Język

Wyświetlenia
4k
Zło osobowe istnieje naprawdę - wykład /cz..3.. - egzorcysta Ks. Janusz Czenczek.

EGZORCYZMY
9 listopada 2010r, o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu odbyło się spotkanie, którego tematem było: "Zło osobowe istnieje naprawdę".