Clicks3K
Libor Halik
222

Exorcista Amorth se bojí 3. světové války

Řekl to v únoru 2015 P. Grunerovi, který pak zemřel 29.4.2015. Spravodajca otca Grünera – 12.3.2015: „Nedávno som sa vrátil z Ríma, kde som sa zúčastnil na februárovom vymenovaní nových kardinálov. Ale keď som tam bol, stalo sa niečo neočakávané, niečo dušou otriasajúce, čo som nečakal! Hovoril som s otcom Gabrielom Amorthom, svetovo najznámejším žijúcim exorcistom. Jeho slová mnou otriasli, ako len pár vecí vôbec. Otec Amorth mi povedal, že nám zostáva len krátky čas pred trestami predpovedanými Našou Pani z Fatimy, ktoré začnú ničiť náš svet od seba spôsobmi, aké si len ťažko môžme predstaviť!
Ako Dlho? Menej ako 8 mesiacov!
Otec Gabriel Amorth mi povedal, že pokiaľ sa zasvätenie Ruska nevykoná, tak ako to Panna Mária žiadala, do konca októbra 2015 temné proroctvá z Fatimy sa môžu vyplniť ktorýkoľvek deň po tom!
Prečo mi to otec Gabriel Amorth povedal? Kvôli tomu, aby apoštolát Našej Pani pozdvihol hlas, ako nikdy predtým, aby sa kričalo fatimské posolstvo zo striech!
Aby sme tak urobili, musíme držať spolu. Musíme źoradiť všetky naše zdroje, všetky naše sily, a prebudiť svet z jeho námesačnosti, ktorá vedie do záhuby!
Náhody neexistujú. Všetko je Prozreteľnosť! Otec Amorth je, vo svojich 85, stále hlavným exorcistom v Ríme. Vykonal desiatky tisíc exorcizmov a napísal niekoľko kníh na túto tému. Bol vybraným nástupcom otca Candida, jeho slávneho svätého predchodcu, ktorý sám mal mimoriadne duchovné dary. Otec Amorth vie, že sme v záverečnej bitke so Satanom a času je málo.
Stretol som a hovoril som s otcom Amorthom mnohokrát v priebehu rokov. Toto je však prvýkrát, čo mi kedy povedal, v otvorenej reči, koľko času nám presne zostáva, predtým než by mohlo začať evidentné potrestanie sveta!
V Jeho milujúcom milosrdenstve, náš Pán už dal našej generácii veľa šancí od odvrátenia sa od zla a falše, predtým ako privedieme na seba našu vlastnú skazu.
Pred tým ako trestá, náš Pán nás vždy varuje slovami svojich prorokov a svätých! Ako dôležité je posolstvo Fatimy?
V duchovnom púšti našej doby, náš Pán nám poslal najhroznejšie varovanie od niekoho ešte viac vyvýšeného v nebeskej hierarchii ako Ján Krstiteľ! Náš Pán si vybral svoju matku, aby doručila posolstvo z Fatimy!
Majme túto skutočnosť priamo pred nami, kedykoľvek berieme do úvahy toto posolstvo! Je to matka nášho Pána Ježiša Krista, ktorá k nám hovorila vo Fatime! Poslal by nám Náš Pán Svoju Matku, keby posolstvo nebolo najvyššieho významu?
Môže byť Náš Pán, ktorý miluje a ctí Svoju Matku nad všetkými tvormi, potešený spôsobom, akým bolo Jej posolstvo prijaté Jeho Cirkvou? Jeho služobníkmi? Predstavte si, ako by ste sa cítili, keby vaša matka bola neprijatá, opovrhovaná, dokonca urážaná!!!
Hnev Nášho Pána musí byť veľký a narastajúci !!! A každým dňom, čo sú slová Našej Pani ignorované, privádza nás bližšie k trestu nepredstaviteľne strašného!
Skutočne, cirkevní vodcovia, zlyhaním poslušnosti Našej Panej a nezasvätením Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu, vystavili svet a miliardy duší do nebezpečenstva!
Musíme varovať svet!
Slová otca Amortha by mali rezonovať v našich srdciach. Musíme konať teraz. Hodiny tikajú!“

Váš v Ježišovi, Márii a Jozefovi,
Otec Nicholas Gruner

Fatima Center
Služobníci Ježiša a Márie
17000 State Route 30
Constable, NY 12926-9989

L: Dle proroctví pravoslavného starce Jonáše Ignatěnka napřed skončí občanská válka na Ukrajině na pravoslavné velikonoce 1.5.2016 a teprve po ní začne 3. světová válka. Pro kontrolu budu současně sledovat, zda dojde k pravidelnému (3x ročně) zázračnému zkapalnění ztuhlého strupu krve sv. mučedníka Januária ze 4. století v Neapoli. V nejbližším termínu to bude 19.9.2015. Kdyby ke zkapalnění nedošlo, mohlo by to znamenat začátek 3. světové války, jako nezkapalnění znamenalo začátek 2. světové války.

L: Po nezasvěcení Ruska papežem Piem XI. před 2.světovou válkou pod ochranu dědičným hříchem neposkvrněné Panny Marie se bludy z Ruska po 2.světové válce rozšířily do celého světa.

Předtím došlo dle proroctví pravoslavného mnicha Abela z počátku 19.století v r.1917 k dobytí Ruska skrze Chazary. To je celosvětově rozšířený nesemitský národ, žijící v 9.století na jihu Ruska, který odmítl evangelium od sv. Cyrila a Metoděje, a který proto konvertoval k židovskému Talmudu, pak pod názvem Aškenázští Židé emigroval do celého světa a ovládl prostřednictvím Rothschildů a Rockefellerů výrobu peněz v bankovnictví a skrze peníze získal téměř všechna masmédia a jimi posatanštil myšlení lidí i politiků celé křesťanské civilizace. Talmud dovoluje vraždit nevinné, žít smilně, cizoložně, homosexuálně a pedofilně čili satanisticky a ze všeho nejvíc nenávidí Krista a Pannu Marii. Proto byli vražděni křesťani v Sovětském svazu, proto tam byla zničena většina křesťanských chrámů. Bludy z farizejského židovského Talmudu (nikoliv z židovské Tóry = Starého zákona, který je společně s Novým zákonem pravdivý, Boží) se v Rusku namíchaly po 2.světové válce i do Pravoslavné církve Ruska, zlegalizované r.1943 a ekumenismem se exportovaly na Západ i do Vatikánu. Smrtonosné kokteily KGB byly dva. Jeden dostal název „teologie osvobození“, šlo o ateismus maskovaný zbožnými katolickými termíny Bůh a ďábel, pod kterými se však ani Bůh ani ďábel nemyslel a namíchal se hlavně do Jižní Ameriky a Německa. Druhý zdánlivě pravověrný zůstal uvnitř oficiální pravoslavné teologie Ruska a uvnitř Kongregace pro nauku víry ve Vatikánu – zachovává téměř všechna tradiční dogmata, kromě jednoho – zpochybňuje, že v pekle jsou a budou navěky nevěřící a také těžcí hříšníci. Tyto dva proudy vzájemně spolupracovaly, koordinovaly a existovaly dlouhodobě v přátelství, dokud Bůh dle proroctví Josifa Vatopedského tuto koordinaci nerozbil. Rozbití této koordinace bylo prorokováno i katolickým proroctvím z japonské Akity r.1973. To proroctví bylo oficielně schválené dokonce tamním biskupem i předsedou kongregace pro nauku víry Josefem Ratzingerem, pozdějším papežem Benediktem XVI. Znělo, že nastane doba, kdy budou kardinálové proti kardinálům a biskupové proti biskupům (toto nastalo na mimořádné biskupské synodě na podzim r.2014) a pak přijde smrt skrze Boží trest, kterým bude usmrceno více lidí než celosvětovou Potopou světa (předpotopních lidí bylo pravděpodobně méně než dnešních 7 miliard).

V posledním dopise, který Michal Semín od 29.4.2015 zesnulého P. Nicholase Grunera obdržel, P. Gruner mj. píše: „Vrátil jsem se nedávno z Říma, kde jsem se účastnil jmenování nových kardinálů. Stalo se přitom něco zcela nečekaného, něco, co otřáslo mou duší. Hovořil jsem zde s P. Gabrielem Amorthem, patrně nejznámějším žijícím exorcistou. Řekl mi, že již jen krátký čas zbývá do chvíle, než tresty, Pannou Marií ve Fatimě předpovězené, změní náš svět k nepoznání. Nedojde-li prý do konce letošního října (L: tj. logicky do vatikánského synodu biskupů 4.-25.10.2015) k zasvěcení Ruska právě tak, jak to Panna Maria požadovala, pak se temná proroctví z Fatimy mohou začít uskutečňovat třeba hned následující den. protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1664-nahla-smrt…

Předseda polské římskokatolické biskupské konference poznaňský arcibiskup Gądecki upozornil, že synod je jen poradním orgánem papeže, že papež František může rozhodnout nezávisle na výsledcích synodního hlasování biskupů. Jeden z 8 poradců papeže Františka oznámil, že kdyby synod neschválil sv. přijímání pro rozvedené a poté sexuálně žijící v jiném svazku, kdyby neschválil sv. přijímání pro žijící na hromádce, kdyby neschválil sv. přijímání pro homosexuálně žijící, tak toto vše do dnešní doby strašně hříšné papež František povolí speciálním zákonem.

Když se 8.4.2015 P. Gruner dozvěděl, že papež František je vírou ateista, tak logicky ztratil veškerou naději, že zasvětí Rusko neposkvrněné Panně Marii dříve než začne 3. světová válka. P. Gruner se celý svůj kněžský život snaží především o odvrácení 3. světové války. Ateismus papeže Františka ho zbavil veškeré naděje na odvrácení 3. světové války. Zemřel bolestí nad tím, že tomu nedokázal zabránit, podobnou bolestí, že nedokázal zabránit 1. světové válce zemřel Pius X., papež světec. Viz video-rozhorovor P. Gruner zemřel bolestí z ateismu papeže Františka

Brány pekelné přemohly izraelské velekněze a skrze ně ukřižováním Pána Ježíše Krista r.33 přemohly téměř celý Izrael, izraelská většina (lidově Židé) pak dodala maskovací strarozákonní zbožnou terminologii (slovní zásobu) satansky žijícímu národu Chazarů a s jeho pomocí postupně posatanštili celou křesťanskou civilizaci. Dle proroctví pravoslavného svatého Paisije Athoského až budou Židé vládnout v Evropě, tak se 2/3 Židů stanou křesťany. Že mnozí zejména ateističtí Židé přijmou za svého Pána Ježíše Krista po smrti bývalého premiéra Izraele Šarona, to předpověděl také rabín Kaduri, který své křesťanství a proroctví zveřejnil až v dopise otevřeném rok po jeho smrti.

Brány pekelné prý nepřemohou Katolickou církev. To může znamenat jedině to, že ani ateista František, ač úřadující papež, přesto 100 % nezničí Katolickou církev. Ale pokusí se o to a přitom obří masu z 1,2 miliardy katolíků stáhne navěky do pekla. Probíhá nyní příprava na ukřižování Těla Kristova, jímž je Katolická církev a to křižování vede papež František. Bude i ukřižována i do hrobu pohřbena skrze invavazi ruských a znovu komunistických vojsk do ŘÍMA a do Evropy, kdy budou katolické kostely zamčeny a katoličtí kněží popravováni dle proroctví blahoslavené Aiellové, sv. dona Boska, blahoslavené Kateřiny Emmerichové i Garabandalu a Fatimy. Pak bude vzkříšena a stane se velice přitažlivým magnetem pro zatím nekatolické křesťany dle proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové.

Komentář Eleison CDVIII – Shledán lehkým (2015) (408) 9. května 2015

rexcz.blogspot.cz/…/komentar-eleiso…

SHLEDÁN LEHKÝM

Katolíci, kteří se dnes snaží udržet si Víru, nemají snadnou úlohu. Zde je popis jednoho pozorovatele současného stavu Bratrstva sv. Pia X. v USA, jak jej pozitivně i negativně vidí. Vezměme nejprve ten negativní, nikoliv abychom nevražili na Bratrstvo, ale abychom prokoukli onen problém. Patrick Henry, jakožto americký vlastenec, v roce 1775 řekl: „Pokud jde o mě, ať již to bude stát jakékoliv utrpení ducha, jsem ochoten slyšet celou pravdu, vědět to nejhorší a zařídit se podle toho.“

Doteď kněží Bratrstva v USA NEreagovali na modernistickou infiltraci svého Bratrstva. Většina se velice snaží, aby ospravedlnila každé slovo a čin svého generálního představeného. Jak mohou ospravedlnit kompromis v nauce je pro mě tajemstvím. Jeden z nich říká, že jen rozhovor s biskupem Fellayem vše vyjasní. Hrstka amerických seminaristů, se kterými jsem se setkal, jsou znetvořováni, ztracení v ospravedlňování všeho, dokonce i „dobra“ nacházejícího se v Druhém vatikánském koncilu. Slepá poslušnost je bubnem, podle nějž pochodují. Konspirační teorie jsou v semináři tabu, takže jako budoucí kněží budou snadnou kořistí nepřítele. Na návštěvu Novus Ordo biskupa Schneidera nebo na „argentinskou asimilaci“ nebyla žádná reakce. „Odpor“ vůči modernismu biskupa Fellayho se naprosto nediskutuje, je zavrhován jako další vzpoura, jako vzpoura „devíti“ kněží v roce 1983.

Přesto priorové FSSPX nekriticky dovolují účast na mších Bratrstva sv. Petra a definují modernismus jako „hromádku prachu“, která se má sfouknout na stranu. Jeden nově vysvěcený kněz byl poslán, aby navštívil slavnostní inauguraci místního Novus Ordo biskupa. Celkově NEexistuje žádný boj proti omylům Druhého vatikánského koncilu nebo proti omylům vlastní Věroučné deklarace Bratrstva z roku 2012. Co je nejhorší, je věroučný propad, který se v Bratrstvu udál od roku 2012, přesto kněží FSSPX stále říkají, že nebudou nijak konat, dokud neuvidí něco konkrétního.“

Taková slepota může být jedině Božím trestem. Co trestá? V 50. letech 20. století byli katolíci usilující příliš mnoho o své světské pohodlí potrestáni koncilem v 60. letech. Věrnému zbytku Bůh poskytnul arcibiskupa Lefebvra, pravého pastýře 70. a 80. let. Jistě byl Bůh oprávněn na oplátku očekávat, že tito katolíci zbytku pochopí onen problém a opustí mylné řešení 50. let. Ale ne. Od konce 90. let se vůdci FSSPX a pak i kněží a laici pomalu ale jistě vracejí zpět k „padesátismu“ neboli „nedělnímu katolicismu“ 50. let, který je chabou odezvou na množství milostí, jež poskytnul Bratrstvu. Zdálo by se, že Bůh toho má dost. Povolil tedy diecézi v Argentině, aby ustavila příklad toho, jak oficiální Církev poskytne schválení Bratrstvu, které vedení Bratrstva odmítlo jako „čistě administrativní opatření“, ale jež dláždí cestu pro úplné římské církevní schválení nebo schválení diecézi po diecézi, u nějž budou všichni předstírat, že si jej nevšimli, ale z nějž se takřka všichni budou radovat. Tihle Římané jsou mistři!

Všemohoucí Bůh však ještě pozvedá odporující zbytek z tradičního zbytku. Výše citovaný pozorovatel to uzavřel: „Myslím si, že až půjde do tuhého, bude zde hrstka Nikodémů a Josefů z Arimatie mezi kněžími a bratry a doufejme i sestrami Bratrstva. „Odporující“ věřící v Severní Americe jsou neochvějní, s občasnými nově příchozími z Novus Ordo nebo odnikud. Tatáž neochvějnost byla zjevná v reakcích mnoha katolíků na konsekraci biskupa Faureho. Zde je budoucnost pro duše. Tentokrát se však nemylme: Všemohoucí Bůh již nechce nedělní katolíky. Chce potenciální mučedníky.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof

(405) 18. dubna 2015 Komentář Eleison CDV – Chápání vakance - I Takřka všichni kardinálové a biskupové Církve dnes jsou tak široce nakaženi modernismem, že neexistuje žádná lidská naděje církevního koncilu, který by jasně viděl, a odsoudil modernismus koncilních papežů

rexcz.blogspot.cz/…/komentar-eleiso…

CHÁPÁNÍ VAKANCE - I

Dominikánští kněží z Avrillé ve Francii nám všem prokázali velkou službu tím, že znovu publikovali úvahy o uprázdněném Římském stolci, sepsané před nějakými 400 lety proslulým tomistickým teologem ze Španělska, Janem od sv. Tomáše (1589-1644). Protože je věrným nástupcem sv. Tomáše Akvinského, těží z oné vyšší moudrosti středověku, kdy teologové ještě uměli poměřovat lidi Bohem namísto toho, aby poměřovali Boha lidmi, což je tendence, která začala jako nutnost (jestliže již duše nemohly přijímat středověký penicilin, museli přijímat podřadnější lék), ale vyvrcholila na Druhém vatikánském koncilu. Zde jsou velmi zkráceně hlavní myšlenky Jana od sv. Tomáše ohledně sesazení papeže:

I Může být papež sesazen?

Odpověď: Ano, protože katolíci mají povinnost oddělit se od heretiků poté, co byli heretici upozorněni (Tit III, 10). Heretický papež také uvádí celou Církev do stavu legitimní sebeobrany. Papež však musí být prvně upozorněn tak oficiálně, jak je to možné, pro případ, že by [herezi] odvolal. Jeho hereze také musí být veřejná a deklarovaná tak oficiálně, jak je to možné, aby se zabránilo celkovému zmatení mezi katolíky, kteří [jej] musí následovat.

II Kým musí být oficiálně deklarován za heretika?

Odpověď: Nikoliv kardinály, protože ačkoliv mohou volit papeže, nemohou jej sesadit, protože heretickým papežem je ohrožena univerzální Církev a tak jej může sesadit pouze nejuniverzálnější možná autorita Církve, jmenovitě církevní koncil složený z kvora všech kardinálů a biskupů Církve. Ten by byl svolán nikoliv autoritativně (což může učinit jen papež), ale mezi sebou.

III Z jaké autority by církevní koncil sesadil papeže?

(Zde leží hlavní potíž, protože Kristus dává papeži nejvyšší moc nad celou Církví bez výjimky, jak definoval První vatikánský koncil v roce 1870. Již Jan od sv. Tomáše předkládal argumenty ohledně autority, důvodu a kanonického práva, aby prokázal tuto nejvyšší moc papeže. Jak jej potom přesto může koncil, který podléhá papeži, sesadit? Jan od sv. Tomáše přijímá řešení předložené jiným proslulým dominikánským teologem, Tommasem Cajetanem (1469-1634). Sesazení papeže Církví by nepadlo na papeže jakožto papeže, ale na pouto mezi člověkem a jeho papežstvím. Může se to zdát hnidopišské, ale je to logické.)

Na jednu stranu ani církevní koncil nemá pravomoc nad papežem. Na druhou stranu má Církev povinnost vyvarovat se heretiků a chránit ovečky. Proto stejně jako jsou na konkláve kardinálové Kristovými zmocněnci svázat tohoto člověka s papežstvím, ale jen Kristus mu dává jeho papežskou autoritu, tak by církevní koncil byl zmocněncem Krista rozvázat tohoto heretika od papežství skrze své slavnostní vyhlášení, ale pouze Kristus by jej svou Boží autoritou nad papežem, autoritativně sesadil. Jinak řečeno by církevní koncil papeže sesazoval nikoliv autoritativně, ale pouze ze zmocnění. Jan od sv. Tomáše potvrzuje tento závěr z kanonického práva Církve, které na několika místech říká, že jen Bůh může sesadit papeže, ale Církev může vydat soud o jeho herezi.

Bohužel, jak poukazují dominikáni z Avrillé, takřka všichni kardinálové a biskupové Církve dnes jsou tak široce nakaženi modernismem, že neexistuje žádná lidská naděje církevního koncilu, který by jasně viděl, a odsoudil modernismus koncilních papežů. Můžeme se jen modlit a čekat na Boží řešení, které přijde ve správný Boží čas. Příští týden: Není papež automaticky sesazen jen svou herezí?

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof

Komentář Eleison CDVII – Chápání vakance - II (2015) (407) 2. května 2015 Tím, že papež upadne do hereze, přestává být živým členem Církve, to je pravda, ale nepřestává tím být schopen, dokonce i jako mrtvý člen, vládnout Církvi

rexcz.blogspot.cz/…/komentar-eleiso…

CHÁPÁNÍ VAKANCE - II

Co se týká sesazení heretického papeže, tradiční dominikáni z Avrillé ve Francii nám prokázali velkou službu tím, že publikovali nejen klasické úvahy Jana od sv. Tomáše (srovnej KE 405), ale také úvahy jiných vynikajících teologů. Stručně, nejlepší mozky Církve učí, že jednoduchý a populární argument dneška, konkrétně že heretický papež nemůže být členem Církve a tím méně její hlavou, je trochu příliš jednoduchý. Ve stručnosti, u papeže jde o víc než jen u jednotlivého katolíka, který upadnutím do hereze ztrácí víru a s ní své členství v Církvi. Pro Církev je papež mnohem víc než jen jednotlivým katolíkem. Kvůli srozumitelnosti prezentujme argumenty těchto teologů ve formě otázek a odpovědí:

Je především možné, aby papež upadl do hereze?

Jestliže zapojí všechny čtyři podmínky svého mimořádného Magisteria, nemůže učit herezi, ale to, že může osobně upadnout do hereze, je pravděpodobnější názor přinejmenším u starších teologů.

Jestliže tedy upadne do hereze, neznamená to, že přestal být členem Církve?

Jako jednotlivá katolická osoba ano, ale jako papež nikoliv nezbytně, protože papež je mnohem více než jen jednotlivý katolík. Jak řekl Augustin, kněz je katolíkem pro sebe, ale je knězem pro druhé. Papež je papežem pro celou Církev.

Ale za předpokladu, že velká většina katolíků vidí, že je heretikem, protože je to zjevné, neznemožňovala by mu jeho hereze v takovém případě, aby byl dále papežem?

Ne, protože i kdyby byla jeho hereze zjevná, přesto by ji ještě mnoho katolíků mohlo popírat, například z „úcty“ k papeži, a proto, aby se zabránilo, že vyvstane v Církvi zmatení, byla by nutná oficiální deklarace o papežově herezi, aby zavázala katolíky, aby zůstali jednotní. Taková deklarace by musela pocházet od církevního koncilu svolaného za tím účelem.

Ale kdyby tato hereze byla veřejná a zjevná, jistě by to dostačovalo, aby byl sesazen?

Ne, protože za prvé musí být každý heretik oficiálně upozorněn, než je sesazen, pro případ, že by odvolal svou herezi. A za druhé, v Církvi či ve státě slouží každý vysoký činitel obecnému dobru a pro obecné dobro musí zůstat v úřadě, dokud není oficiálně sesazen. Stejně jako biskup tedy zůstává v úřadě, dokud není papežem sesazen, tak i papež zůstává v úřadě, dokud oficiální deklarace o jeho herezi ze strany církevního koncilu neumožňuje jej sesadit (srovnej KE 405).

Ale jestliže heretik není členem Církve, jak může být její hlavou, nejdůležitějším členem?

Protože jeho osobní členství je odlišná věc od jeho oficiálního vůdcovství. Skrze své osobní členství dostává posvěcení od Církve. Skrze své oficiální vůdcovství dává oficiální vládu Církvi. Tím, že upadne do hereze, přestává být živým členem Církve, to je pravda, ale nepřestává tím být schopen, dokonce i jako mrtvý člen, vládnout Církvi. Jeho členství v Církvi skrze víru a křesťanskou lásku je neslučitelné s herezí, ale jeho vládnutí Církvi skrze svou oficiální jurisdikci, jež nevyžaduje víru či křesťanskou lásku, je slučitelné s herezí.

Svou herezí ale bývalý papež zahodil své papežství!

Osobně a v soukromí je to pravda, ale není to pravda oficiálně a veřejně, dokud církevní koncil neučinil jeho herezi nejen veřejnou, ale také oficiální. Do té doby musí být papež považován za papeže, protože pro klid Církve a obecné dobro zachovává Kristus jeho jurisdikci.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof
Janko333
V roku 1936 dostala od Pána Ježiša v mystickom zážitku pokyn, aby sprostredkovala vtedajšiemu pápežovi Piovi XII. posolstvo, aby zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie !
Túto žiadosť opakovala až do roku 1941. Zasvätenie sa udialo 31. októbra 1942 v Ríme. Blahoslavena Alexandrina Maria da Costa

poračovanie článku
www.zivotopisysvatych.sk/alexandrina-maria-da-costa/
Janko333
Dejiny nám toľkokrát ukázali, že nemožno len tak ignorovať intervenciu Neba. Ak sa pozrieme na Francúzsko, tak často navštevované Ježišom a jeho Matkou, vidíme, ako draho na to naša zem doplatila, keď odmietla urobiť, o čo bola požiadaná.

Jeden príklad: v Para le Monial, cez sv. Margitu Máriu Alacocq, žiadal Ježiš kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko jeho Najsvätejšiemu Srdcu. Kráľ na …More
Dejiny nám toľkokrát ukázali, že nemožno len tak ignorovať intervenciu Neba. Ak sa pozrieme na Francúzsko, tak často navštevované Ježišom a jeho Matkou, vidíme, ako draho na to naša zem doplatila, keď odmietla urobiť, o čo bola požiadaná.

Jeden príklad: v Para le Monial, cez sv. Margitu Máriu Alacocq, žiadal Ježiš kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko jeho Najsvätejšiemu Srdcu. Kráľ na to nedbal a naša zem, namiesto aby sa tešila prisľúbenému mieru a víťazstvu nad svojimi nepriateľmi, musela pretrpieť ukrutnosti revolúcií 1779, 1830 a 1848. Keď sa o to pokúsil kráľ Ľudovít XVI., bolo už neskoro, krajina už bola „podmínovaná“ a on zomrel pod gilotínou.

Rok 1917 sa Mária zjavila trom malým pastierikom vo Fatime, aby zastavila 3. svetovú vojnu a dala nám svoj program obrátenia. Mimo inéprosila, aby každý národ sa zasvätil Jej nepoškvrnenému Srdcu a Srdcu jej Syna Ježiša, ale odpovedalo iba Portugalsko - a od vojny 1939 - 1945 bolo ušetrené.

Ostatné národy ignorovali jej hlas a my dobre poznáme dôsledky tejto ľahkovážnosti.

Sestra Lucia z Fatimy napísala:„...náš Pán mi povedal a sťažoval si: Nechceli počuť moju prosbu!

Ako francúzsky kráľ, budú to ľutovať. Urobia to, ale bude veľmi neskoro. Rusko už rozšírilo svoje bludy po svete, provokujúc vojny a prenasledovanie Cirkvi. Svätý Otec bude veľmi trpieť..“

poračovanie článku www.magnificat.sk/old/mrosa/1205/medzugorie.htm
Janko333 likes this.
ekans
blafy Mgr. Semína, kterého ekonomicky zajistil strejda Pružinský
janka cpž
Přiznám se, že páter Amorth na mě příliš důvěryhodně nepůsobí pro řadu výroků, které pronesl, ale Benedikt do větru nemluvil. Ale kdepak zachraňovat svět, ale obrodu a tím i období míru. Svět jak ho známe pomine.
niedopytalski
ceskoslo napsal:
Jeden známý mi psal, že četl jeho knihy a že v jedné popisuje, jak za ním přišla duše člověka, která chtěla vyzpovídat. Pokud pan Amorth píše takovéhle bejkárny, tak bych se ho raději na nic dalšího neptal.

Jde o to , jestli to P. Amorth doopravdy řekl.
Na druhou stranu P Amorth je příznivce Medjugorje o které se Libor Halík vyjadřuje záporně.

Páter Amorth byl 20 let hlavním …More
ceskoslo napsal:
Jeden známý mi psal, že četl jeho knihy a že v jedné popisuje, jak za ním přišla duše člověka, která chtěla vyzpovídat. Pokud pan Amorth píše takovéhle bejkárny, tak bych se ho raději na nic dalšího neptal.

Jde o to , jestli to P. Amorth doopravdy řekl.
Na druhou stranu P Amorth je příznivce Medjugorje o které se Libor Halík vyjadřuje záporně.

Páter Amorth byl 20 let hlavním exorcistou římské diecéze. Páter Amorth nazývá Medžugorje "velkolepou pevností proti Satanovi".

"Úmyslně ignorovat tato zjevení lze pochopit a uznat u pohanů, u křesťanů to však nelze ospravedlnit. Po více než třiceti letech! "

"Dokonce i kněží a biskupové nechtějí o tom ani slyšet. Ne že by tam alespoň odcestovali a férově udělali své rozhodnutí poté, co si tyto věci sami prohlédli, ne! Nechtějí ani jen poslouchat, když se o tom mluví! "

"Dobré plody za 30 let ukázaly, že tento strom je dobrý. I ve Starém zákoně posílal Bůh ke svému lidu Izrael proroky. Zda je možné, aby lidé Boží Matku ještě neslyšeli? "Čekat na to, dokud Církev zjevení oficiálně uzná, označil páter Amorth doslova jako" nerozumné ".


zdroj:
patrologia.fatym.com/view.php

Pochybuji, že by s tímto Libor Halík souhlasil.
tradyrespect
Protože to je v Písmu "Ani brány pekel ji nepřemohou." A pravé zjevení nemůže jít proti Božímu Slovu. :-)))))

alino 10:07
Co když zjevení ve Fatimě nám skázalo, že Církev o 100 let už nebude Církev?
Proč by Bůh místo nesmrtelných duší měl zachraňovat svět, který patrí knížeti tohoto světa?
Peter(skala) likes this.
alino
Co když zjevení ve Fatimě nám skázalo, že Církev o 100 let už nebude Církev?
Proč by Bůh místo nesmrtelných duší měl zachraňovat svět, který patrí knížeti tohoto světa?
Ostrik likes this.
janka cpž
Ať je to, jak chce. Bludy se rozšířily po světě a pokání na obzoru žádné nevidím. Řeč Benedikta XVI ve Fatimě je jasná a pararelní proroctví z Akity se začíná naplňovat. Možná se na synodě v říjnu přihodí takové skutečnosti, že spustí v následujících dnech či spíš měsících to, před čím Panna Maria a mnozí svatí naší i pravoslavné církve varují.
niedopytalski
Opravdu tady na gloria.tv nechodí nikdo, kdo by se P Amortha mohl přímo zeptat?
Peter(skala)
zaiste by sa dalo spochybniť či to o.Amorth povedal, ale skôr ma zaujima, čo by malo znamenať, že.. "nám zostáva len krátky čas pred trestami predpovedanými Našou Pani z Fatimy, ktoré začnú ničiť náš svet od seba spôsobmi, aké si len ťažko môžme predstaviť!

je to totiž logicke, že po Synode pride rozdelenie v Cirkvi. Ved už teraz nastalo po 1.časti ako sme mohli vidieť a to ešte nebolo …More
zaiste by sa dalo spochybniť či to o.Amorth povedal, ale skôr ma zaujima, čo by malo znamenať, že.. "nám zostáva len krátky čas pred trestami predpovedanými Našou Pani z Fatimy, ktoré začnú ničiť náš svet od seba spôsobmi, aké si len ťažko môžme predstaviť!

je to totiž logicke, že po Synode pride rozdelenie v Cirkvi. Ved už teraz nastalo po 1.časti ako sme mohli vidieť a to ešte nebolo vyhlásene definitivne učenie Synody. Ked od 2VKoncilu vznikli rôzne sekty, ktore neprijali dokumenty Koncilu, tak prečo by tomu nemalo byť aj v sučasnosti?

Da sa predpokladať, že liberali sa oddelia a vytvoria nove sektičky-cirkvičky (pro-choise, homosexualne, svätenie žien atd..) ked dôjde k rozdeleniu, potom treba očakavať tresty vylyvajuce z hriechov.
niedopytalski
Jindriska 09:16

POCHYBUJI OTOM ZE JE TO PRAVDA CO SE ZDE PISE. O TOM CO RIKA P.AMORTH

Pochybovat můžete, ale to je k ničemu. Je třeba se na to P.Amortha zeptat.
Jindriska
POCHYBUJI OTOM ZE JE TO PRAVDA CO SE ZDE PISE. O TOM CO RIKA P.AMORTH
niedopytalski
P Amorth je uznávaná osobnost. Je lepší mít informace přímo od něho, než z třetí ruky.
Většina z nás si určitě pamatuje na hru ticha pošta.
OAMDG1 likes this.
tictac
To je obyčejná zvědavost,která nic klidného nepřinese,jen další zvědavost.
janka cpž likes this.
niedopytalski
Pro Libora Halíka
Přátelské rozhovory např. u kávy se určitě nezapisují(vypadalo by to divně).
Ale pro nás , pro čtenáře je důležitá autenticita v tak závažné věci.
Aproto pokud by někdo měl kontakt na P Amortha, ať se ho zepta, jestli to řekl.
Jak je to s tím:
Nedojde-li prý do konce letošního října k zasvěcení Ruska právě tak, jak to Panna Maria požadovala, pak se temná proroctví z Fatimy …More
Pro Libora Halíka
Přátelské rozhovory např. u kávy se určitě nezapisují(vypadalo by to divně).
Ale pro nás , pro čtenáře je důležitá autenticita v tak závažné věci.
Aproto pokud by někdo měl kontakt na P Amortha, ať se ho zepta, jestli to řekl.
Jak je to s tím:
Nedojde-li prý do konce letošního října k zasvěcení Ruska právě tak, jak to Panna Maria požadovala, pak se temná proroctví z Fatimy mohou začít uskutečňovat třeba hned následující den.

Učitě nejsem sám, koho by to zajímalo.
Libor Halik
@niedopytalski uvědomte si už konečně, prosím, že rozhovory mezi 2 kněžími, kteří nejsou nepřáteli, se nezapisují formou písemné smlouvy jako mezi 2 firmami pro případ, že by 1 firma nechtěla dodat té druhé zboží či jí nechtěla zaplatit.
Libor Halik
Ano mike084, řešením současné liturgické krize způsobené novomší Pavla VI. od r.1969, by pro nás západní Slovany (Čechy, Moraváky, Slováky, Poláky) mohl být návrat ke mši sv. Cyrila a Metoděje, kterou s radostí povolili tehdy papežové Hadrián II. i Jan VIII.
niedopytalski
Ještě jedna věc mě napadla:
Nedopisuje si někdo z vás s P. Gabrielem Amorthem?
Že by jste se ho na to zeptali
niedopytalski
Velice odobný článek jsem četl i na protiproudu.
Psal ho tam Michal Semin.
CITUJI ZE ČLÁNKU:

Náhlá smrt „fatimského kněze“. Církevní šikana za věrnost Panně Marii. Sté výročí se blíží: Jsme již na hraně propasti? Temná předpověď římského exorcisty

V posledním dopise, který jsem od něj obdržel, P. Gruner mj. píše: „Vrátil jsem se nedávno z Říma, kde jsem se účastnil jmenování nových kardinálů. …More
Velice odobný článek jsem četl i na protiproudu.
Psal ho tam Michal Semin.
CITUJI ZE ČLÁNKU:

Náhlá smrt „fatimského kněze“. Církevní šikana za věrnost Panně Marii. Sté výročí se blíží: Jsme již na hraně propasti? Temná předpověď římského exorcisty

V posledním dopise, který jsem od něj obdržel, P. Gruner mj. píše: „Vrátil jsem se nedávno z Říma, kde jsem se účastnil jmenování nových kardinálů. Stalo se přitom něco zcela nečekaného, něco, co otřáslo mou duší. Hovořil jsem zde s P. Gabrielem Amorthem, patrně nejznámějším žijícím exorcistou. Řekl mi, že již jen krátký čas zbývá do chvíle, než tresty, Pannou Marií ve Fatimě předpovězené, změní náš svět k nepoznání. Nedojde-li prý do konce letošního října k zasvěcení Ruska právě tak, jak to Panna Maria požadovala, pak se temná proroctví z Fatimy mohou začít uskutečňovat třeba hned následující den. Vezměme si slova P. Amortha k srdci. Čas se nachýlil, musíme okamžitě jednat!“

Zaráží mě to tučně zvyrazněné slovo "prý"
Chtěl bych vědět zda to skutečně P. Gabriel Amorth řekl.
Je totiž velice důležité co skutečně P. Gabriel Amorth řekl.
Nemáte někdo k dispozici text, kde by to bylo od něj podepsané?
Libor Halik
@henta modernistická kázání připravující křesťana o víru poslouchat nejste povinna. Naopak vyhněte se jim. Ale chovat se neuctivě k eucharistickému Kristu ve svatostánku českého či moravského katolického kostela byste neměla, ač Vás o tuto neuctivost Vaši známí sedevacantisté žádají.
+Joseph+ and 2 more users like this.
+Joseph+ likes this.
aobubo likes this.
Monika G likes this.
Libor Halik
@henta Vy nechápete nerozlučitelné spojení Pána Ježíše Krista v eucharistii s Církví. To spojení symbolizuje i do fyzické smrti nerozlučitelná svátost manželská uzavřená mezi křesťanem a křesťankou v Katolické církvi. Omyl sedevacantistů je, že to nechápou, protože to dnes příliš bolí. Ale kdo se zbaví bolesti, ten se zbaví i Kristova kříže a tím přestává Krista následovat a žít v Kristu a s …More
@henta Vy nechápete nerozlučitelné spojení Pána Ježíše Krista v eucharistii s Církví. To spojení symbolizuje i do fyzické smrti nerozlučitelná svátost manželská uzavřená mezi křesťanem a křesťankou v Katolické církvi. Omyl sedevacantistů je, že to nechápou, protože to dnes příliš bolí. Ale kdo se zbaví bolesti, ten se zbaví i Kristova kříže a tím přestává Krista následovat a žít v Kristu a s Kristem.
tictac and one more user like this.
tictac likes this.
Monika G likes this.