Jazyk
Zobrazení
226
Stylita 4 3

Boží slovo na den 7.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že mám takovou moc?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Dotkl se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane, jak věříte." I otevřely se jim oči. Ježíš jim důrazně nařídil: "Ale ať se to nikdo nedoví!" Oni však odešli a rozhlásili to po celém tom kraji.
Mt 9,27-31
obr. Duccio di Buoninsegna, Uzdravení slepých (1308-1311)
Zedad
Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že mám takovou moc?"
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre - Stavět ne bořit

Dvacet let uplynulo. Mohli bychom se domnívat, že reakce na koncilní reformy se utišily, že se katolíci se ztrátou svého náboženství, v němž byli vychováni smířili, že ti zcela mladí, kteří je již vůbec nepoznali s novým náboženstvím souhlasí. Modernisté to v každém případě berou jako zcela jistou věc. Oni se příliš nepozastavovali nad neklidem, … Více
henta
Odpočinutí věčné dej mu Pane,/panu Lefebrovi/
buď mu milosrdný, a tvé Světlo
ať mu jednou svítí. Amen
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/patek-po-1-nede…

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin, Pán: "Zanedlouho, zakrátko se změní Libanon v zahradu a zahrada se bude pokládat za les. V ten den hluší uslyší slova knihy, z temnoty a mlhy prohlédnou oči slepých, pokorní se rozveselí v Hospodinu a nejchudší zajásají v Izraelově Svatém. Neboť veta je po násilníku, … Více