Clicks48
vi.news

Quân đoàn Chúa Ki tô đối mặt với sự thay đổi sâu sắc

Quân đoàn Chúa Ki tô sẽ nhận được vào ngày 15 tháng 9 đạo luật mới, được phê duyệt trong năm năm.

Theo Excelsior.com.mx (ngày 12 tháng 8), "lời thề giữ bí mật" cho phép một số hành vi lạm dụng xảy ra, đã bị bãi bỏ.

Với các đạo luật mới, Quân đoàn với 1.501 linh mục trở thành một phần của Liên đoàn Regnum Christi và sẽ ngang hàng với 523 phụ nữ tận hiến và 59 đàn ông tận hiến. Trước đó, Regnum Christi được kiểm soát bởi Quân đoàn. Ngoài ra còn có 22.652 thành viên giáo dân không tận hiến

Trong số ba tổng giám đốc của Liên đoàn thậm chí còn có một người phụ nữ, Gloria Rodriguez của Regnum Christi nữ, cùng với Cha Eduardo Robles-Gil, của Legionaries và Jorge Lopez, của Regnum Christi nam.

Liên đoàn điều hành 128 trường phục vụ 37.000 sinh viên, chủ yếu ở Mexico, Tây Ban Nha và Mỹ Latinh.

#newsUkyxvuteeo