Language

Familja Shejte, Lutuni për ne...

1

Jezu Krisht, Shejtja Mari, Shëjti Shen. Jozef në duar të juaja Jetën time...të kaluarën, të tashmën, po ashtu dhe të ardhmen.
Please type your posting here

Me merr pran Teje o Zot...

2

Më merr pran Teje o Zot...kam Nevojë për TY!!...
Please type your posting here

Te Falemi Mari!

2

Zoja e Bekuar - Zoja e Madhe.
Please type your posting here

Athleta Christi - George Kastrioti

1

Albanian Hero George Kastrioti (Gjergj Kastrioti / Skenderbeg)
Please type your posting here

Dashuria e vertetë dhe e sinqertë, nuk shuhet kurre!!

2

1Kor.13 1-13 ...Dashuria... Dashuria e vertetë dhe e sinqertë, e vetmja pasuri ... Ajo nuk shuhet kurre... por, çdo herë shtohet dhe me shume...
Please type your posting here

Jezusi i Meshires

2

JezuKrisht, në Ty Shpresoj †
Please type your posting here