Jazyk
Pozretia
377
Peter Maria 3

Pápež Pius XII.


„Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, za národné náboženstvo, bláznivo sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta, kráľa a zákonodarcu všetkých národov, pred ktorého veľkosťou sú národy nepatrné ako kvapka vo vedre, do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy.“

(Pápež Pius XII.)
Peter Maria zmienil tento príspevok v Pápež Pius XII..