Język
Napisz komentarz …
Quas Primas
To, co nowe jest w Kościele, to jest schizmatyckie i heretyckie...
Quas Primas wspomniała ten post w POZNAJ PRAWDZIWE NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO!!!.