Clicks30
fil.news

Pabor sa Homoseksuwal na Embahada ng U.S. Binati ang "Independyenteng Ortodoksong Simbahan"

Ang U.S. Embassy sa Kiev ay binati sa Twitter (Disyembre 15) ang isang itinatag kamakailan lamang na Independiyenteng Ortodoksong Simbahan ng Ukraine at ang pinuno nito na si Epifaniy Dumenko.

Ang embahada ay isang opisyal na tagataguyod ng Kyiv Pride 2018, isang kaganapan ng propaganda na iginiit sa populasyon upang turuan sila ng homoseksuwal na ideolohiya.

Noong Hunyo 2018, inilathala ng embahada ang isang pahayag ng Kalihim ng Estado ni Trump na si Mike Pompeo na nagpapalaganap ng tinatawag ni Pompeo na "Pride Month".

Ang bagong simbahan ay nilikha noong Linggo na may suporta ng Patriyarka ng Constantinople na, sa pagkilos na ito, ay naging sanhi ng malalim na pagkakahati-hati sa mga Ortodokso.

Ang bagong simbahan ay kapareho ng matagal nang grupong Filaret, na itinatag ni Filaret Denysenko na inalisan ng katungkulan sa simbahan noong 1992 ng Ortodoksong Simbahan ng Ukraine, isang panukalang-batas na kinikilala ng Constantinople.

Wala sa mga obispo ng opisyal na Ortodoksong Simbahan ng Ukraine ang sumali sa grupong Filaret na itinataguyod ng presidente ng Ukraine at oligarkiyang si Petro Poroshenko.

picture: Filaret Denysenko, #newsIygyuisdwy