Clicks3.4K
ŚW.FILOMENA
11

Dlaczego masoni kochają "papieża" Franciszka?

TŁUMACZONE TRANSLATOREM

Tekst zawiera entuzjastyczne wypowiedzi na temat Franciszka, wydane przez masonów lub loże masońskie.

Notatka redaktora:
Jak już powiedzieliśmy, wiele z naszych prac w OnePeterFive opiera się również na życzliwości i hojności innych, którzy chcą przyczynić się do naszego apostolatu, nie będąc z różnych przyczyn publicznie o własnych nazwach. W ten sposób zostaliśmy zaprezentowani przez uczone osoby wynik ogromnych badań, podejmowanych przez długi czas. Po przeanalizowaniu ich wyników zdecydowaliśmy się na obecność naszych czytelników, w ramach anonimowości, dowodów, które zgromadzili, wykazując, że Freemasons na całym świecie cieszyli się z wyborów Jorge Bergoglio do papiestwa i że nadal publicznie pochwalają Jego stałego i rozwijającego się programu reform.

Ponieważ słowa w dużej mierze mówią same za siebie - i tym samym przybliżają nas do głębszej refleksji nad naturą i celem tego papiestwa, zostawiamy naszych czytelników obfite dowody przedstawione na następnych stronach. Cytowane dokumenty nie są prezentowane w sposób chronologiczny. Ponieważ jest tak wiele materiałów, przedstawimy dokumentację w ratach, której jest to pierwsza. Jeśli to możliwe, postaramy się nawiązać bezpośrednie linki do cytowanych źródeł, aby ułatwić potwierdzenie czytelników. Pragniemy też wyrazić naszą głęboką wdzięczność osobie, która dokonała wszystkich badań - prawdziwej miłości, wykonywanej z synowskiego oddania dla naszego Kościoła katolickiego i jej nauczania formacyjnego, w całości i w całości.

Niektóre wstępne komentarze dotyczące masonerii i Kościoła Katolickiego

Papież według naszego pragnienia

" To, czego powinniśmy żądać , to, czego powinniśmy oczekiwać , jak Żydzi oczekiwali Mesjasza, jest Papieżem według naszych potrzeb . Aleksander VI, ze wszystkimi jego prywatnymi zbrodniami, nie odpowiadałby nam, bo nigdy nie popełnił błędów w sprawach religijnych. Z drugiej strony Klemens XIV odpowiadałby nam od stóp do głów ".

(Z Trwałej Instrukcji Alta Vendita , dział XIX, I poł. XIX w. - dodano nacisk).
Jako późniejszy John Vennari , redaktor Catholic Family News wyjaśnił, że " Alta Vendita była najwyższym stróżem Carbonariego, włoskiego tajnego społeczeństwa, które łączyło się z masonerią, a wraz z masonerią zostało potępione przez Kościół katolicki".

Tak więc cytat z Alta Vendita daje nam pojęcie o tym, czego niektórzy Freemasons historycznie szukali w odniesieniu do Papieża Kościoła Katolickiego. W 1861 roku Jacques Crétinau-Joly opublikował książkę zatytułowaną L'Eglise en face de la revolution (Kościół w obliczu rewolucji). Ten francuski autor po raz pierwszy opublikował Alta Vendita z Carbonari, który według specjalistów z dziedziny masonerii był de facto uzbrojonym skrzydłem masonerii; Ci, którzy zajęli stanowiska kierownicze w tej tajnej grupie, musieli być już Masonami, a zwłaszcza Masonami Wysokiego Szczebla. translate.googleusercontent.com/translate_c

Zgodnie z tym i innymi dokumentami masońskimi, które zostały zajęte przez papieską policję, Masoni liczyli na papieża według własnych potrzeb, a nie papieża, który jest częścią ich "braterstwa", ale papieżem, który idzie wraz z ich mentalnością . Alta Vendita wzywa do papieża, który - podobny do Klemensa XIV - translate.googleusercontent.com/translate_c oddał ręce i nogi w moc, która jest ze strachu i niewiernymi (którzy chwalą go za jego tolerancję). Aby dojść do tego miejsca w kościele, Alta Vendita wiedziała , że może to potrwać długo, nawet w wieku. translate.googleusercontent.com/translate_c
Dokument ten został opublikowany w 1861 r., Na długo przed katolickimi tradycjonalistami. To było w czasie Piusa IX.

Jan Paweł II i Benedykt XVI nie proszę ...
Teraz wracamy do dzisiejszego dnia.
W wywiadzie w 1999 r. I drugim w 2009 r. Adwokat Gustavo Raffi, wielki mistrz Lodge Grand Orient Włoch (w latach 1999-2014) powiedział, że brakowało mu papieża Pawła VI, ponieważ podczas swego pontyfikatu "mówi Raffi": "Wolnomularstwo miało Sezonu wielkiego dialogu z Kościołem, wiele duchownych mówiło o zakończeniu waty kija antykomonarzanckiego i argumentowało za zgodnością Kościoła z Loggią ". translate.googleusercontent.com/translate_c Ale wtedy, wraz z papieżem Janem Pawłem II, Przeciwzamysłowe "mróz": w 1983 roku Kongregacja Nauki Wiary (CDF), której przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger, powtórzył niezgodność Kościoła i murarstwa. Papież Wojtyła zatwierdził to oświadczenie. [ OnePeterFive wspomniał o roli, jaką dr Ingo Dollinger grał w odniesieniu do tego dokumentu z 1983 r. - redaktora.]

Od roku 1999 Arcybiskup (późniejszy kardynał) w Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, był honorowym członkiem Klubu Rotacyjnego, który łączy się z masonerią, a nawet na początku XX wieku został skazany przez niektórych biskupów w Europie.

W zimie 2004-2005 w brytyjskim magazynie Masonic Freemasonry Today niemiecki Mason Axel Pohlmann narzekał na papieża Wojtyły (wciąż żyjącej w tym czasie) i kardynała Ratzingera. Pohlmann zasugerował, że po śmierci Papieża Polskiego, Masons dołoży wszelkich starań, aby przekonać Kościół do usunięcia jakiegokolwiek potępienia antyzasobowego. translate.googleusercontent.com/translate_c W artykule zapytał:
A co jest w pamięci na przyszłość? Kiedy ksiądz Sebott został zapytany, czy powinny być prowadzone kontakty, powiedział: "Nie tak długo, jak mężczyźni (włączając Ratzingera), który podjął decyzje w latach osiemdziesiątych, w tym papież". To stwierdzenie może być negatywne dla Obecny, ale ma nadzieję na przyszłość.

Wkrótce wkrótce się spełniły pragnienia Masona Pohlmanna: kilka miesięcy po opublikowaniu artykułu papież Jan Paweł II zmarł. Po Konkracji w 2005 r. Kardynał Carlo Maria Martini (jezuita) był jednym z kwalifikujących się kandydatów; To on najbardziej zaatakował Masonów. translate.googleusercontent.com/translate_c Wydaje się jednak, że na tym konklawe decydujący wybór wybrał arcybiskupa Buenos Aires, Jorge Bergoglio (także jezuitów) i Józefa Ratzingera. translate.googleusercontent.com/translate_c Ratzinger wygrał (do rozczarowania Freemasons) i stał się Benedyktem XVI, papieżem Summorum Pontificum , papieża powszechnie postrzeganym jako mistrz jasnej i silnej ochrony wartości nie do negocjacji.

W czasach papieskich Ratzingera często padały medialne ataki na papieża, w niektórych wypadkach codziennie, spiski "szpiegów", wyciekłe dokumenty, krytyki różnych teologów przeciwko papieżowi oraz masowe bojkoty Motu Proprio Summorum Pontificum. Wydaje się, że wśród bojkerów, a przynajmniej wśród niepokojących obserwatorów Summorum Pontificum , był jeden Jorge Mario Bergoglio, a następnie arcybiskup Buenos Aires. translate.googleusercontent.com/translate_c

W 2010 r. Argentyński masoński dziennik, Hiram Abif , okazał się rozczarowany papieżem Benedyktem XVI i już spekulował o jego przyszłym następcy. Powiedziało:
Pierwsze lata Benedykta XVI pozostawiają poczucie narastającego kryzysu w Kościele katolickim. Nigdy wcześniej rozbieżności i rozbieżności były tak głośne wewnątrz i poza Watykanem. [...] A po tym, jak Benedykt XVI, co? Jakie są opcje, które powstają? Kto mógłby doprowadzić do nowego etapu? translate.googleusercontent.com/translate_c

11 lutego 2013 roku Benedykt poddał się obawom dotyczącym własnej zdolności do kontynuowania skutecznego pontyfikatu i zrezygnował. Utrzymano nowy konklawe. Tym razem, gdy nowy papież wyszedł na balkon w Bazylice Świętego Piotra 13 marca 2013 r., Był to ten sam Jorge Bergoglio, który został uznany za ulubioną alternatywę dla Ratzingera na konklawe w 2005 r.

Były kardynał arcybiskup Buenos Aires przyjął imię Franciszka, pierwszego papieża, który czynił to w historii Kościoła. Po wyborach nieustające ataki mediów i stała krytyka niemal się skończyły, ale ci, którzy sprzeciwili się Summorum Pontificum, zyskały nową siłę. Wiele rozmów o "miłosierdziu", jako temat nowego pontyfikatu, weszło w rozmowę publiczną, ale to samo miłosierdzie wydaje się być odmawiana tym sektorom "konserwatywnym" w komunii z Rzymem.

"[...] być może w Kościele nic nie będzie tak dawno." W kierunku nowej Ery?
Wśród argentyńskich środowisk tradycjonalistycznych mówi się, że Bergoglio, zanim został biskupem, zniknął przez jakiś czas z obiegu i został zainicjowany w Wolnomularstwo, a następnie ponownie i karierę. Kto zna prawdę o tym? Czy to kolejny przypadek tradycyjnej dezinformacji? Teoria konspiracji i nic więcej? Co wiemy na pewno jest to, że od wielu lat Bergoglio okazał się podobać się różnym grupom masońskim w takim stopniu, że nie zrobili tajemnicy satysfakcji z niego. Trzymajmy się teraz teraz, przedstawiając różne oświadczenia Masonic na korzyść papieża Franciszka. Stanowi to kwotę pochwał publicznych, których nigdy nie otrzymał żaden inny papież. (W tym piśmie opracowaliśmy ponad 60 przykładów publicznych masońskich pochwał dla argentyńskiego papieża).

Niektórzy bez wątpienia twierdzą, że ten wizerunek Franciszka w mediach jak ten sprzyja Wolnomularstwo jest wynikiem eksploatacji masońskiej, a sam papież nie ma z tym nic wspólnego. Może tak być w tym przypadku. Ale ważne jest, aby zapytać, dlaczego Masonowie nie wykorzystali ani nie piją papieża Piusa IX, Piusa X, Piusa XI i Piusa XII. Wydaje się rozsądne, aby stwierdzić, że mieli niewiele okazji do tego, bo ci papieże nie dali im wiele do pracy z tym, że mogliby skłaniać się ku ich celom.

Przyjrzyjmy się teraz jednak dowodom ich poparcia dla papieża Franciszka:
1) Po wyborach papież Franciszek otrzymał gratulacje i pochwały z B'nai B'rith translate.googleusercontent.com/translate_c , rodzaj potężnej murarstwa para-żydowskiego tylko dla Żydów. B'nai B'rith (BB) twierdzi, że nie jest to Masonic, ale jego zespoły nazywają się "Loggia" i "Grand Lodge". B'nai B'rith został założony w 1843 roku i wyrósł z różnych elementów w dużej mierze z murów . Wydaje się, że B'nai B'rith, jako organizacja, ma niewiele lub nie ma nic wspólnego z ezoteryzmem. Być pochwałą przez B'nai B'rith oznacza niewiele; BB pokazał się również zadowolony z Pawła VI i Jana Pawła II, a także z Franciszkiem. Ale jest różnica. Jan Paweł II otwarcie potępił Freemasons i masonerii nie chwalił go, gdy tylko został wybrany. W Masonach po spotkaniu modlitewnym z Asyżem (w 1986 r.) Pojawiły się sporadyczne pochwały dla Jana Pawła II, które zakończyły się w 1996 r. Nagrodą Grand Orient Lodge z włoskiego masonerii, ale nie wiele więcej. Wspomniane wcześniej potępienie przeciwko masowcom w 1983 r. Wyeliminowało większość zapaleństwa masońskiego dla Papieża Polaka.

2) W dniu wyborów strona informacyjna Impulso Baires przekazała zwolnienie z Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones ; Wielki Mistrz, Anioł Jorge Clavero, przywitał nowego Papieża Franciszka i byłego kardynała bp. Buenos Aires. translate.googleusercontent.com/translate_c

3) 15 marca 2013 r. Strona Virtual Grand Lodge Włoch, GLVDI , opublikowała oświadczenie (choć z dnia 13 marca 2013 r.) Wielkiego Mistrza Luciano Nistri dotyczące wyboru nowego papieża:
Kościół katolicki wybrał jako papieża jezuitę Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszka. Wyraźny wybór, z dala od logiki rzymskiej kurii i władzy doczesnej. Od pierwszego momentu papież Franciszek, człowiek, który przychodzi "prawie z końcem świata", odrzucając sierść i złoty krzyż i zastępując żelaznym krzyżem, dokonał pierwszego aktu materialnego. W pierwszych słowach pozdrowienia wzbudził chęć dialogu ze światem i ludzkością, trwające żywą nadzieję dla świeckich i niewierzących, które się zmieniają, jest w toku. Może to jest to, czego świat spodziewa się i czego się spodziewać. Nowy Kościół, który potrafi nawiązać kontakt z prawdą w konfrontacji między instytucjami, które nie są bronione własnymi siłami. To ta sama nadzieja, na którą zawsze marzyła świat, a zwłaszcza Ameryka Łacińska, w którym spośród wielu osób, które dały ludziom wolność ludziom, mieli murarzy Simon Bolivar, Salvador Allende i ten sam Giuseppe Garibaldi (zwłaszcza w Brazylii).
Wiadomość, że sam Freemasonry postrzega ostre zerwanie z przeszłością, a teraz odwraca się do słuchania ubogich, marginalizowanych i najsłabszych. Do nowego Ojca Świętego wysyłamy nasze najlepsze życzenia dobrej pracy w nadchodzących latach. Luciano Nistri, Wielki Mistrz GLVDI. translate.googleusercontent.com/translate_c
W styczniu 2017 roku Luciano Nistri 33 ° (58 lat, pochodzący z Prato) został mianowany wielkim mistrzem GLVDI przez trzy lata 2017-2019. translate.googleusercontent.com/translate_c

4) W dniu 14 marca 2013 r. Gustavo Raffi, Wielki Mistrz Lodgeu Grand Orientu Włoch - jednego z najważniejszych domów na świecie - zasłynął i pochwalił nowego papieża. Raffi powiedział prawdopodobnie: "być może w Kościele nic nie będzie tak dawno temu" translate.googleusercontent.com/translate_c

5-6-7) Strona Masonic Fenix News , wyreżyserowana przez Peru Mason Mario Rolleri 33 ° (Lodge Luis Heysen Inchaustegui, Lima, Peru), opublikowała w dniu 15 marca 2013 r. Oświadczenie Wielkiej Wielkiego Domeku Libanu. Wielki Mistrz Rami Haddad i suwerenny Wielki Komandor Jamil Saade wysłali ich gratulacje do Argentyny, kobietom z Grand Hotelu Argentyny (sic) z okazji wyboru papieża Bergoglio. translate.googleusercontent.com/translate_c W tym jednym oświadczeniu widzimy poparcie Peruvian Freemasons (5), Libańskich Freemasons (6) i Argentine Freemasons (7), którzy byli zadowoleni z wyborów Bergoglio.
W przeciwieństwie Pius IX, Pius X lub Pius XII, niedawno wybrani, nie otrzymali pochwał i pozdrowień od włoskiego lub międzynarodowego masonerii. Te "pobożne" papieże nigdy nie były przyjazne Masonom. (Czy to zbieg okoliczności, że przyczyny kanonizacji Piusa IX i Piusa XII zostały utknięte?)

8) Kilka tygodni po wyborach papieża Franciszka z marca 2013 r., W kwietniowym wydaniu kanadyjskiego artykułu masońskiego " Znak wodny" , czytamy, że nowy papież jest w internecie, a nawet zwany masonem, który używa znaków masońskich ("Freemason i używanie znaków masońskich, blah, blah!" translate.googleusercontent.com/translate_c ). Pisarz sugeruje, aby traktować tę kwestię na poziomie rozmowy ("blah, blah!"). Autor Masonic jest przekonany, że nowy papież, mimo "konserwatyzmu", będzie chętny do budowania lepszych związków między katolicyzmem a masonerią. Ten sam artykuł publikuje całą wiadomość o dobrych życzeniach od Wielkiego Mistrza Wielkiego Domeku Argentyny [Ángel Jorge Clavero, patrz punkt 2 powyżej) do nowego Papieża. Na zakończenie artykułu Watermark Canadian Mason ma nadzieję na zaprzestanie przez stulecia bezprawnego prześladowania masoni przez Kościół Rzymskokatolicki. translate.googleusercontent.com/translate_c

9) W liście do jego progresywnego przyjaciela, Massimo Teodori, w dniu 20 czerwca 2013 r. Wielki Mistrz Raffi okazał się wciąż pełen zapału i entuzjazmu wobec czynów i słów papieża Franciszka. Raffi opowiadał się za głęboką "reformą" Kościoła , oczywiście zgodnie z projektami myśli masońskiej i świeckiej. Raffi pochwalił "wielkiego teologa", Karla Rahnera (jezuitów) i jego teorii o "anonimowych chrześcijanach". Raffi sprzeciwiał się "starożytnym liturgii przywilejów i grzeszników" translate.googleusercontent.com/translate_c

10) Na korzyść papieża Bergoglio był również brazylijski magazyn Masonic O Malhete . translate.googleusercontent.com/translate_c W artykule (" Uma lição do Papa "), s. 7, biskup Rzymu był wywyższony. Autorem był Derildo Martins Da Costa, Czcigodny Mistrz Lodgeu "Luz do Planalto", na wschód od Serra-Grande Oriente do Brasil. Martins Da Costa pisze: " O papież Francisco, który nie jest w stanie rozgrzewać, primeiro fez. Aí está Diferença do Papa Francisco para seus antereores ", przetłumaczone:" Papież Franciszek, przed wezwaniem innych do tego, zrobił to sam po raz pierwszy. Oto różnica między papieżem Francisem a jego poprzednikami ". Ponadto Martins Da Costa mówi, że papież" wydaje się dać przykłady "- przykłady można rozstrzygnąć, że Masończycy uważają za akceptowalne. W Brazylii "Papież pozostawił nam głęboką lekcję obywatelstwa", gdy przechodził przed "ewangelickim kościołem" i postanowił recytować "Ojcze nasz" z pasterzami, którzy byli przy drzwiach.
(Mała uwaga: kardynał João Braz de Aviz, obecnie prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, uczestniczył w 2006 r. Jako arcybiskup Brasília (Brazylia) w "duchowym" forum. Na tym forum Byli także obecni przedstawiciele teozofii, spirytyzmu i brazylijskiego masonerii (Grand Orient z Brazylii) translate.googleusercontent.com/translate_c Braz prowadził dialog z nimi i liberalnymi sióstrmi amerykańskimi translate.googleusercontent.com/translate_c ale nie tyle z mnichami i mniszkami franciszkanów Niepokalanej Ojca Stefano Marii Manelli.)

11) W wydaniu 1-2 / 2013 (na stronach 65-66) w czasopiśmie L'Acacia włoskiej Grand Lodge na Rytu symboliczny , główny redaktor Moreno Neri ma nadzieję, że papież Franciszek, jezuita, może naprawdę zreformować Kościół ("nikt inny, niż jezuici, nie byłby odpowiedni do podjęcia wyzwania, jakie czekają Kościoły") i wyraża uznanie dla kardynała Martini. Mason Neri ma nadzieję, że Kościół nie jest już "zamknięty i zakurzony".

12) W 2013 r. Włoscy dziennikarze Giacomo Galeazzi i Ferruccio Pinotti publikują książkę Masonic Vatican . Galeazzi jest wielkim "fanem" papieża Franciszka, podobnie jak Andrea Tornielli, korespondent watykański i kolega Galeazzi w gazecie La Stampa w Turynie. Galeazzi-Pinotti napisał:
W ciągu ostatnich 30-35 lat kilku jezuitów było pozytywnie zainteresowanych masonerią; Wzięli udział w debatach publicznych, na konferencjach organizowanych przez Wielki Wschodni Włoski, pisali artykuły i książki o myśli filozoficznej o historii masonerii - innymi słowy, byli to kościelni, którzy pomimo anatomów i różnych ekskomuntów Kościoła Rzymskiego wydanego wobec instytucji masońskiej, starał się zrozumieć, a potem bardzo często zakończył się dzieleniem podejścia filozoficznego. translate.googleusercontent.com/translate_c
Galeazzi-Pinotti poinformował także o wypowiedziach Masona Nicola Spinello:
Nicola Spinello, adiunkt Wikariusz Wielki Mistrz Wspólnoty Piazza del Gesù, odpowiedział na pytanie zadane mu przez program telewizyjny Mystery [ Mistero ] wyemitowany 20 marca 2013: "Jaki jest związek między jezuitami a masonami? Jezuici i masonerci zawsze mieli wielkie spekulacyjne zainteresowanie ... "
Wtedy pytanie: "Papież pochodzi z Argentyny, aw Argentynie istnieje wielka tradycja masońska; Był arcybiskupem Buenos Aires, czy sądzisz, że mógł mieć relacje z masonerią?
On [Spinello] odpowiedział: "Dokładnie przeciwnie by mnie zdumiało, mianowicie: jeśli nie miał ich [tych relacji]. Masońska tradycja w Argentynie jest bardzo potężna ".
I na inne pytanie przesłuchacza odpowiedział: " Wierzę, że ten papież jest realizacją projektu, który od dawna chciałby zostać przyjęty. " translate.googleusercontent.com/translate_c
Galeazzi-Pinotti kontynuował:
Wielki Mistrz Catanu, Vincenzo Di Benedetto, szef Najświętszej Grand Lodge w Piazza del Ges, odpowiedział także na nasze konkretne pytanie: "Różne źródła wskazują na istnienie Masonic Lodges również w Watykanie; Czy uważasz, że to możliwe? "Odpowiedział bez wahania: " Tak, absolutnie, niezależnie od tego, czy użyjesz tego imienia, czy nie. " translate.googleusercontent.com/translate_c

13) W lipcu 2013 roku, upamiętniając przyjaźń i późnego kardynała Ersilio Toniniego, Wielki Mistrz Gustavo Raffi (Wielki Wschodni Włoch) rozpoczął nowy hołd dla papieża Franciszka, mówiąc:
Dzisiaj ludzkość jest biedniejsza i gorsza, podobnie jak Kościół katolicki. Ale papież Franciszek jest kościołem, który obiecuje szacunek dla odmienności i podzielenia idei, że państwo świeckie promuje pokój i współistnienie różnych religii. translate.googleusercontent.com/translate_c

14) W dwustronicowym piśmie z dnia 9 września 2013 r., Gian Franco Pilloni, pogodnym Wielkim Mistrzem Wielkiego Domeku we Włoszech - UMSOI (Unione Massonica Stretta Osservanza Iniziatica, założona przez Armando Corona, już Wielkiego Mistrza Wielkiego Orientu Włochy), zwrócił się do papieża Franciszka (widać to również Pilloni wie, że z Franciszkiem "powietrze zmieniło się" w Watykanie) prosząc go o pracę "w kierunku podziału istniejących w stosunkach Kościoła Katolickiego z Wolnomularstwem "Pilloni chciałby nam wierzyć, że masoneria nie jest przeciwnikiem Kościoła Katolickiego, ale że chodzi o" równoległe ulice ". Pilloni pochwala papieża Franciszka, mówiąc:" Kościół Kościoła jest godny reprezentowany przez ciebie ", dodając" apeluję Dla ciebie Świętość, człowiek o nadzwyczajnych cechach ludzkich " translate.googleusercontent.com/translate_c Pilloni pisze, że jego Grand Lodge jest" uznawany przez amerykańskie Wielkie Schroniska, do których należę "( tzn . Pilloni jest również członkiem American Freemasonry). translate.googleusercontent.com/translate_c

15) Ponadto 21 września 2013 r., Podczas uroczystości masonerii Wielkiego Orientu Włoch z okazji nawrotu 20 września i jesiennego równina, wielki mistrz Gustavo Raffi stwierdził, między innymi :
Papież Franciszek wprowadza przesłania ludzkości, które są zgodne z tym, co mówiliśmy od lat. Zaprasza również ludzi, aby wyszli z katakumb, a nie wycofywali się, ale świadczą o różnych wartościach wśród różnych narodów, mówiąc do społeczeństwa. Refleksje nie powinny ograniczać się do dzisiaj, ale powinny budować przyszłość. To jest żyjąca murowana, rozmawiająca z ludźmi [w dialogu]. translate.googleusercontent.com/translate_c

16) W nieokreślonym terminie, ale jeszcze w 2013 roku - na stronie internetowej filipińskiego magazynu Southern Leyte Times - wydawca Antonio M. Reyes, zadeklarowany Mason, napisał, że wielcy Filipińscy bohaterowie narodowi to Masońscy i że Kościół katolicki Potępił masonerię, a także deklarację ówczesnego kardynała Ratzingera (1983). Reyes oświadczył, że teraz, wraz z papieżem Franciskiem, wszystko się zmienia, ponieważ nawet dla panującego papieża, tak samo jak dla murarzy, wszystkie religie i stowarzyszenia braterstwa, które wierzą w Boga, nie powinny być skazane na wieczne potępienie. Wyznawane chrześcijanie masońscy, jak Reyes, chcieli zwrócić uwagę na apelację papieża o tolerancję religijną i autentyczny ekumenizm. Reyes napisał:

[...] Na szczęście rzymscy katolicy mają teraz przywódcę papieża Franciszka, który uważa, że wszystkie religie i stowarzyszenia braterstwa, które wierzą w Boga, powinny być szanowane i nie potępiane wiecznemu potępieniu. Jako chrześcijanie powinniśmy słuchać apelu o tolerancję religijną i dla prawdziwego ekumenizmu. translate.googleusercontent.com/translate_c

17) W opublikowanym wywiadzie (ale po lewej stronie) niektórzy po wyborach w grudniu 2013 r., Vincenzo Romano, 33 °, ówczesny wybrany zastępca lub wikariusza wielkiego mistrza Wielkiego Domeku Włoch starożytnych wolnych i zaakceptowanych murarzy - Piazza Del Gesù - Palazzo Vitelleschi, zauważył, że masoneria nie postępuje zgodnie z naukami katolickimi i skarży się, że Kościół nie akceptuje sposobu myślenia masonów. translate.googleusercontent.com/translate_c Następnie odpowiedział na następujące pytanie:
"Papież Bergoglio [już] dokonał wielu otworów; Czy może być coś pozytywnego od niego w odniesieniu do masonerii? "

Mason odpowiedział:
" Papież Bergoglio dotąd okazał się wielkim papieżem , ale nie wiem, czy ma jakieś uprzedzenia wobec nas. Poczekajmy, czy nie będą jakieś reakcje. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi na przyjęcie świata katolickiego ". translate.googleusercontent.com/translate_c
Koniec pierwszej części; Następna część wkrótce.

UWAGI:
translate.googleusercontent.com/translate_c L. DE PONCINS, Sekretarze Sekretów La Franc-Maçonnerie d'après , Diffusion de la Pensée Française, Chiré-en-
Montreuil 1975 5 , str. 159.
Papież Klemens XIV (1705-1774), papież z 1769-1774, niechętnie poddaje suwerennemu nakazowi jezuitów powszechnie 21 lipca 1773 r. (Zob. Dominus ac Redemptor ). Zakon Jezuitów został przywrócony przez papieża Piusa VII w 1814 r. Uwaga redaktora.
translate.googleusercontent.com/translate_c Instrukcje permanente (Haute Vente), cit. W J. CRÉTINEAU-JOLY, L'Église romaine en face de la Révolution , 2nd
Vol., Henri Plon, Paryż 1861, str. 74-75.
translate.googleusercontent.com/translate_c S. MAGISTER, "Massone, non c'è comunione", w sprawie L'Espresso , 19 sierpnia 1999 r., Str. 69 (68-71). (chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7167.html); Por. Gustavo Raffi Gran Maestro Grande Oriente d'Italia, w Erasmo notizie , nr 6-7-8, 31 marca-31 kwietnia 2009 r., Grande Oriente d'Italia, Roma, s. 32.
translate.googleusercontent.com/translate_c A. POHLMANN, "Nie przestępstwo, ale grzech?" (Być masonem), w masonerii dzisiaj , zima 2005 r., W archive.org/web/http:// Freemasonrytoday.com/31/p10.php
translate.googleusercontent.com/translate_c D. MINERVA, Dialogo sulla vita . Colloquio tra Carlo Maria Martini i Ignazio Marino ( L'espresso , 27 kwietnia)
2006), w Erasmo notizie, Bollettino del Grande Oriente d'Italia, n. 7-8 / 2006, str. 42-47.
translate.googleusercontent.com/translate_c temi.repubblica.it/limes/cosi-eleggemmo- papa-ratzinger / 5959
translate.googleusercontent.com/translate_c blog.messainlatino.it/…/un-mesto-annive…
translate.googleusercontent.com/translate_c Patrz strona 20 w tym wydaniu: www.hiramabif.org/revista/abif_119.rar
translate.googleusercontent.com/translate_c www.bnaibritheurope.org/…/375-bnai-brith-…
www.bnaibrith.org/press-releases/bnai-brith-inte…
translate.googleusercontent.com/translate_c www.impulsobaires.com.ar/nota.php www.actualmasonica.com/…/el-papa-francis…
translate.googleusercontent.com/translate_c GLVDI Notiziario - Notiziario Massonico Gran Loggia Virtuale d'Italia, RSAA Massoneria Italiana, Comunicato
Ogłoszenie 159 opublikowane w dniu 15 marca 2013 r., blog.libero.it/GLVDI/11982726.html
translate.googleusercontent.com/translate_c blog.libero.it/GLVDI/13495401.html
translate.googleusercontent.com/translate_c www.grandeoriente.it/il-gran-maestro… -chiesa-del-dialogo-non-contaminata-dalle-logiche-e-dalle-tentazioni-del-potere-temporale /
translate.googleusercontent.com/translate_c "Gran Logia Unida del Libano saluda a la Gran Loggia Femenina de Argentyna por eleccion de nuevo Papa Francisco", www.fenixnews.com/…/gran-logia-unid… -saluda-a-la-gran-logia-femenina-de-argentina-por-eleccion-de-nuevo-papa-francisco /
translate.googleusercontent.com/translate_c "Były arcybiskup Buenos Aires Kardynał Jorge Mario Bergoglio, obecnie papież Franciszek I, otrzymał już antyamerykańskie orzechy" i anty-katolików, a Internet jest oburzony (po prostu Google Pope Francis - Freemasonry) z dziką Że "czarny papież" jest masonem i posługuje się znakami masońskimi, bla bla! "(" Nowy papież - nowy związek z Kościołem rzymskokatolickim? "W The Watermark - brytyjski biuletyn informacyjny" Masonic Philatelic "w Kanadzie, tom 3 - wydanie 4 - kwiecień 2013 r., Str. 3), bytown.ottawamasons.ca/Watermark%20April%202013.pdf
translate.googleusercontent.com/translate_c "Mam nadzieję, że ten nowy papież, który mimo konserwatyzmu jest podziwiony jego osobistą pokorą, a zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej będzie skłonne budować lepsze związki między katolicyzmem a masonerią. Odbieram komentarze Wielkiego Mistrza Wielkiego Domeku Argentyny Ángel Jorge Clavero [...]. Możemy tylko mieć nadzieję, że przestaną ustać setki lat nieuzasadnionego prześladowania masonerii z rąk Kościoła Rzymskokatolickiego "( tamże , s. 3)
translate.googleusercontent.com/translate_c Por. Erasmo notizie, bollettino d'información del Grande Oriente d'Italia, anno XIV, n. 13-14, 31 lipca 2013 r.
Rzym, str. 19.
translate.googleusercontent.com/translate_c sierpnia 2013 r., W sprawie Grande Oriente do Brasil, Stato dello "Espirito Santo" (GOB-ES).
translate.googleusercontent.com/translate_c Por. Corrispondenza Romana , n. 971/03, 6 grudnia 2006 r .; www.fattisentire.org/modules.php Czytałem na tej stronie o Braz de Aviz, że w roku 1994 został mianowany biskupem pomocniczym w Vitorii, w 1998 r. Został mianowany biskupem diecezjalnym w Ponta Grossa; Zaledwie cztery lata później, w 2002 r. Został przeniesiony do Maringá, aw 2004 r. Został mianowany Metropolitan arcybiskupa Brasília. Kariera prawdziwie meteoryczna ". W latach 2010-2011 został mianowany nowym prefektem religijnym, a wkrótce został podniesiony do kardynała.
translate.googleusercontent.com/translate_c chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350234bdc4.html magister.blogautore.espresso.repubblica.it/…/sempre-in-casti…
translate.googleusercontent.com/translate_c Giacomo GALEAZZI - Ferruccio PINOTTI, masaże Vaticano. Logge, denaro i potti occulti: il lato segreto della Chiesa di papa Francesco , Edizioni Piemme, Milano 2013, str. 56-57.
translate.googleusercontent.com/translate_c Ibid ., Str. 83 - podkreślono.
translate.googleusercontent.com/translate_c Tamże.
translate.googleusercontent.com/translate_c Erasmo notizie, Bollettino d'información del Grande Oriente d'Italia, Anno XIV, Numero 15-16, 30 settembre 2013, str. 11.
translate.googleusercontent.com/translate_c www.granloggiaditalia.com/…/papa-francesco-… - dodano akcję .
translate.googleusercontent.com/translate_c www.granloggiaditalia.com/…/papa-francesco-…
translate.googleusercontent.com/translate_c Erasmo notizie, Bollettino d'información del Grande Oriente d'Italia, Anno XIV, Numero 17-18, 31 października 2013 r., Str. 6.
translate.googleusercontent.com/translate_c http://www.southernleytetimes.com/No_way_to_treat_our_heroes.html
translate.googleusercontent.com/translate_c http://www.regionecalabriagldi.it/public_html/news-dalle-logge/54-intervista-a-vincenzo-romano-gran-maestro-aggiunto.html - dodano nacisk.
translate.googleusercontent.com/translate_c "[Pytanie do rozmowy:]" Twój związek z Kościołem? " [Odpowiedź:] My płacimy z ekskomuniki, która jest teraz śmieszna i sięga sto lat temu. Zawsze staraliśmy się nawiązać dobre relacje. Do nas mieli również kapłanów związanych z masonerią. Próbowaliśmy otworzyć dialog z Watykanem i kilka lat temu, udało nam się zrealizować serię listów wymienianych przez Sekretariat Stanu Waszyngtona. Jednak ze względu na dogmaty istnieje pewna sztywność ze strony Kościoła. Przysięgamy na świętą księgę, która jest w Biblii, nie mamy nic przeciwko Kościołowi. I Kościół nie zgadza się z naszymi myślami. Nie żyjemy dogmatami, zamiast tego my chcemy myśleć, porównać, myśleć. To nas wyróżnia. Kościół ma wiele uprzedzeń wobec nas ".

za: www.onepeterfive.com/freemasons-love-pope-francis/

___________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

SZOK !!! Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio i TV Watykańska pomijają te słowa

CZYM JEST KRZYŻ JEZUSOWY DLA FRANCISZKA ?
ŚW.FILOMENA
" W nieokreślonym terminie, ale jeszcze w 2013 roku - na stronie internetowej filipińskiego magazynu Southern Leyte Times - wydawca Antonio M. Reyes, zadeklarowany Mason, napisał, że wielcy Filipińscy bohaterowie narodowi to Masońscy i że Kościół katolicki Potępił masonerię, a także deklarację ówczesnego kardynała Ratzingera (1983). Reyes oświadczył, że teraz, wraz z papieżem Franciskiem, …More
" W nieokreślonym terminie, ale jeszcze w 2013 roku - na stronie internetowej filipińskiego magazynu Southern Leyte Times - wydawca Antonio M. Reyes, zadeklarowany Mason, napisał, że wielcy Filipińscy bohaterowie narodowi to Masońscy i że Kościół katolicki Potępił masonerię, a także deklarację ówczesnego kardynała Ratzingera (1983). Reyes oświadczył, że teraz, wraz z papieżem Franciskiem, wszystko się zmienia, ponieważ nawet dla panującego papieża, tak samo jak dla murarzy, wszystkie religie i stowarzyszenia braterstwa, które wierzą w Boga, nie powinny być skazane na wieczne potępienie. Wyznawane chrześcijanie masońscy, jak Reyes, chcieli zwrócić uwagę na apelację papieża o tolerancję religijną i autentyczny ekumenizm. Reyes napisał:

[...] Na szczęście rzymscy katolicy mają teraz przywódcę papieża Franciszka, który uważa, że wszystkie religie i stowarzyszenia braterstwa, które wierzą w Boga, powinny być szanowane i nie potępiane wiecznemu potępieniu. Jako chrześcijanie powinniśmy słuchać apelu o tolerancję religijną i dla prawdziwego ekumenizmu. [29]"