언어
5천

Familja Shejte, Lutuni për ne...

1

Jezu Krisht, Shejtja Mari, Shëjti Shen. Jozef në duar të juaja Jetën time...të kaluarën, të tashmën, po ashtu dhe të ardhmen.
댓글 쓰기…
6.1천

Me merr pran Teje o Zot...

3

Më merr pran Teje o Zot...kam Nevojë për TY!!... 더보기
댓글 쓰기…
5.8천

Te Falemi Mari!

2

Zoja e Bekuar - Zoja e Madhe.
댓글 쓰기…
6.3천

Athleta Christi - George Kastrioti

1

Albanian Hero George Kastrioti (Gjergj Kastrioti / Skenderbeg)
댓글 쓰기…
7천

Dashuria e vertetë dhe e sinqertë, nuk shuhet kurre!!

3

1Kor.13 1-13 ...Dashuria... Dashuria e vertetë dhe e sinqertë, e vetmja pasuri ... Ajo nuk shuhet kurre... por, çdo herë shtohet dhe me shume... 더보기
댓글 쓰기…
7.4천

Jezusi i Meshires

2

JezuKrisht, në Ty Shpresoj † 더보기
댓글 쓰기…