Język
Wyświetlenia
646
ewaboryk 2

Jan Paweł II potępił myślenie biskupów progresywnych. To wciąż aktualne?

fot. Pawel Terlikowski / Forum

W piątek, w liturgiczną Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, polscy biskupi poinformowali o przyjęciu dokumentu dotyczącego posynodalnej adhortacji Amoris laetitia. Treść dokumentu poznaliśmy dopiero w niedzielny poranek. Przypominamy dziś co święty Jan Paweł II pisał w encyklice Veritatis splendor o relacji między sumieniem a Prawdą.

Aby uzasadnić te poglądy, niektórzy proponują przyjęcie swego rodzaju podwójnego statusu prawdy moralnej. Obok płaszczyzny doktrynalnej i abstrakcyjnej należałoby uznać odrębność pewnego ujęcia egzystencjalnego, bardziej konkretnego. Ujęcie to, uwzględniające okoliczności i sytuację, mogłoby dostarczać uzasadnień dla wyjątków od reguły ogólnej i tym samym pozwalać w praktyce na dokonywanie z czystym sumieniem czynów, które prawo moralne uznaje za wewnętrznie złe. W ten sposób wprowadza się w niektórych przypadkach rozdział lub nawet opozycję między doktryną wyrażoną przez nakaz o znaczeniu ogólnym a normą indywidualnego sumienia, które w praktyce miałoby stanowić ostateczną instancję orzekającą o dobru i złu. Na tej podstawie próbuje się uzasadnić tak zwane rozwiązania „pastoralne”, sprzeczne z nauczaniem Magisterium i usprawiedliwić „twórczą” hermeneutykę, według której poszczególna norma negatywna bynajmniej nie we wszystkich przypadkach jest wiążąca dla sumienia.

Trudno nie zauważyć, że tezy te podważają samą tożsamość sumienia w jego relacji do wolności człowieka i prawa Bożego.

Tylko przedstawione wcześniej wyjaśnienia na temat więzi między wolnością a prawem, opartej na prawdzie, umożliwiają właściwą ocenę tej „kreatywnej” koncepcji sumienia.

Veritatis splendor; Rozdział II. „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata” (Rz 12, 2). Kościół wobec niektórych tendencji współczesnej teologii moralnej, pkt. 56.

Read more: www.pch24.pl/jan-pawel-ii-po…
Weronika..S
Jednakże cudzołóstwo nazywał niesakramentalnymi związkami, co spowodowało relatywizację grzechu wbrew zaleceniom Chrystusa: ,,niech mowa wasza będzie: tak-tak, nie-nie,,. Grzech ma być nazwany grzechem. Takie powinno być stanowisko hierarchów i szeregowych wiernych.
predex
Pokretne słowa -jak to w sanhedrynie, to już taka tradycja.