Język
Wyświetlenia
1 tys.
VRS 12 3

Jan Paweł II o islamie (1994)

z wywiadu-rzeki "Przekroczyć próg nadziei"

"V. Messori: Inaczej patrzymy na synagogi i meczety, gdzie gromadzą się
ci, którzy adorują jedynego Boga.


Jan Paweł II: Tak, z pewnością. Inaczej się rzeczy mają z tymi wielkimi religiami monoteistycznymi, poczynając od islamu. W Deklaracji soborowej Nostra aetate czytamy: ,,Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi'' (n. 3). Przez swój monoteizm wyznawcy Allaha pozostają nam szczególnie bliscy.
Przypominam sobie takie wydarzenie z młodych lat. Zwiedzaliśmy klasztor San Marco we Florencji -- freski Fra Angelica.W pewnym momencie przyłączył się do nas człowiek, który podzielając z nami podziw dla sztuki tego wielkiego zakonnika artysty, nie omieszkał dodać: ,,Ale nic się nie da porównać z naszym wspaniałym monoteizmem muzułmańskim''. Oświadczenie to nie przeszkodziło nam kontynuować
zwiedzania i rozmowy w przyjaznym tonie. Był to jakby przedsmak tego dialogu między chrześcijaństwem a islamem, który próbuje się w sposób systematyczny rozwijać w okresie posoborowym. Dla każdego, kto znając Stary i Nowy Testament, czyta z kolei Koran, staje się rzeczą jasną że dokonał się w nim jakiś proces redukcji Bożego Objawienia. Nie można nie dostrzec odejścia od tego, co Bóg sam o sobie powiedział, naprzód w Starym Testamencie przez Proroków, a ostatecznie w Nowym Testamencie przez swojego Syna. Całe to bogactwo samo-objawienia się Boga, które stanowi dziedzictwo Starego i Nowego Przymierza, w jakiś sposób zostało w islamie odsunięte na bok. Bóg Koranu obdarzany zostaje najpiękniejszymi imionami, jakie zna ludzki język, ale ostatecznie jest to Bóg pozaświatowy, Bóg, który pozostaje tylko Majestatem, a nie jest nigdy Emmanuelem, Bogiem-z-nami. Islam nie jest religią odkupienia. Nie ma w nim miejsca dla krzyża i zmartwychwstania, chociaż wspomniany jest Jezus, ale jedynie jako prorok przygotowujący na przyjście ostatecznego proroka Mahometa. Wspomniana jest Maryja, Jego dziewicza Matka. Ale tylko tyle. Nie ma całego dramatu Odkupienia. Dlatego nie tylko teologia, ale także i antropologia islamu tak bardzo różni się od antropologii chrześcijańskiej. Z całym szacunkiem trzeba się odnieść do religijności muzułmanów, nie można nie podziwiać na przykład ich wierności modlitwie. Obraz wyznawcy Allaha, który bez względu na czas i miejsce pada na kolana i pogrąża się w modlitwie,pozostaje wzorem dla wyznawców prawdziwego Boga, zwłaszcza dla tych chrześcijan, którzy mało się modlą lub nie modlą się wcale, opuszczając swe wspaniałe katedry. Sobór wezwał Kościół do dialogu z wyznawcami ,,Proroka'' i Kościół tą drogą kroczy. W Deklaracji Nostra aetate
czytamy: ,,Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrześcijanami i mahometanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność'' (n.3). Z tego punktu widzenia wielką rolę odegrały tu z pewnością modlitewne spotkania w Asyżu (szczególnie modlitwa o pokój w Bośni w 1993 roku), a także spotkania z wyznawcami islamu przy okazji moich licznych podróży apostolskich w Afryce czy w Azji, gdzie nieraz większość obywateli danego kraju stanowili właśnie muzułmanie, a mimo to Papież przyjmowany był bardzo gościnnie i słuchany bardzo życzliwie. Na miano wydarzenia historycznego zasługuje tu niewątpliwie wizyta w Maroku na zaproszenie króla Hassana II. Nie była to tylko wizyta grzecznościowa, ale prawdziwie duszpasterska. Niezapomniane było spotkanie z młodzieżą na stadionie w Casablance (1985). Uderzało otwarcie młodych na słowo Papieża o wierze w jedynego Boga. Było to wydarzenie z pewnością bez precedensu. (...)"
---------------
Podsumowując:
(i) wyznawcy Allaha są "szczególnie bliscy" katolikom "z uwagi na swój monoteizm": tymczasem, monoteizm mahometański opiera się na odrzuceniu chrześcijańskiego Objawienia i Trójcy Świętej jest zatem tym co szczególnie "oddala" mahometan od katolików, a nie "szczególnie zbliża",
(ii) w Koranie dokonał się "jakiś proces redukcji Bożego Objawienia" - redukcja w znaczeniu potocznym jako proces polega na zmniejszeniu, sprowadzeniu do innych rozmiarów, nie na wyraźnym odrzuceniu Bożego Objawienia - co ma miejsce w Koranie, nie można w szczególności mówić o redukcji, gdy dochodzi do zmiany istoty rzeczy; Koran nie jest również redukcją Objawienia w znaczeniu logicznym (tj. wnioskowaniem z występowania / prawdziwości następstw o występowaniu / prawdziwości racji),
(iii) "Nie ma [w Koranie] całego dramatu Odkupienia": jest inaczej "dramat Odkupienia" zostaje w Koranie w sposób wyraźny odrzucony,
(iv) "nie można nie podziwiać na przykład ich wierności modlitwie": bezkrytyczny i bezwarunkowy podziw dla formy modlitwy bez względu na jej treść i adresata jest niezrozumiały.

#JanPawełII
VRS wspomniał ten post w @Quel Żebyś się nie męczył, masz tu zestaw wypowiedzi Jana Pawła II o islamie: Jan Paweł II o isla….
aseret2
To nie są słowa Jana Pawła II są zmanipulowane jak wszystko inne co dzieje się od dawna na Watykanie . To co w dzisiejszym świecie jest najbardziej promowane i wciskane na rynek jest największym przekrętem i kłamstwem. Prawda jest ukrywana skrupulatnie i pozostaje w cieniu nie zauważana przez media względnie przemilczana jako niewygodna czy nie na czasie , czy też niepoprawna politycznie etc etc
Anty_modernista
Przez swój monoteizm wyznawcy Allaha pozostają nam szczególnie bliscy.
---
Co za brednie! Równie dobrze idąc tym tokiem rozumowania można by uznać szczególną bliskość każdej sekty, która uroiła sobię iż czci jednego bożka którego bogiem zwie, dzikich plemion i innych tego typu kultów mono"teistycznych". Prawdziwy Bóg objawia się w prawdzie a ta jest jedna i obiektywna. Bóg jest jeden i jedna … Więcej
Quas Primas
Jan Paweł II: Tak, z pewnością. Inaczej się rzeczy mają z tymi wielkimi religiami monoteistycznymi, poczynając od islamu. W Deklaracji soborowej Nostra aetate czytamy: ,,Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi'' (n. 3). Przez swój monoteizm wyznawcy Allaha pozostają nam szczeg… Więcej
KR44
Allach nie posiada atrybutu Boga i w żadnym z jego 99 imion nie występuje słowo arabskie oraz aramejskie - EL - Bóg. (aramejski - El-ohim)
Allach nie jest słowem, które oznacza - Bóg.

Allach to imię! Także w modlitwie do niego Muzułmanie nie zwracają się do niego - Boże, ale - Nie ma boga poza Allachem.
adan2
"nie można nie podziwiać na przykład ich wierności modlitwie"
===========================
to jest dobre ,a ty jak zapytasz o balaski czy o to czemu nie klękają usłyszysz odpowiedź że jesteś wrogiem kościoła a ich te judasze podziwiają ....paranoja
Quas Primas
bogowie pogan to DEMONY!
I żadne inne tłumaczenia tego nie zmienią!

Koniec i kropka.
Quas Primas
JPII, tak jak wielu innych hierarchów Kk widocznie nie znał koranu. W tamtych czasach nie było jego tłumaczenia na inne języki, a wrogom Kościoła świetnie udało się zwieść prawie wszystkich hierarchów, a ci, którzy stawiali opór zostali uciszeni....
Jak można, mając choćby malutką wiedzę o islamie mówić, że ,,Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, … Więcej
Quas Primas
Przykre to bardzo. To owoce soborowej deklaracji Nostra Aetate, z której zadowoleni są żydzi i właśnie wyznawcy szatana - mahometanie.
Podam inny - tragiczny przykład, który nie był umizgiem w ich stronę:
-------------------------
Po słynnym wykładzie w Ratyzbonie, w którym Benedykt XVI otwarcie przyznał, że islam używa miecza do szerzenia własnej wiary, a właściwie po przytoczeniu cytatu … Więcej
mulciper
to co zostalo powiedziane i napisane to dramat dla KK
mistrzo
Czas pokazał, że umizgi do wyznawców islamu przyniosły odwrotne, katastrofalne skutki.