Dil
Tıklamalar
62
tr.news 1

Piskopos, Martin Luther'i "Zarafet Timsali" Olarak Selamladı

Los Angeles Yardımcı Piskoposu Robert Barron, aleteia.org sitesinde, Alec Ryrie'nin "Protestanlar" adlı kitabının, Martin Luther'e çok farklı bakmaya başlamasına neden olduğunu yazdı ve şunları söyledi "Luther'in hayatında ve teolojisinde, karşı konulmaz bir erdem örneği yatmaktadır." Ayrıca, Luther'in "dini hareketini", bir tür "aşk ilişkisi" olarak niteledi. "Luther, tüm benliğiyle aşka kapılmış olan tam bir zarafet timsaliydi."

Gerçekte ise Luther, Aşai Rabbani Ayini'ni "tüm papalık putperestliğinin" içindeki "en büyük ve en korkunç rezillik" olarak niteleyen ayyaşın tekiydi. (Schmalkald Anlaşması).

Şöyle şeyler söylemişti:

"Mesih kadınlarla zina ediyordu, her şeyden önce Aziz John'un bize anlattığı kuyunun başındaki o kadın. Biliyorsunuz, herkes aynı soruyu sormuştu: 'O kadınla ne yapıyordu acaba?' İkincisi Mecdelli Meryem ve üçüncüsü de kibarca affettiği o zina yapan kadın. Öyle ki, çok dürüst ve hak tanır birisi olan Mesih'in, ölmeden önce evlilik dışı ilişkiden suçlu olması gerekiyordu." (Tischreden, Weimarer Baskısı, Cilt 2, Sayfa 107)

Veya: "Karıma ve öğrencilerime, Mesih'e duyduğumdan kat be kat fazla güven duyuyorum." (Tischreden, 2397b)

Veya: "Bir erkeğin birden fazla eşe sahip olması, Kutsal Kitaplara karşı bir muhalefet değildir." (De Wette, Cilt 2, Sayfa 459).

Resim: Robert Barron, © Roman Catholic Archdiocese of Boston, CC BY-NC , #newsEziyiaanon

Bir yorum yaz …