Jazyk
Zobrazení
61
menhir 9 2

Z druhého Pavlova listu Timoteovi

1Jen buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše!2A co jsi ode mě slyšel - mnoho lidí to může dosvědčit - svěřuj dál spolehlivým mužům, kteří budou schopni, aby tomu učili i druhé.
3Snášej se mnou obtíže jako dobrý voják Krista Ježíše.4Žádný voják ve službě se nesmí zaplétat do světských záležitostí, chce-li uspokojit svého velitele.5Stejně tak je tomu v závodě u zápasníků: nedostane vítězný věnec, kdo si při zápase nepočíná podle pravidel.6A rolníkovi, když těžce pracuje, patří výtěžek z úrody na prvním místě.7Chápej, co tím chci říci. Pán ti dá, že všechno dobře pochopíš.
8Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium.9Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není.10Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista.11Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít.12Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když ho zapřeme, zapře také on nás.13Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.14To lidem připomínej a před Bohem je zapřísahej, aby se nehádali o slovíčka. Není to k ničemu, jen k rozvratu posluchačů.
15Horlivě usiluj o to, aby ses před Bohem ukázal jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět, poctivý hlasatel slova pravdy. 16Vyhýbej se prázdným světským řečem: Ti, kdo tak mluví, zapadají stále více do bezbožnosti 17a jejich nauka se bude rozlézat jako nejhorší rakovina. Takoví jsou Hymenaios a Filétos.18Octli se daleko od pravdy, když říkají, že vzkříšení už nastalo, a tím u některých lidí podvracejí víru.
19Avšak Boží stavba stojí pevně na svých základech a má tento nápis: »Pán zná svoje lidi« a »Kdo vzývá jméno Páně, ať se drží daleko od špatnosti.«20Ve velké domácnosti nejsou jen samé předměty ze zlata a ze stříbra, ale také ze dřeva a hlíny; ty první jsou vyhrazeny pro slavnostní užívání, ty druhé zase pro všední.21Kdo se tedy od toho uchrání a zůstane čistý, bude z něho nástroj vznešený, posvěcený, užitečný Pánu a vhodný ke každému dobrému dílu.
22Prchej před žádostmi mládí. Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj v jednotě s těmi, kdo s čistým srdcem vzývají Pána.23Nepouštěj se do hloupých a nesmyslných rozepří. Víš přece, že vyvolávají jen hádky.24Služebník Páně se však nesmí hádat, ale má být ke všem přívětivý, schopný poučovat, ve zkouškách trpělivý25a v usvědčování odpůrců vlídný; snad jim Bůh přece někdy dopřeje, že se obrátí, poznají pravdu26a přijdou k rozumu, až se dostanou ze smyčky, do které je zapletl ďábel, aby dělali, co on chce.
menhir
mike084
Islam, katolicizmus a dôsledky nízkych noriem
Milko Kostovič Pozdvihnite úroveň a my povstaneme, aby sme ju dosiahli.

xxxxx

Ježíš nepotřebuje farizejskou dokonalost vnějších gest. K tomu, aby Bůh vstoupil do našeho srdce, není třeba okázalost. Pán nás vede k tomu, abychom se modlili v skrytu.

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, … Více
henta
Ty ovšem spoutaný jsi spolu
s papežem v nevěstě antikrista.
miňocraft včera
Božie slovo nie je spútané.
miňocraft
Božie slovo nie je spútané.
Vďaka Bohu.
dáždik
"Bude sa na základných školách predvádzať šokujúci sexuálny tréning? Záleží to aj od Vás!"
Milí priatelia,
mnohí slušní ľudia kandidujú za poslancov, starostov alebo primátorov v terajších komunálnych voľbách. Ako spoznať ich názory? Môžu aj oni urobiť niečo pre naše rodiny a pre naše deti? Samozrejme, že môžu. Okrem hazardu majú obce v kompetencii aj školy. V konečnom dôsledku môžu byť naši … Více
menhir
Nehádám se s kuťou. Ani nemám v úmyslu se s ním hádat. Pouze se ho snažím vlídně upozornit na skutečnost, že bude ze svých vlastních slov odsouzen, jak řekl Pán Ježíš Kristus. Jak s toto informací naloží, záleží na něm. Nikdo nemůže bez trestu vypouštět prázdná slova, je to urážka Boha. Bůh je Slovo.

34Pokolení zmijí, kterak můžete mluviti věci dobré, jsouce zlí? neboť z hojnosti … Více
menhir
Velice děkuji Bohu za každou milou duši, která pročítá slova z Písma svatého. Ano, to je pravda, že hloupé a nesmyslné rozepře vyvolávají jen hádky. Hádky také doprovázejí kuťu celých dlouhých 8 let, co prochází mnoha rozličnými registracemi od Mirose přes Monka, Heklu a tak dále.
Pavel však píše dál od 24. verše:
24Služebník Páně se však nesmí hádat, ale má být ke všem přívětivý, schopný poučova… Více
henta
23Nepouštěj se do hloupých a nesmyslných rozepří.
Víš přece, že vyvolávají jen hádky....
Menhire- Hokináře nezměníš, jen mu dáváš podnět
k útokům. Už bratr Žito se o to snažil, před 8roky
a bezúspěchu.
menhir
Pro všechny, kteří nevypouští prázdná slova, ale utíkají se ke Kristu:
Boží stavba stojí pevně na svých základech a má tento nápis: »Pán zná svoje lidi« a »Kdo vzývá jméno Páně, ať se drží daleko od špatnosti.«