Langue
Votre commentaire…
robbi
Myslím, že raz, keď už nebudeme na tejto zemi, budeme ľutovať každú zmeškanú svätú omšu.

Ďakujem za tento výstižný prispevok.