Langue
Votre commentaire…
msmajka aime ça.
Božena Rechtoríková
Ďakujem za modlitbu sv.ruženca,je to naozaj hodnotná pomôcka v každodennom živote.Pán Boh Vás žehnaj