Jazyk
Pozretia
607
Peter(skala) 1 1

Časopis Máriina doba

Časopis Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku je Máriina doba. Vychádza štvrťročne a môžete si ho kúpiť. Je možné si ho tiež stiahnuť z našej stránky. Postupne budeme zverejňovať ďalšie čísla

Okolnosti vzniku časopisu:
Počas totalitnej doby sa celoslovenských večeradiel MKH mohlo zúčastniť len niekoľko kňazov. Napriek tomu, zaznievali tu myšlienky, ktoré mali výraznú hodnotu pre svoju dobu, i pre duchovný rast mnohých. Preto zápisky z týchto stretnutí vychádzali samizdatovo pod názvom "Myšlienky z večeradla". Ony boli istým spôsobom predchodcom časopisu.
Po nadobudnutí náboženskej slobody sa objavili nové možnosti a potreby. Členovia MKH cítili a aj odpovedali na požiadavku doby, preto začali vydávať časopis s názvom Máriina doba.
Prvé číslo časopisu vyšlo v júni 1991. Vychádza 4 razy do roka. Objednať si ho možno na adrese ústredia.
Akademia stastia
Súhlasím skvelý časopis P.S.: link ma odkazuje na stránku, ktorá nemôže byť nájdená.