Clicks32
vi.news

Hồng y tin rằng: Sự rối loạn trong Giáo hội là "Sự Thanh tẩy"

Chúa Kitô sẽ thay đổi "sự rỗi loạn" hiện đang cai quản Giáo hội, Hồng y của Utrecht, Willem Eijk, Hà Lan, nói với NcRegister.com (ngày 17 tháng 5).

Ông chỉ ra rằng Giáo hội là "doanh nghiệp lâu đời nhất trên toàn thế giới. Và "chúng ta đã tồn tại 2.000 năm và chúng ta vẫn sẽ tồn tại cho đến tận cùng."

Eijk nói rằng thật khó để hiểu ý của Thiên Chúa với sự rối loạn hiện tại. Nhưng ông hy vọng sẽ hiểu hết những ý nghĩa đó "sau này."

Ông đoán rằng đây là thời điểm "thanh tẩy" cho Giáo hội, và nói rằng "Có lẽ chúng ta cần nó".

Hình ảnh: Willem Eijk, © LifeSiteNews.com, #newsPfrrundwfg