Jazyk
Zobrazení
224
Stylita 5 3

Boží slovo na den 10.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.
Lk 5,1-11
Ludovika
Ešte o potratoch.O potratoch,ktoré štát preplatí.Sú to peniaze z našich daní.

blog.postoj.sk/40413/odhalenie-tisic…

Odhalenie: Tisíc vrážd na objednávku platí ročne štát!

08. 02. 2019 • 11:00
Vyšetrovanie vraždy dvoch mladých ľudí je v popredí s nadchádzajúcim 1. výročím tohto ohavného zločinu. Tento rok je však 46 rokov, čo tento štát platí úkladné vraždy nenarodených detí všetkým matkám nad … Více
Zedad
....Ale na tvé slovo spustím sítě....
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům … Více
Zedad
Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.