Język
Wyświetlenia
664
ŚW.FILOMENA

Matka Zbawienia: Módlcie się z całego serca za papieża Benedykta XVI

Mother of Salvation: Pray for Pope Benedict XVI with all your heart

sobota, 28 stycznia 2012 roku, godz. 21.00

M
oje dziecko, moc szatana staje się słabsza z każdym dniem, gdy Duch Święty nadal osłania swoimi skrzydłami wszystkie dzieci Boże.

Wiara i miłość do Boga wzrastają wszędzie z powodu modlitwy i szczególnych Łask, dawanych Moim dzieciom przez Mojego Ojca, Boga Najwyższego. Nawrócenia są coraz liczniejsze. Wiele z Moich dzieci może nie być tego świadomych, ale zobaczycie to, jeśli otworzycie swoje oczy.

Proszę, Moje dziecko, musisz modlić się z całego serca za papieża Benedykta. On tak bardzo cierpi i pod wieloma względami jest samotny w swoim smutku z powodu odstępstwa, które widzi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz świętego Watykanu.

Jego dni w Stolicy Apostolskiej zostały przedłużone i z tego powodu wiele ze spustoszenia powodowanego przez złego zostało oddalone.

Modlitwa, Moje dzieci, jest w Niebiosach jak rozleganie się grzmotu. Wasze modlitwy są wysłuchiwane w Niebie i jest udzielana na nie odpowiedź, dzieci.

To jest dobre. Nadal odmawiajcie dane wam Modlitwy Krucjaty, Moje dzieci. Tutaj jest szczególna modlitwa o bezpieczeństwo dla papieża Benedykta.

Modlitwa Krucjaty 23
O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta

O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.

Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.

O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi.
Amen.


Wasza niebiańska Królowa ziemi
Matka Zbawienia

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/virgin-mary-pra…
za: jezusdoludzkosci.pl/2012-01-28-21-0…

_________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Bp. Bernard Fellay: Dzięki Bogu, Benedykt XVI odważnie ogłosił, że wielowiekowa liturgia nigdy nie została zniesiona...

JEZUS: Niebawem Mój umiłowany papież Benedykt będzie przewodził dzieciom Bożym ze swojego miejsca wygnania

JEZUS: Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz (B XVI) opuści Rzym

ZOBACZ:

Benedictvs Magnvs - Benedykt XVI - Piękno Liturgii / Benedict XVI - Beauty of Liturgy

I POSŁUCHAJ:

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem


POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
henryk33 wspomniał ten post w Matka Zbawienia: Módlcie się z całego serca za papieża Benedykta XVI.