Język

Wołyń 1943 – holokaust z ręki sąsiadów

By Władysława Siemaszków, Ludobójstwo, page 1294, from Henryk Słowiński collection (www.starwon.com.au/~korey/Wolyn%2043.htm) [Public domain], via Wikimedia Commons Nigdy i nigdzie indziej w …
Napisz komentarz
W obronie Tradycji Kościoła wspomniał ten post w Sobór Trydencki potwierdził warunkową ważność chrztu protestantów i wszystkich heretyków.
KamilMila
No sprawa jest prosta.
Ale media to mocno zacierają.
VRS
Parvus wkleił fragment encykliki "Mystici Corporis Christi"
"...etiamsi inscio quodam desiderio ac voto ad mysticum Redemptońs Corpus ordinentur, tot tamen tantisque caelestibus muneribus adiumentisque carent, quibus in Catholica solummodo Ecclesia frui licet...", no to może zacytujmy kompletny passus, do którego należy powyższe zdanie (tłum. polskie):
-----

"Tych również, którzy do widzialnej … Więcej
stanislawp lubi to. 
VRS
Kolejna zasada to: De occultis Ecclesia non iudicat. Kościół nie wnika do wnętrza danej duszy i nie rości sobie prawa do wiedzy co się w nim dzieje, zwłaszcza w chwili śmierci. Przykładowo zatem nie wie czy dany żyd się dzięki współpracy z łaską Bożą w ostatniej chwili nie nawróci. Natomiast rozstrzyga po owocach i naucza obiektywnie: poza Kościołem nie ma zbawienia.
Wszelkie idące w stronę … Więcej
Quas Primas lubi to. 
VRS
i jeszcze w uzupełnieniu:
(1) Kościół otrzymał od swego Boskiego Założyciela misję sprawowania Sakramentów i przekazywania Wiary Katolickiej i Apostolskiej (por. np. “Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16). ” Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19), "“Ja jestem drogą … Więcej
Quas Primas lubi to. 
VRS
@modernistae prohibere
Nie do końca, np. starania o beatyfikację o. Maksymiliana Marii Kolbe podjęto już w roku 1946, a w roku 1948, w Padwie (sic!) rozpoczął się proces zmierzający do beatyfikacji.
@Elkam
Poczytaj sobie jak wyglądały wówczas kanonizacje świętych. Było po pierwsze inne, tradycyjne pojęcie "świętości"*) niż to, które zaprezentował Jan Paweł II np. w "Ut unum sint" **). Po … Więcej
@Elkam Dobre pytanie, ale przecież posoborowie dopiero zajęło się męczennikami II wojny światowej (O. Kolbe itd) Zastanawiają mnie sytuacje które wskazują na wybór selektywny świętych z grona ofiar tego samego czynu okupantów. Mam tu na myśli beatyfikację męczenników z Dachau oo. Oblatów. Jak wgłębimy się w w treść tamtych zdarzeń okaże się że więcej kapłanów tego zgromadzenia tam oddało życie.… Więcej
Quia angelicis choris lubi to. 
Pokaż 2 polubinia więcej.
Elkam
VCR , a " przedsoborowa" fabryka świętych pamiętała ?
wacula25@wp.pl lubi to. 
VRS
Do tego dochodzi bezbożna zmowa milczenia w kwestii męczenników Kresów, choćby tych z Lubieszowa, bo "nieekumeniczni". Posoborowa "fabryka świętych" jakoś o nich zapomniała.