언어

클릭 수
271
Modlitba, to je náš "telefon"

Stylita
Hodnota člověka je v tom, že může mít vše, co mu je třeba, neboť Bůh Otec, který jej stvořil, to má ve svých rukou. Tragédie, je však v tom, že člověk neumí prosit. My prosíme jen tehdy, když máme … 더보기

댓글 쓰기…
mike084
svätý Mikuláš dúfam že si sa nemodlil aj keď ty si určite nebol arián nemal si sa nárok modliť lebo henta donatistko-husitko-komunistko-luteránka ti to zatrhla dodatočne čo na tom že ty si vinný nebol
henta 이(가) 이 게시물을 Boží slovo na den 13.9. A.D. 2017 에 언급했습니다.
henta
NO NEPOVÍDEJ HENTO A CO POKÁNÍ?!
Chytráku, bez kábla ani pokání
není možné. Je třeba poslechnout
Písmo a vyjít ze systému zamořenému
modlářstvím a
nejhoršími hříchy
zvrhlosti atd.
Ovšem tento krok vyžaduje statečnost,
neúplatnost , odvahu a touhu po spáse
své duše i bližních.
henta
Ovšem je to tragedie, nebo k smíchu, když si
modloslužebníci, kteří v době po DVK vyhnali
Svatého Ducha, stále dělají nárok na telefonování?
Ovšem mohou přímo hulákat, ale nechali si
odpojit kábel. takže nic nebude. :-)))))

Vyhnalo krátce po DVK Svatého Ducha
a zvolili si jný úděl. Modloslužbou v Assisi
to završili.