언어

클릭 수
7.5천
Kaplnka Spasiteľa sveta Ježiša -Jesus Salvator mundi- modlitebné spoločenstvo

Norain
Kliknite na program : Kaplnka vysvätená †dňa10.12.2010 Program na pondelok - piatok : -ráno o6,00hod.sa pozdravíme pozdravom : Pochválený buď Ježiš Kristus ! -6,00 Ranná modlitba (5.žalm) www.… 더보기

댓글 쓰기…
Norain
Požehnaný týždeň každému.Nech nás všetkých vedie Duch Svätý,nech nás oživuje a koná v nás svoje zmeny,nech nám dá smelosť a silu vykročiť k zmenám vo svojom živote k lepšiemu.zanechať všetko čo je hriech,čo nás oddeľuje od Boha.A aj keď sa nám to nie vždy podarí a padáme hriechmi podťatí a doráňaní - vieme,že nám z hĺbky svojho milosrdenstva Boh Otec odpustil vo svojom Synovi Ježišovi.Naša snaha … 더보기
Norain
Pane Ježišu požehnaj Faryho a zošli svojho Ducha Svätého,nech sa prejaví Tvoja moc a sláva, svetlo a milosrdenstvo,ktoré prišlo na svet skrze Tvoju vykupiteľskú smrť,zažeň svojou mocou Božím prstom všetky moci a mocnosti temnôt,skrze svoju Sv.Krv,ktorú si vylial za nás všetkých na Golgote vstúp do životnej situácie Faryho,ochráň ho.Matka Ježišova a naša Nebeská Matka,Nevesta Ducha Svätého prikry … 더보기
olinka
Fary,zahrnam ťa do modlitby a
žehnam ťa † v mene Otca i Syna i Ducha Sväteho....

Ježišu,zmiluj sa nad našim bratom,...
Ježišu,uzdrav našho brata....
Ježišu,zachran našeho brata...
Ježišu,vyslobod našeho brata...
Pane Ježišu,až ked ty vyslobodiš našeho
brata až vtedy bude slobodny,...

Pane Ježišu,očisti našeho brata svojou
drahocenou krvou a zošli cely zbor anjelov
na jeho zachranu...

더보기
fary
Chvála Kristu!
Prosím moc o modlitbu: Nacházím se ve smrtelném nebezpečí... Prosím o vaši přímluvu...
olinka
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!

Priateľ môj, neexistuje žiadna určitá hranica viery, ktorú musíš dosiahnuť predtým, než ti Boh dá, o čo ho žiadaš. Viera nie magická formula, zaklínadlo, ktorým sa vyčaruje Božie požehnanie. Viera je je dôverné odpočívanie vo fakte, že Boh ti už dal veci, o ktoré ho prosíš! Nepotrebujeme väčšiu či menšiu vieru. Potrebujeme menej pochybností. „Jeho božská moc nám …
더보기
olinka
Pochvaleny bud Ježiš Kristus !!!

Nedeľa, 26. júna

Meditácia na text - List Rimanom 6, 3 - 4. 8 - 11
Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj … 더보기
Norain
Program na pondelok - piatok :
-ráno o6,00hod.sa pozdravíme pozdravom :
Pochválený buď Ježiš Kristus !
-6,00 Ranná modlitba
(5.žalm) www.breviar.sk/include/z5.htm
(23.žalm)www.breviar.sk/include/z23.htm
-6,05 Desiatok ruženca k Duchu Svätému
-6,15 čítanie sv. písma podľa liturgického kalendára
dokumenty.christ-net.sk/dkc/lc.php
-6,30 on line adorácia
www.savior.org
www.youtube.com/watch
-… 더보기
Norain
Príď Duchu Svätý !
Ponor ma do svojho svetla,zažiar mi v srdci,rozhor sa oheň Ducha Svätého,aby Tvoje svetlo zahnalo všetkú tmu z môjho srdca a mysle.
Príď Kristov pokoj a buď hosťom v srdci mojom.Buď stálym hosťom,ktorý sa u mňa dobre cíti a zostáva nastálo vo mne.
Príď Duchu Svätý,ktorý mi dávaš túžbu po Kristovi,po Panne Márii,neveste Tvojej,Kristovej matke a mojej Nebeskej matke.
Príď čo mi …
더보기
Norain
Pochvaleny bud Ježiš Kristus! 더보기
Norain
Nech požehná Dobrý Pastier - Ježiš Kristus tento nasledujúci týždeň,nech začujú Jeho hlas všetci čo sú z Jeho ovčinca,nech Božia láska sídli v našich srdciach a Duch Svätý nech nám dá silu svoju nikdy neodlúčiť sa od tejto Lásky,ktorú nám priniesol svojou sv.obetou Ježiš náš Pán ako obetu zmiernu medzi Bohom a človekom.Nech tí čo sú chorí uzdravejú v mene Ježiša Krista,nech sa dejú … 더보기
Norain
Pochvalený buď Ježiš Kristus!
olinka
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!

Nechaj Ježiša umyť ti nohy
Jn 13,8
„Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou."“
Vieš si predstaviť, že Pán ti chce umývať nohy? Peter nevedel. Jeho šokovaná reakcia bola, „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“. Rovnako by sme asi reagovali aj my.
Chcel by som, aby si si všimol, čo mu Pán odpovedal: … 더보기
olinka
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!

Pan Ježiš Kristus vstal zmrtvych,...
" ALELUJA CHVAĽME BOHA,BOHA SVOJHO"


Vznešené otroctvo spravodlivosti, z ktorého niet úniku
Rim 6,18
„A teraz oslobodení od hriechu stali ste sa otrokmi spravodlivosti.“ (NASB)
Ježiš je víťaz. Nestačili by celé knihy na to, aby sme popísali, čo pre nás urobil.
Často v našej mysli vnímame hriech ako sloveso. Hrešiť, zhrešil… 더보기
olinka
Pochvaleny bud Ježiš kristus!!
Dnes mame ZELENY ŠTVRTOK,..
Zamyslenie:

Baránok ochráni celú tvoju rodinu
Ex 12,3
„Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu.“
Každý z nás patrí do nejakej rodiny. A mnohí z nás patria do rodín, ktorej nie všetci členovia veria v Ježiša. Máš aj ty manželku, otca, mamu, brata či sestru bez viery v Ježiša? Je v tvojej rodine … 더보기
olinka
† Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!

Mame nedeľu"Utrpenie Pana"čiže Kvetna nedeľa,..

Požehnaný kdekoľvek si...Dt 28,3

„Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli.“

Možno si počul iných hovoriť, že by v živote mali väčšie šťastie, keby sa presťahovali do iného mesta, mali lepšiu prácu či iné známosti.
Pravdou ale je, že nie miesto alebo situácia prináša požehnanie.
Záleží na …
더보기
olinka
Mili priatelia dnešna meditacia patri pre nas všetkych,
preto si to dôsledne prečitajme a zamyslime sa všetci,
čo nam touto meditaciou chce sam Boh povedať:

Prajem požehnany den nam všetkym!!!!


Piatok, 15. apríla

Meditácia na text - Ján 10, 31 - 42
Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?… 더보기
olinka
† Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!

Prajem všetkym požehnany den,.....

Meditácia na 13.4.2011.....

"Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" (Jn 8, 32).
Ježiš je jedinou cestou k pravej slobode. Vydobyl nám slobodu smrťou na kríži, usmrtením každého hriechu a všetkého, čo nás zväzovalo. Ale podobne ako Židia v dnešnom evanjeliu nie vždy vieme, čo nás zotročuje.
Možno žiješ s pocitom neustálej viny,…
더보기
Norain
Požehnaný a pekný deń v Pánovi, každému úspešný týždeň k sláve Božej V mene Otca,Syna i Ducha Svätého.Amen.
Norain
Chvála Ti a sláva Pane,ďakujeme za tvoje milosrdenstvo a lásku.Ďakujeme,že si nás nehodných hriešnikov skrze nášho veľkňaza Ježiša Krista,skrze Jeho obetovania sa za nás na Golgote prijal za Božie deti.Chvála Ti a sláva Pane,že nedopustíš na tých čo sú zapísaní v knihe večného života krvou Ježiša Krista,že si ich Dobrým Pastierom a pasieš,vedieš ich už na tomto svete,ako i vo večnosti vo svojej … 더보기
Norain
Pochvalený buď Ježiš Kristus! 더보기
olinka
O Bohu zmýšľajte s vierou,
o blížnom s láskou,
o sebe s hlbokou pokorou.
O Bohu rozprávajte s úctou,
o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás,
o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.
don Bosco
*****

Stále hovor čo cítiš...
Pokiaľ by Boh na chvíľu zabudol, že som len bábkou a daroval mi ešte odrobinku života,
využil by som ten čas najlepšie ako len dokážem.
Pravdepodobne by som nepoved… 더보기
olinka
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!

Piatok, 8.aprila


Meditácia,...
"Už aj pohľad na neho je nám na ťarchu"
Poznáte niekoho, kto má taký usporiadaný život, že pri ňom nedokážete vydržať?
Financie? V dokonalom poriadku.
Deti? Všetko vynikajúci študenti so vzorným správaním.
Výzor? Každý vlások na svojom mieste, ani gram navyše.
Domácnosť? Vždy dokonale uprataná a vkusne vyzdobená.
Každý … 더보기
Norain
Prajem každému Bohom požehnaný krásny deň.
Norain
Pane,som Tvojim zrniečkom prachu,najmenším na tejto Zemi,
čože som ja,že počuješ moje modlitby a prosby?
Zrniečko prachu,ktoré keď je v oku,tak slzy tečú.
Aj Tvoje oko plače Pane,keď zazrieš hriechy moje.
Zrniečkom najmenším na Tvojej dlani Pane,
keď fúkneš Tvoj Svätý Duch ma zaveje tam,kam Tvoje vôľa chce.
Zrniečkom prachu u Tvojej podnožky som Pane,
už to je zázrak,že na mňa pamätáš a vypočuj… 더보기
Norain
Pochválený buď Ježiš Kristus! 더보기
olinka
†! Nech Božie požehnanie na každom z nas!!!!

Nechaj sa milovať Ním 4,10......

„Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“
Akáže to definícia lásky!
Všetci poznáme a mnohokrát sme počuli kázne, kde nám hovoria, že musíme milovať Boha. Je to predsa prvé z desatora. Keď som kedysi počul takúto kázeň, … 더보기
Norain
Nech nás všetkých v tento deň požehnáva a naplní Božím Duchom na príhovor Nevesty Ducha Svätého Panny Márie Boh Otec,Syn i Duch Svätý.Amen.
Norain
V dnešnom Evanjeliu nám Pán Ježiš medzi inými hovorí :
"Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo." Ježiš dáva túto činnosť za znamenie príchodu Božieho kráľovstva.Hovoríme o vyháňaní zlých duchov Božím prstom to jest mocou Ducha Svätého,spomíname tu oblasť života ľudí,ktorú by človek najradšej poprel a má sklony tvrdiť,že zlý duch neexistuje a čert je len … 더보기
Norain
Pochválený buď Ježiš Kristus !
olinka
†! Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!!

Prajem všetkym krasnu požehnanu sobotu,...

Odpovede najdete v Ježišovi,..


Viacerí moji priatelia sa posťažuju, že čítajú Písmo, ale nič im nedáva. Nerozumejú mu, necháva ich chladnými, neposilňuje ich.
Stáva sa to aj tebe?
Keď čítaš Bibliu, pociťuješ namiesto nasýtenia prázdnotu?
Stáva sa ti, že z kázne v kostole odchádzaš deprimovaný,… 더보기
ľubica
všetkým prajem požehnaný slávnostný deň Zvestovania Pána

Korunka Panny Márie


Učiň ma hodným chváliť ťa, Panna presvätá. Daj mi silu v boji proti tvojim nepriateľom. Verím v Boha... Otče náš...
1.Zdravas’... Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária...
V.Raduj sa, Panna Mária. R. Raduj sa tisíckrát.
2.Zdravas’... Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária... Raduj …
더보기
olinka
†! Pochvaleny bud ježiš Kristus!!

Prajem krasny požehnany slniečkom zaliaty dniček!!!

Boh nas miluje a je vždy s nami!!!
" Boh ospravedlňuje.“

Niektorí ľudia vidia Boha ako sudcu, ktorý má prísne požiadavky na človeka:
keď padnú alebo keď sa priťažia okolnosti v ich živote, myslia si, že ich Boh súdi.
Priateľu, pravdou je, že keď si veriaci, Boh ťa neobžaluváva.
Naopak.
Pre Kristovu… 더보기
olinka
Požehnany dobry večer!!!

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.“
Častokrát sa snažíme získať čo najviac požehnania.
Chceli by sme mať dobré manželstvo,
napĺňajúcu prácu,
múdre a zdravé deti,
pokojný život.
Božie požehnania staviame do stredu našich snáh.
Možno aj tebe niektoré požehnanie chýba.
Možno sa snažíš pracovať, využívaš všetky metódy a spôsoby,
ktoré by to požeh…
더보기
olinka
Mili priatelia!!!!

Požehnanie posielam v mene Otca i Syna i Ducha Sväteho,..


†! Boh sa k nam nikdy neobráti chrbtom...

Veď on sám povedal: "Nezanechám ťa, ani neopustím."
Šesť hodín prežíval Boží Syn utrpenie medzi nebom a zemou. Na jeho vrchole, v najväčšej temnote, zakričal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
Po prvý krát sa Ježiš obracia k Svojmu Otcovi ako k „Bohovi“.
더보기
olinka
†! Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!

19.marca - Jozef -

Slavnosť:

Sväty Jozef, ženích Panny Márie,...

Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto:
Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom:
Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravod…
더보기
olinka
POCHVALENY BUD JEZIS KRISTUS!!!

Požehnany večer!!!

Priatelia,čo je pre vas priateľstvo???

Priateľstvá sú ako vzácny porcelán.
Sú skutočným pokladom, ktorý sa ľahko rozbije, ale je ťažké ho opraviť.
Všetci dobre vieme, aké bolestivé je zažiť, keď nás priateľ zradí alebo odmietne alebo vami pohrdne,...
Je to jedna z najťažších vecí, akú môže človek prežiť.
Kto nám môže pomôcť pochopiť, prečo…
더보기
ľubica
danke thank you gracias ďakujem merci

Moj BOH a MOJE VŠETKO..................................................

('*•.¸( '*•.¸ ¸.•*' )¸.•*' ) ('*•.¸( '*•.¸ ¸.•*' )¸.•*' )
«'•.* Praise God *.•'» Holy, Holy, Holy ....»
(¸.•*'( ¸.•*' '*•.¸ )'*•.¸ ) ('*•.¸( '*•.¸ ¸.•*' )¸.•*' )


('*•.¸( '*•.¸ ¸.•*' )¸.•*' ) ('*•.¸( '*•.¸ ¸.•*' )¸.•*' )
«'•.* …
더보기
ľubica
Popolcová streda: "Trúbte na Sione, vyhláste pôst, zvolajte pospolitosť!" (Joel 2, 15)
Takto znie staroveké pozvanie k pokániu. Pripravte sa! Deň obnovenia sa blíži, postite sa!
Modlite sa!
Dávajte almužny!

Nastáva čas, keď by sme si aj my mali všimnúť zvuk trúby. Nastáva čas, v ktorom sa máme učiť ešte hlbšie milovať Ježiša a modliť sa, aby v neho uverili aj ďalší.
Je to čas, v ktorom milosti …
더보기
ľubica
Požehnanie pre kolegov a kolegyne

Milosrdný Bože, skôr ako sa poberiem do práce,
ťa prosím za svojich kolegov a kolegyne.
Na mnohých sa teším.
Niektorých by som však najradšej nestretol.
Niektorí mi naháňajú strach.
Prosím ťa, požehnaj ich všetkých.
Ty miluješ každého z nich.
V každom z nich je tvoja božská iskra.
Každý z nich je Ježišovým bratom alebo sestrou
alebo vidím v nich jeho tvár.
Prip… 더보기
olinka
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!!

Meditacia na den Panov - nedeľa -


"Každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale"....
Tieto jedinečné Ježišove slová nie sú len návodom na záchranu.
Nechce nám len ukázať útočište pre prípad krízy.
Chce nás požehnať každý deň a vie, že jeho požehnanie na nás spočinie, keď svoj život vybudujeme na … 더보기
olinka
Prosba k BOHU :

Pane Jezisu,poloz svoje ruky na vsetky moje rany z minulosti.
Uzdrav ich a uvolni bolest,ktora z nich vychadza.
Moja minulost je pred tebou ako otvorena kniha.
Prejdi celou historiou mojho zivota.
Vsetko dobre,co vnej najdes,pozehnaj a vsetko co je bolestive alebo zle znic alebo odstran.
Pane,zlom vsetky negativne puta ktore ma viazu s minulostou,
aby som ti mohol viac sluzit … 더보기
olinka
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!!

Môžeš odpočívať v istote,....

„A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.“
Strach je opakom viery. Mnohí z nás, mnohí z mojich priateľov bojujú s týmto najväčším nepriateľom viery a plného života. Obavy o rodinu a zdravie, strach zo straty práce. Možno ty prežívaš lepšie zamaskovaný strach – strach z úprimnosti, … 더보기
olinka
Zamyslime sa nad sebou!!
...Strach a nedovera v Boziu prozretelnost a jeho milosrdenstvo je najväcsí nepriatel duse... skús sa cez den viackrát pozriet do Bozích ocí a rozjímaj pred milosrdným Jezisom a nechaj sa Ním pretvárat... ;-) a Láska ktorú pocítis Ti dá kazdy dnom silu akú potrebujes... a hlboký pokoj ktorý vychádza z Bozích ocí zistís, ze tu na tomto svete sa nemusís nicoho a … 더보기
olinka
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!!

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“
Určite sa považuješ za zodpovedného človeka. Každý z nás nesie za niečo zodpovednosť. Musíš uživiť rodinu, vyštudovať, postarať sa o deti, dokončiť domácu úlohu. Čo Boh hovorí o týchto legitímnych a správnych veciach? Nebuď ustarostený … Boh vie, že toto všetko … 더보기
olinka
(░░)(¯':'¯)░
░░(¯ '•.\|/.•'¯)░)(░░░)
(░(¯ '•.(█).•'¯)░(¯':...'¯)░)
....(░░(_.•'/|\'•._)(¯ '•.\|/.•'¯)░)
.............(░░(_.:._).(░(¯ '•.(█).•'¯)░)
$$$$$$__$$$$(░(_.•'/|\'•._)░)$$$$$$$$____$$$$$$$$
___$$$$__$$$$$(░(_.:._)░)$$$$___$$$__$$$$___$$$
____$$$_$$$$____$$$$$$_$$$$________$$$$
____$$$$$$_______$$$$___$$$$$$$$$___$$$$$$$$$
____$$$_$$$$_____$$$$_________$$$$________$$$$
___$$$$__$$$$____$$$$__$$$$___$$$$_$$$$___$$$$
__$$$$$$__$$$$$_$$$$$$__$$$$$$$$$___$$$$$$$
StellaMARIA
Požehnané, pochválené, zvelebené Meno Pánovo... navždy a naveky!
Nech je Pánova ruka nad nami a žehná naše rodiny, príbuzných, priateľov, susedov, známych, kolegov v práci...
Nech Milosrdný Boh ukáže svetlo tým čo blúdia...
Žalm 145

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,
a tvoje meno velebiť
navždy a naveky.
Budem ťa velebiť každý deň
a tvoje meno chváliť
navždy a naveky.


Veľký si, Pane, a veľke… 더보기
olinka
Prajem všetkym požehnanu dobru noc!!!

Zostaň so mnou, Pane, lebo potrebujem Tvoju prítomnosť, aby som na Teba nezabudol. Ty dobre vieš, ako ľahko Ťa opustím.
Zostaň so mnou, Pane, lebo som slabý a potrebujem Tvoju silu, aby som neupadal tak často.
Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si môj život a bez Teba mi chýba horlivosť.
Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si moje sve...tlo a bez Teba sa … 더보기
olinka
Denné povzbudenia,....

O kráčaní v slobode do skutočnej domoviny,......

Kráčaš zo slávy do slávy,......

„A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“
Toľko nedorozumenia panuje v tejto téme, toľko rozporuplných emócií v nás budí to nádherné slovo milosť. Žiadna téma v kresťanstve nie je kontroverznejšia a pritom žiadna nie je tak dôležitá. Toto … 더보기
olinka
Nech je vždy chvalene meno Panove!!!!!
Boh je dobrotivy,dopusti,ale neopusti....
Vdaka ti Boze aj za tohto otca rodiny,ktoremu si dal ešte žiť
a prebral si ho k životu,...
Ježišu dôverujeme Tebe!!!!!
더보기