Clicks167
vi.news

Hồng Y Burke: Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Amazon là "Bội giáo"

Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Amazon không thể trở thành một giáo huấn của Giáo hội theo Hồng y Raymond Burke.

Trong một cuộc phỏng vấn dài trên PatrickCoffin.media (ngày 13 tháng 8) Burke lập luận rằng tài liệu này là một "sự bội đạo."

Burke vẫn hy vọng rằng "toàn bộ chuyện này sẽ được dừng lại".

Tài liệu này đã bị các Hồng y Brandmüller, MüllerPell gọi là thứ "dị giáo" và "bội giáo".

#newsOnfkahpoxb