Język
Wyświetlenia
1,3 tys.
ŚW.FILOMENA

Szokujące wyznania izraelskiego rabina sanhedrynu !

Państwo Izrael jest dla części międzynarodowej społeczności problemem. Wielu uważa, że sprawia kłopoty nie tylko Bogu. Musimy jednak pamiętać, że nie jest to jedynie święty teren, któremu według Biblii cały czas przygląda się Stwórca, ale i Naród Wybrany.

Od 14 maja 1948 roku Erec Jisrael istnieje ponownie, co dla niektórych jest obrazą. Od Objawienia danego Mojżeszowi istnieje też „Wysoka Rada” starszych (i mądrzejszych), nazywana „Sanhedrynem” (Sanhedrin Ha-Gadola). To ta grupa Żydów skazała 2000 lat temu Jezusa na męki. To ona trzyma w Izraelu władze, i jak się państwo dowiedzą od jednego z rabinów, jest to władza totalna.

W 2004 r. w Izraelu zainaugurował działalność nowy Sanhedryn, który znajduje się w fazie organizacji i z tego względu nie nosi nazwy Wielkiego Sanhedrynu, lecz nazwę – „Powstający Sanhedryn”. W internecie możemy „co chwila” napotkać artykuły opisujące natchnienia izraelskich rabinów, mówiące o zbliżającym się nadejściu mesjasza, oczywiście nie mają na myśli Jezusa Chrystusa. W ich ocenie Zbawiciel Chrześcijan był fałszywym prorokiem, Żyją w tej ułudzie już dwa tysiące lat ! To co państwu tu proponujemy, to arcyciekawa audycja z udziałem mesjanistycznego rabina Zev Porata.

Judaizm mesjaniczny to Żydzi uznający się jednocześnie za wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa. Niestety wyznawcy judaizmu sanhedrynowego nie uznają Żydów mesjanistycznych za Żydów, lecz za sektę chrześcijańską, sprzeczną z judaizmem, i co jak się okazuje, jest często przez nich działalnością prześladowaną. Również prawo państwa Izrael, zarządzanego przez sanhedryn, nie uznaje ich za Żydów, co jest logiczną tego konsekwencją

Duchowe sprawy izraelskiej ludności, zwłaszcza Judaizmu Mesjanistycznego, są w większości mediów pomijane, nikt ich nie dotyka, możliwe że ze strachu przed sanhedrynem. Snahedryn rządzi nie tylko w Izraelu. Poprzez izraelski rząd rozciąga swoją władzę na cały świat, co w wielu wywołuje fale wzburzenia, przeobrażając się często w nienawiść.

Media w Polsce są w większości w rękach Żydów (pomijając nośniki papierowe, te są w rękach niemieckich). Oczywiście nie wiemy jak wielu z nich to Żydzi mesjaniczni, a jaka część jest podległa „Wysokiej Radzie”. Takie programy jak ten tu, są Polakom zupełnie nieznane, nieosiągalne. Mamy za to u nas zalew produkcji, których natura ma swoje korzenie w satanizmie, mutli kulti oraz ideologiach cywilizacji śmierci.

To co się dzieje w Izraelu ma dla świata znaczenie niebywałe, rzutuje na całą ludzkość. To tam ma powstać Trzecia Świątynia Jerozolimska, będąca wstępem do wydarzeń skrajnie tajemniczych. Biblia wyraźnie mówi o siedmioletnim okresie ucisku, po tym Jezus Chrystus ma przybyć z nieba. Bibliści nie mają wątpliwości, że 7-letni ucisk rozpocznie się zawarciem traktatu pokojowego pomiędzy Izraelem, a światem arabskim.

Inicjatorem i mediatorem tego traktatu pokojowego będzie sam Antychryst, który pojawi się jako człowiek pokoju i będzie promotorem pokoju na Bliskim Wschodzie. W internecie nie brakuje opinii, że jest to Donald Trump, ale zostawmy te bezpodstawne dywagacje na inny czas. W rzeczywistości jednak ma to być „człowiek” wojny, który wykorzystuje pokój jak koń trojański, obiecując bezpieczeństwo i pokój przez 7 lat. Niektórzy sądzą, że antychryst będzie hybrydą, lub genetycznie wyhodowanym tworem ludzkopodobnym.

Tak czy inaczej, sanhedryn decyduje i będzie decydował o wielu sprawach. Do tego czasu mamy szansę nawrócić Żydów i wskazać im prawdziwego Mesjasza. Działalność związana z rozgłaszaniem Dobrej Nowiny na terenie Izraela jest bardzo niebezpieczna. Dla zbyt zagorzałych chrześcijan może skończyć się śmiercią. Nawet dla ludzi znających biblijny hebrajski jest to misja straszliwie grozna ! Jak wspomnieliśmy na początku, tym terenom cały czas przygląda się Bóg YHWH.

To on może powodować, i powoduje tam duchowe trzęsienia ziemi. Jednym z nich, o magnitudzie 10 w skali duchowości Biblii, był przypadek rabina Ytshaka Kaduriego. To jemu miał się objawić Jezus Chrystus. Jak przystało na mistrza gematrii, Kadurii zakodował swoje spotkanie, a właściwie Imię Mesjasza, w sposób dla niego najbardziej charaktrystyczny.

Przypomnijmy: (…)Gematria” jest jednym ze sposobów interpretowania tekstów zasadniczo na poziomie ich elementarnych składników, a więc uwaga koncentruje się na literach, często niezależnie od zdań i całych opowiadań, które w zapisie Księgi składają się z tych liter. Stosowanie gematrii polega na obliczaniu wartości gematrycznej słowa przez zsumowanie wartości tworzących go liter-cyfr i znajdowaniu związków pomiędzy terminami o tej samej wartości gematrycznej, co może być bardzo dalekie od semantycznych wartości odnośnych terminów, tworzących sens wyrazowy tekstów, w których te terminy występują. Jest to zasadniczo rzecz trudna do opracowania przez osoby, które nie wychowały się w języku hebrajskim i nie są zaznajomione z tym sposobem „interpretowania” Biblii.(…)

Gematryczny zapis Kaduriego był czymś czego sanhedryn nie dał rady przełknąć. Kolejnym trzęsieniem będzie to spowodowane rozpowszechnianiem się książki o Kadurim, jest w niej pokazane jak sanhedryn tuszował całą tą sprwę. Z pewnością przyczyni się do wywołania wstrząsów mesjaniczny rabin Zev Porat, ale o tym dowiedzą się państwo z tłumaczonego tu filmu, zapraszamy ! (Druga część, albo uzupełnienie tekstu powyżej nosi nazwę: Izrael oczekuje antychrysta, czy może przygotowuje się na powtórne nadejście Jezusa ?)

P.S. Nadejście Jezusa możliwe będzie do zaobserwowania dla wszystkich tych, którzy uzyskają łaskę ujrzenia Go poprzez Oko Umysłu ? Zagadnienie to było poruszane w tekście „przychodzi z chmurami” – Zaczęły się dni Noego…„.


za: argonauta.pl/szokujace-wyzna…
henryk33 wspomniał ten post w Wyświetlenia 828 ŚW.FILOMENA w zeszłą sobotę Obserwuj Czat Szokujące wyznania izraelskiego rabina ….