Clicks339

Malý Katechizmus Pre Katolícké Dietky

Caesar
34
Ide o novotlac podla vydania z ad 1934: Vydal Spolok svatého Vojtecha Trnava 1934 Imprimatur Tyrnaviae, die 30. junii 1921 Dr. Augustinus Fischer-Colbrie m. p. Eppus Cassoviensis Dr. Carolus Kmeťko …More
Ide o novotlac podla vydania z ad 1934:
Vydal Spolok svatého Vojtecha
Trnava 1934

Imprimatur Tyrnaviae, die 30. junii 1921
Dr. Augustinus Fischer-Colbrie m. p. Eppus Cassoviensis
Dr. Carolus Kmeťko m. p. Epuss Nitriensis
Joannes Vojtaššák m. p. Eppus Scepusiensis
Fr. Richardus Osvad m. p. AEppalis Vicarius Gen. Tyrnaviensis
Dr. Joannes Kohút m. p. AEppalis Vicarius Gen. Neosoliensis
Dr. Stephanus Podracký m. p. Vicarius Cap. Rosnaviensis
dáždik and 2 more users like this.
dáždik likes this.
Vinyiczky Bence likes this.
Henrietka likes this.
Caesar
Da sa kupit v Bratislave, kto tam chodí na sv. omse, tak jeden pan ich dal vytlacit. Ma z druhej dotlace asi posledných 20 kusov.

Zmeny v tradičných sv.omšiach v Bratislave od novembra 2017

30.8.2016 editor1 AKTUÁLNE, Slider

S účinnosťou od 4.novembra 2017 sa mení miesto pravidelného slávenia nedeľných tradičných svätých omší v Bratislave.
Tridentské sv.omše budú od novembra 2017 slúžené v …More
Da sa kupit v Bratislave, kto tam chodí na sv. omse, tak jeden pan ich dal vytlacit. Ma z druhej dotlace asi posledných 20 kusov.

Zmeny v tradičných sv.omšiach v Bratislave od novembra 2017

30.8.2016 editor1 AKTUÁLNE, Slider

S účinnosťou od 4.novembra 2017 sa mení miesto pravidelného slávenia nedeľných tradičných svätých omší v Bratislave.
Tridentské sv.omše budú od novembra 2017 slúžené v kostole Navštívenia Panny Márie (Milosrdní bratia) na Námestí SNP a to každú nedeľu o 17.00 hodine.
Bližšie informácie o kostole Milosrdných bratov:
www.dokostola.sk/kostol/milosrdni-brati…
Okrem toho:
na prvý piatok v mesiaci budú o 19.00 hodine sv.omše v Moste pri Bratislave
každý utorok o 19.00 sv. omše v Bratislave- Vrakuni, stará časť kostola Mena Panny Márie
ľubica likes this.
+Joseph+
k tomu katechismu je potřeba kněz který ho vyučuje
vladinko0
Dá sa kúpiť? Mal by som záujem.
vladinko0 likes this.