Język
Wyświetlenia
844
ŚW.FILOMENA 1

JEZUS: Nikogo nie upoważniam do osądzania drugiego, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy

JESUS: I give no man the authority to judge another, to speak evil of another or to cast aspersions on the spirituality of another soul

niedziela, 3 listopada 2013 roku, godz. 19.07

M
oja szczerze umiłowana córko, sposobem na identyfikację szatańskiego ataku jest spojrzenie na to, jak zachowują się dusze, które zostały opanowane przez złego ducha. One nigdy nie będą spokojne. Będą natomiast z ogromnym wzburzeniem wykrzykiwać przekleństwa, kłamstwa i grzmieć ze złością na swoje ofiary. Szatan i jego demony straszliwie się teraz złoszczą i będą na swojej drodze atakować wszystkich i każdego, kto w tych czasach głosi Słowo Boże.

Dusze, które są pełne cech związanych z diabłem, takich jak pycha, wyniosłość i przesadny szacunek dla własnej błędnej ludzkiej inteligencji, będą pierwsze w kolejności do atakowania tych, którzy prowadzą Moją Armię Reszty. Każda taktyka, każdy czyn i każdy atak słowny będzie połączony z głęboką i trwałą nienawiścią do dusz, które oni będą atakowali. Ich ataki kończą się zawsze tym, że wy, ofiary, jesteście jakby kopnięci w brzuch – klasyczny atak szatański.

Kiedy będziecie świadkami pomówień, fałszywych oskarżeń i oszczerstw przeciwko wam, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie wówczas wiedzieli, że one nigdy nie mogą pochodzić ode Mnie, waszego Jezusa. Nikogo nie upoważniam do osądzania drugiego, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy, w Oczach Boga. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę sądzić człowieka za jego grzechy.

Nikomu innemu nie dano tego prawa, bo ono należy wyłącznie do Mnie.

Kiedy osądzacie drugiego w Moje Święte Imię z nienawiścią w sercu, wy także będziecie sądzeni przeze Mnie według waszych uczynków. Gdy ranicie inne dziecko Boga i oświadczacie, że jest złe, wtedy także wy zostaniecie osądzeni jako źli w Moich Oczach. Oko za oko – taka będzie wasza kara. Możecie uważać, że jesteście usprawiedliwieni, gdy zniesławiacie inną duszę w Moje Imię, a jednak to wy jesteście wrogami w Moich Oczach. Ci, którzy wywyższają się przede Mną, twierdząc, że ich ludzka wiedza dotycząca spraw duchowych czyni ich lepszymi, muszą wiedzieć, że staną się oni niczym.

Kiedy Mnie odrzucacie i oświadczacie, że Moje święte Słowo pochodzi z ust złego ducha, to przypieczętowujecie swój los i nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Nie otrzymacie żadnego Miłosierdzia, bo bluźnicie przeciwko Mnie.

Moje ostrzeżenie dla tych, którzy Mnie zdradzają, jest takie. Walcząc ze Mną, nigdy nie zwyciężycie. Moja Moc jest wszechpotężna. Żaden człowiek nigdy Mnie nie pokona. Jednak wielu będzie rozrywało Moje Serce, gdy będą próbowali konkurować ze Mną, ogłaszając się większymi ode Mnie i twierdząc, że ich wiedza jest lepsza od Mojej. Odejdźcie ode Mnie wy, niewdzięczni mężczyźni i kobiety – wasze grzechy bluźnierstwa nigdy nie zostaną zapomniane.

Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości

za: jezusdoludzkosci.pl/2013-11-03-19-0…
Original text: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/i-give-no-man-t…

__________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

JEZUS CHRYSTUS: Wiele narodów musi otrzymać Księgę Prawdy, aby mogły przygotować się do Mojego Powtórnego Przyjścia

I POSŁUCHAJ:

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Kiedy otrzymujecie Dar prywatnych objawień, macie prawo rozeznawać. Ale nie macie władzy, ….