Wyświetlenia340

JEZUS: Kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki ból

JESUS: When a man’s will clashes with the Will of God, great pain is endured on both sides

niedziela, 23 lutego 2014 roku, godz. 16.03

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki ból. Mój Ojciec dał człowiekowi Dar wolnej woli i jako taki jest on wolny, aby dokonywał w życiu takich wyborów, jakich chce, a Bóg nigdy nie będzie ingerował w ten Dar z Nieba. Jednak dla tych, którzy chcą Mi służyć w pełni, z zamiarem pomagania Mi w zbawianiu innych dusz i którzy ofiarują Mi dar swojej wolnej woli, będzie to bardzo trudna wędrówka.

Kiedy dajecie Mi swoją wolną wolę, aby zrobić to, co jest konieczne dla zbawienia dusz, to cierpienie, którego będziecie doznawali, będzie bardzo ostre. Gdy wasza wola nie będzie już do was należała, to z powodu tego, czym jest ludzka natura, wyniknie walka między wolną wolą człowieka a Wolą Boga.

Wielu ludzi, którzy Mnie kochają i którzy chcą w swoim życiu pełnić Wolę Boga, zawsze będzie się zmagać. Aby zadowolić Wolę Boga, dusza musi porzucić wszelkie poczucie dumy i potrzebę zaspokojenia swoich własnych, osobistych pragnień. Tylko wtedy możecie prawdziwie służyć Bogu, jeśli Mu całkowicie zaufacie i ofiarujecie Mu dla dobra wszystkich wszelkie swoje życiowe próby i udręki.

Gdy ludzie z dobrymi intencjami służą Bogu i starają się przeżywać swoje życie tak, jak On polecił, odpadną od Łaski, poczują wstyd. Zawstydzeni tym, że unikali Boga, i tym, że Go zawiedli przez egoizm, poczucie własnej wartości lub zuchwałość, zakryją swoje twarze przed Światłem Boga.

Kiedy te dusze zostaną oświecone przez Prawdę, mogą nagle i bez ostrzeżenia zacząć wątpić w swoją wiarę. W jednej chwili będą kochać Boga z całego serca i oddawać się całkowicie pod Jego opiekę, a w następnej chwili odetną się od Źródła Światła. Dzieje się wtedy tak, że człowiek za pomocą ludzkiego intelektu dyktuje Bogu to, co jest gotowy zrobić, aby służyć Bogu, a zazwyczaj ma to być na jego własnych warunkach.

Tak, ta dusza może powiedzieć Bogu: „Będę Ci służyć, ale pod warunkiem, że Ty udzielisz mi tej czy tamtej Łaski”. Czyż nie wiecie, że nie można służyć dwóm panom, bo jest tylko jeden Bóg, i to do Niego należy władza? Bóg jest Panem wszystkiego, co jest i będzie. Człowiek jest tu po to, aby służyć Bogu, jednak Bóg uczyni wszystko, co może, aby dać ukojenie Swoim dzieciom.

Gdy zauważycie, że zaczynacie wątpić w Boga lub tracicie zaufanie w Jego Miłość lub Jego obietnicę, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty, która ma być znana jako Modlitwa Odnowienia.

Modlitwa Krucjaty 137
Modlitwa odnowienia
O Boże Wszechmogący, o Boże Najwyższy, spójrz na mnie, Twojego pokornego sługę, z miłością i litością w Swoim Sercu.
Odnów mnie w Twojej Światłości.
Obdarz mnie ponownie Twoją Przychylnością.
Napełnij mnie Łaską, abym mógł ofiarować się Tobie z pokornym poddaniem i w zgodzie z Twoją Najświętszą Wolą.
Uwolnij mnie od grzechu pychy i od wszystkiego, co Cię znieważa, i pomóż mi kochać Cię z głębokim i nieustannym pragnieniem służenia Ci przez wszystkie moje dni na wieki wieków. Amen.


Proszę, pamiętajcie, że bardzo łatwo jest się odwrócić od Boga i wystarczy jedna osoba, żeby w waszych duszach zasiać zwątpienie na temat dobroci Boga i Jego wielkiego Miłosierdzia dla wszystkich Jego dzieci.

Trzeba wielkiej odwagi i wytrzymałości, by pozostać wiernym Słowu Bożemu, ale bez proszenia o Łaski, aby Mu odpowiednio służyć, sami nie będziecie w stanie tego robić.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/when-a-mans-wil…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-02-23-16-0…

_____________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
ŚW.FILOMENA lubi to.