언어

클릭 수
2.2천
Catalina Rivas, Božia prozreteľnosť

Hortenzia
Iný pohľad na smrť - Svedectvo Cataliny Rivas o sviatosti zmierenia a pomazaní chorých Smrť nepredstavuje koniec života. Je to skôr narodenie sa pre večný život. Ale človek sa smrti vzpiera a bráni … 더보기