Clicks13
Peter(skala)

Pozvánka na siedmu pútnickú sobotu s blahoslavenou Annou Kolesárovou

Vysoká nad Uhom 12. marca (TK KBS) Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní na siedmu pútnickú sobotu vo Vysokej nad Uhom (15. júna 2019). Prinášame program púte.

PROGRAM:

- 15:00 Hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.
- 16:00 Krížová cesta za rodiny – Modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Zbudské Dlhé s farárom Petrom Juhásom.
- 17:00 Večeradlo s Pannou Máriou – Pod vedením farnosti Veľký Šariš s farárom Bartolomejom Salancim.
- 18:00 Svätá omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Jozef Palenčár, farár vo farnosti Kluknava.

Po svätej omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z JKS. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Celý program bude prebiehať vonku v areáli kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Ďalšia pútnická sobota bude 20. júla 2019.