Language
Clicks
298
danutadubiel

DLA KAPŁANÓW - O NAJŚWIĘTSZEJ OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ.

JAK CELEBROWAĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ.

O Najświętszej Ofierze. Wskazówki przy odprawianiu Mszy świętej. [1]


Uczeń nie przewyższa mistrza. Lecz każdy stanie się doskonały, jeśli będzie jak Mistrz jego. [2] Godzi się zatem, abyś w sprawowaniu bezkrwawej Ofiary naśladował swego Mistrza składającego krwawą Ofiarę.

1. Jak Syn Boży z łona Ojca zstąpił w łono Dziewicy,
tak i ty, nim przystąpisz do Mszy, winieneś zstąpić w głąb siebie, a umysł wznieść ku Bogu, wzbudzając akt najwyższego uwielbienia Trójcy Świętej i Słowa Wcielonego.

2. Jak Chrystus za sprawą Ducha Świętego przyjął ludzkie ciało i postać sługi,
tak i ty winieneś zwlec z siebie starego człowieka, a przyoblec nowego [3]. Kapłan zatem niech przystępuje przed trybunał ołtarza jak Chrystus, niech uczestniczy jak anioł, posługuje jak święty. (św. Wawrzyniec Justynian). [4]

3. Jak Chrystus padł na ziemię i modlił się [5],

tak i ty, padłszy na kolana, winieneś modlitwą pohamować natłok myśli.

4. Jak Chrystus pożegnał Apostołów,
tak i ty winieneś pożegnać swe zajęcia i przyjaciół, i podczas Mszy się nimi nie zajmować, chyba że polecając ich Bogu.

5. Jak Chrystus posłusznie przyjął więzy, którymi Go w Ogrójcu związano,

tak i ty, gdy w zakrystii zakładasz szaty kapłańskie, winieneś to czynić z pokorą, ku zbudowaniu posługujących.

6. Jak Chrystus zgodził się, by Jego twarz pozbawiono wdzięku,
tak i ty zachowaj skromność spojrzenia przystępując do ołtarza, odprawiając Mszę i od ołtarza odchodząc.

7. Jak Chrystus dał się oskarżyć,
tak i Ty oskarż się ze swych grzechów przed Sędzią Najwyższym w Spowiedzi lub - w braku spowiednika - przez szczery akt żalu, nim do ołtarza przystąpisz.

8. Jak Chrystus poddał się obnażeniu z szat nim na Krzyż wstąpił,
tak i ty wineneś zwlec z siebie nieuporządkowane uczucia i namiętności, i tak obnażony do ołtarza przystąpić.

9. Jak Chrystus trzema gwoździami zechciał być przybity do Krzyża,
tak i ty pozwól przygwoździć się do ołtarza trojgiem władz duszy: pamięcią, rozumem i wolą, by w czas Mszy niczym innym nie były zajęte, jeno składaniem Ofiary.

10. Jak Chrystus wisząc na Krzyżu nie dbał o urągania obecnych,
tak i ty - choć niecierpliwi radzą ci, byś z krzyża, to jest od ołtarza, zstąpił i Mszę skrócił - na krzyżu swym wraz z Chrystusem cierpliwie wytrwać winieneś.

11. Jak Chrystus spełnił wszystkie proroctwa Pisma zapowiadające złożenie krwawej Ofiary, co sam na Krzyżu wyznał słowami „Wykonało się” [6],
tak i ty winieneś ściśle wykonać wszystkie przepisane rubrykami ceremonie Mszy.

12. Jak Chrystus po złożeniu Ofiary powierzył swego ducha w ręce Ojca [7],
tak i ty po złożeniu Ofiary Mszy winieneś powierzyć w ręce Chrystusa siebie i innych.

13. Jak Chrystus, zstąpiwszy do piekieł, duszom w Otchłani przyniósł pociechę, wszystkie zaś dusze czyśćcowe uwolnił [8],
tak i ty za dusze w czyśćcu wineneś się modlić i ofiarować za nie odpusty.


Rozważania pochodzą z benedyktyńskiego modlitewnika Pietas benedictina olim in officia et preces ad sanctos ordinis nostri distributa... (Venetiis, apud Iohannem Baptistam Albrizzi, 1751, ss. 38-40). Autorem tego zbioru jest Josef Bonaventura Piter (1708-1764), sekretarz, archiwista i bibliotekarz opactwa benedyktynów w Broumovie (Czechy), historyk. Podobne, choć krótsze rozważania znajdziemy w rubrycystycznym podręczniku Instructio practica de SS. Missae Sacrificio (wyd. 2 powiększone z 1670 r., ss. 23-25 books.google.pl/books, wyd. 11 z 1759 r., ss. 20-21 books.google.pl/books [9]).

Tłumaczenie: Bartosz Modrzewski

Przypisy:
[1] Tytuł oryginału: De Sacrificio Missae. Observationes pro celebratione Missae.
[2] Łk 6, 40, według Wulgaty.
[3] Por. Kol 3, 9-10.
[4] Sermo de Corpore Christi.
[5] Mk 14, 35.
[6] J 19, 30.
[7] Por. Łk 23, 46.
[8] W Instructio practica de SS. Missae Sacrificio: „zstąpiwszy do Otchłani i czyśćca, dusze w obu zamknięte uwolnił”.
[9] Patrz przypis 8.

www.nowyruchliturgiczny.pl/…/prawdziwa-odnow…

Write a comment …
Quas Primas
Powyższe powinien KAŻDY kapłan czytać przy codziennym pacierzu.
Quas Primas
"Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego".
"Och jakże kapłan jest wielki!... Gdyby pojął siebie, umarłby..."
"Po Bogu, kapłan jest wszystkim!... On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie"


(św. Jan Maria Vianne'y) [More]
Quas Primas
O Najświętszej Ofierze. Wskazówki dla Kapłanów przy odprawianiu Mszy świętej. [1]

Uczeń nie przewyższa mistrza. Lecz każdy stanie się doskonały, jeśli będzie jak Mistrz jego. [2] Godzi się zatem, abyś w sprawowaniu bezkrwawej Ofiary naśladował swego Mistrza składającego krwawą Ofiarę.

- 1. Jak Syn Boży z łona Ojca zstąpił w łono Dziewicy,
tak i ty, nim przystąpisz do Mszy, winieneś zstąpić w głąb siebie, a umysł wznieść ku Bogu, wzbudzając akt najwyższego uwielbienia Trójcy Świętej i Słowa … [More]
Quas Primas
Jeśli Kapłani zdawaliby sobie sprawę czym jest OFIARA Mszy Świętej, nigdy Nie dopuszczaliby się Jej profanacji. [More]
Quas Primas
Kto twierdzi INACZEJ niż tutaj jest przedstawiona OFIARA Mszy świętej, niech albo się douczy, albo niech nie pisze herezji, bo jeśli jest katolikiem, to sam siebie wyklucza z kościoła.!
Jasne? - jasne!
[More]
Note Quas Primas mentioned this post in POZNAJ PRAWDZIWE NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO!!!.
mkatana likes this.
Wolnyczlowiek likes this.