Wika
18

Ang Dahilan Kung Bakit ang Pananalapi ng Vatican ay Hindi Umaayos Kay Francis

Ipinaliwanag ng blog ni Marco Tossatti (Pebrero 27) kung bakit ang pananalapi ng Vatican ay magulo pa rin: "Dahil hindi kumikilos si Francis upang maintindihan at masuri ang problema; nakikinig siya,…
Magsulat ng komento