Clicks101
vi.news

Francis từ chối ban phước, không muốn xúc phạm người ngoài Công giáo

Trong chuyến viếng thăm Sicily ngày 15 tháng 9, Giáo hoàng Francis cũng đã gặp gỡ những người trẻ tuổi.

Cuối cùng, ông từ chối không ban Giáo hoàng Phước, có vẻ là để tránh xúc phạm đến “nhiều Kitô hữu phi Công giáo, các tín đồ của các tôn giáo khác, và những người vô thần”.

Thay vì một phước lành, Francis cầu nguyện Chúa ban phước cho giới trẻ.

Nếu Francis thực sự tin vào lập luận kỳ lạ này, ông ta cần phải xóa bỏ Đức tin Công giáo hoàn toàn để không xúc phạm tất cả những người không Công giáo hiện diện ở bất cứ đâu mà ông xuất hiện.

#newsDotrzludlc