Język
Wyświetlenia
6,5 tys.
ŚW.FILOMENA 1

NAMASZCZONY - REGENT KRÓLESTWA POLSKIEGO - DO NARODU POLSKIEGO

Namaszczony - Regent Królestwa Polskiego
- Maciej Modzelewski


✞✞✞ MAJ 2016 r.

A teraz odniosę się do niewłaściwej propozycji Episkopatu ws. Intronizacji, która nie wypełnia żądania Pana Jezusa, wystosowanego do władz kościelnych, państwowych i Narodu za pośrednictwem Rozalii Celakówny. Za podstawę będzie służyć tekst Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana episkopat.pl/informacje_kep/7353.1,Jubileus…

Zacznijmy od tego, że tekst w ogóle nie mówi o Intronizacji. Co gorsza, w tekście nie pada ani razu określenie JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI. W związku z tym pojawia się pytanie, czy Episkopat uznaje Jezusa Chrystusa Królem Polski? 2000 lat temu, gdy Piłat sporządził na krzyżu tablicę: "IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM" Jezus Nazarejczyk Król Judei - to kapłani pobiegli do Piłata ze sprzeciwem - nie chcieli, by takie określenie wobec Jezusa padło. Kapłani współcześni - dlaczego tak samo sprzeciwiacie się, by padło: IESUS CHRISTUS REX POLONIAE ? Jezus Chrystus Król Polski ?

Proponowana przez Episkopat forma przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana jest wymijająca. Próba ograniczenia tej uroczystości jedynie do uroczystości religijnej, przy ewentualnym udziale polityków (tylko jako wiernych), a nie instytucji państwa, jest błędna i sprzeczna z żądaniem Chrystusa. Tak samo, próba ograniczenia tej uroczystości tylko do sumień wiernych, bez konkretnego przełożenia na Królowanie Chrystusa, jest błędna. A prawda jest taka, że Pan Jezus wyraźnie żąda od nas, abyśmy Go uznali Królem w pełnym tego słowa znaczeniu, zarówno przez władze kościelne, świeckie (instytucje państwa) jak i indywidualnie przez wiernych. Nawet, jeśli dokonacie aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, według waszych zamiarów, nie będzie to spełnieniem żądania Pana Jezusa.

Duchowieństwo ze szczególną gorliwością powinno wypełniać żądania Pana Jezusa - a tego nie czynicie i może dziwić, że wiernym zależy bardziej niż wam. Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski w pełnym tego słowa znaczeniu ma polegać na: wspólnym akcie uznania tego Królowania przez władze kościelne i państwowe oraz indywidualnie przez wiernych. Co niesie za sobą oczywiste konsekwencje prawne. Bóg żąda faktycznego panowania, a nie tylko kolejnego święta i symboliczno-zastępczych gestów. Dlatego niezbędne są zmiany prawne i przestrzeganie Bożego Prawa. Jeżeli w danym państwie nie jest przestrzegane Prawo Boże, to jak w takiej sytuacji można mówić o faktycznym panowaniu? Czy chcecie dla Polski i Polaków iluzorycznego panowania Chrystusa? Z przykrością stwierdzam, że kapłani szukają różnych tłumaczeń i opacznie powołują się na Pismo Święte, aby pozbawić Chrystusa faktycznego panowania. Np. powołano się na cud rozmnożenia chleba, i na sytuację w której Żydzi, chcieli obwołać Pana Jezusa Królem, a Pan im odmówił.

Na tamtym etapie było to niemożliwe, gdyż Pan Jezus przyszedł na świat, po to aby zbawić ludzkość na Krzyżu, a nie zasiadać na ziemskim tronie Dawida. Tak samo przytacza się sytuację z Piłatem, w której Pan mówił, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Przytacza się niestety tylko po to, aby odmówić Panu godności Królewskiej na ziemi. Nasz Bóg jest Bogiem Wszechmocnym i Jego władza rozciąga się również na Ziemi, tylko że ludzie nie chcą tego uznać. Dlaczego Intronizacja na Króla Polski? Zacznijmy od tego, że człowiek nic nie może dodać ani odjąć Bogu. Nasz Pan jest Królem królów i niczego nie możemy mu dodać. Celem Intronizacji jest UZNANIE Króla. Jest to z jednej strony świadectwo wiary, a z drugiej okazanie posłuszeństwa. Wskazówką są tu dla nas słowa Pana Jezusa skierowane do św. Faustyny: "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli POSŁUSZNA będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje". To przesłanie zawiera dwie informacje. Pierwszą, że warunkiem potęgi i świętości jest pełna Intronizacja i przestrzeganie Prawa Bożego. Drugą, że Polska będzie źródłem nowego Prawa (w tym ustroju), w ścisłym związku z Iskrą (ideą opisana przez moją żonę Ilonę Różalską).

Pan Jezus jest Królem Wszechświata i nic tego nie zmieni. Jednak każdy naród z osobna musi uznać Go swoim Królem. Dlatego Polacy muszą uznać Pana Jezusa swoim Królem, gdyż nie możemy zrobić tego ani za Niemców, ani Francuzów. Naród w tym senie musi dokonać indywidualnego wyznania wiary na tle innych narodów, podobnie jak człowiek musi dokonać indywidualnego wyznania pośród innych ludzi. Matka Boska jest Królową Nieba i Ziemi. Jakoś nikomu nie przeszkadza, że jest również Królową Polski. Jak widać można łączyć te funkcje. Żądanie Pana Jezusa wobec Polski ma charakter szczególny, gdyż naturalną konsekwencją uznania Matki Bożej Królową Polski jest Korona Polski dla Jej Syna. Tak więc Pan Jezus jest Królem Polski już od ponad trzystu lat, tylko że wtedy Polacy nie uczynili tego świadomie. Dlatego, teraz musimy w formie Intronizacji, świadomie i dobrowolnie, uznać Pana Jezusa naszym Królem. Logiczną konsekwencją Intronizacji jest zmiana ustroju. W miejsce republiki zostanie ustanowione Królestwo Polskie.

Skoro mamy Króla i uznaliśmy Jego panowanie nie możemy dalej funkcjonować w ramach ateistycznej republiki. Skoro mamy Króla, to musimy przestrzegać Jego Praw. Dlatego niezbędne są zmiany prawa, które dostosują je do oczekiwań Króla. Chyba nie myślicie, że gdy będziemy mieli Króla, to ludzie dalej będą rządzili się swoimi bezbożnymi prawami? Chyba nie wyobrażacie sobie, że po Intronizacji w Polsce będzie mogło funkcjonować "prawo" zezwalające na aborcję czy związki cudzołożne? Odejście od republiki, to również odejście od jej rozwiązań ustrojowych. W miejsce urzędu prezydenta, rady ministrów, sejmu i senatu; zostanie ustanowiony nowy, świecki urząd - Regent Królestwa Polskiego. Urząd ten będzie odpowiedzialny za zarządzanie państwową własnością Pana. To Król wybiera swojego Regenta, a nie naród czy hierarchowie. Regent jest funkcją państwową i NIE ma na celu zastępowania hierarchów. Będę zatem współpracował z władzą Kościelną, zarządzając sprawami państwa.

To Pan Jezus powołał mnie do tego zadania, a nie wy. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja wiem, że wiele zainwestowaliście w Dudę i PiS. Dlatego odrzucacie każdego, kto mógłby zmienić ten układ. Udajecie, że mnie nie ma. Nie odnosicie się do tego, co piszę, gdyż bliżej wam do polityków niż do Prawdy. Jak się czujecie, udzielając publicznego poparcia partii, która w sposób ukryty popiera aborcję i in vitro, związki cudzołożne i współpracuje z bandytami z USA i sodomitami z UE? Często podnoszony jest zarzut, że Pismo Święte nic nie mówi o Regencie. To prawda, tak samo jak nie mówi o Chrzcie Polski, czy o przepowiedzianej Iskrze. A jednak są zgodne w Wolą Boga. Tak samo, można zadać sobie pytanie: ile razy Pismo Święte wspomina o Papieżu - Biskupie Rzymu? Nie wystarczy sama Intronizacja - trzeba zmienić ludzkie serca. Nie wystarczy tylko formalny akt Intronizacyjny i utworzenie Królestwa Polskiego. Musimy zmienić swoje serca i patrzeć na siebie tak, jak patrzy na nas Jezus Chrystus - na godne dzieci Boże - posiadające niebiańskie przeznaczenie. Wtedy Królestwo Chrystusa będzie panowało w naszych sercach - nie tylko na papierze. Dlatego, Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski jest w ścisłym związku z przepowiednią o Iskrze Miłosierdzia Bożego. ✞✞✞
PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Młody Mąż wybranego narodu (Namaszczony) - wybrane fragmenty z orędzi przekazanych Zofii Nosko - "Centurii"

Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r .

KS. S. MAŁKOWSKI: Potrzebny jest teraz pełny udział w Intronizacji obu władz (kościelnej i państwowej) na wzór ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza.

Śluby króla Jana Kazimierza (Lwów, 1.IV.1656)

CHANUKA 2016 !!! WEDŁUG PREZYDENTA DUDY - TO JUŻ NIE POLSKA ZIEMIA - TO OD 1000 LAT ZIEMIA POLIN !!!
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w PROSZĘ, PRZECZYTAJ: NAMASZCZONY - REGENT KRÓLESTWA POLSKIEGO - DO NARODU POLSKIEGO.