Język

Dobry Bóg Starego Testamentu

Dopiero w Nowym Testamencie Bóg pokazał swoje pełne dobroci oblicze? To mit. Zrodzony przez tendencje do wygodnych, ale nieprawdziwych uproszczeń. Kim jest Bóg? Jaki jest? Czy naprawdę zależy Mu na …
Napisz komentarz
goper
Wielu wierzących zadaje sobie jednak niepokojące pytanie: dlaczego w Starym Testamencie Bóg był inny? Czy dobrze odczytaliśmy to, co mówił o Ojcu Jezus Chrystus? Ostatecznie nie da się zapomnieć, że Ojciec zgodził się na straszliwą śmierć swojego Syna....