti vleteli do oka a odvtedy máš iné videnie , iné myslenie, iný slovník, jednoduchu zatvrdnuté srdce...
Nech ťa Boh v tomto úbohom stave neopustí a daruje ti milosť obrátenia ako Šavlovi na ceste do Damasku.
Modlím sa , aby si opäť videl normálne...ako radostné Božie dieťa anie ako syn Božieho protivníka, otca lži.H. Ch. Andersen/Snehová kráľovná

The Snow Queen / Die Schneekónigin /Снежная королева / Snezhnaya koroleva 1/7

John Bevere - Satanova návnada
StellaMARIA
Blahorečenie Božieho služobníka pápeža Jána Pavla II.
P:3, 18. 02. 2011 16:18, ZAH

Vatikán (18. februára, RV) – Dnes bolo zverejnené komuniké, ktoré upresňuje priebeh beatifikácie ctihodného Jána Pavla II. Blahorečenie bude veľkou cirkevnou udalosťou rozdelenou do piatich fáz:

1) Prípravná vigília sa bude konať 30. apríla, v sobotu večer (od 20.30 do 22.30), na antickom štadióne Circo Massimo …More
Blahorečenie Božieho služobníka pápeža Jána Pavla II.
P:3, 18. 02. 2011 16:18, ZAH

Vatikán (18. februára, RV) – Dnes bolo zverejnené komuniké, ktoré upresňuje priebeh beatifikácie ctihodného Jána Pavla II. Blahorečenie bude veľkou cirkevnou udalosťou rozdelenou do piatich fáz:

1) Prípravná vigília sa bude konať 30. apríla, v sobotu večer (od 20.30 do 22.30), na antickom štadióne Circo Massimo v Ríme a bude organizovaná Rímskou diecézou, ktorej bol ctihodný Boží služobník biskupom. Vigíliu bude viesť kardinál Agostino Vallini, generálny vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu a pápež Benedikt XVI. sa k veriacim duchovne pripojí prostredníctvom videoprenosu.
2) Slávnosť blahorečenia, ktorej bude predsedať pápež Benedikt XVI., sa bude konať v nedeľu 1. mája na Námestí sv. Petra, so začiatkom o 10.00 hodine. Účasť nie je limitovaná vstupenkami a prístup na námestie, ako aj do priľahlých častí, bude usmerňovaný poriadkovými zložkami.
3) Uctenie pozostatkov nového blahoslaveného bude umožnené všetkým veriacim v tú istú nedeľu, 1. mája, hneď po obrade blahorečenia. Relikvie budú vystavené k verejnej úcte bez bližšie stanoveného časového obmedzenia.
4) Ďakovná sv. omša je naplánovaná na pondelok 2. mája o 10.30 na Námestí sv. Petra a predsedať jej bude kardinál Tarcisio Bertone, vatikánsky štátny sekretár.
5) Uloženie pozostatkov nového blahoslaveného vo Vatikánskej bazilike, v Kaplnke svätého Šebastiána, nebude verejné.