Clicks36
vi.news

Tổng giám mục: "Bệnh dịch cầu vồng" đang đe dọa Ba Lan

"Vùng đất của chúng tôi không còn bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch đỏ [Cộng sản], điều đó không có nghĩa là không có người mới nào muốn kiểm soát tâm hồn, trái tim và tâm trí của chúng tôi", Tổng Giám mục Krakow Marek Jedraszewski, 70 tuổi, Ba Lan nói.

Trong một Thánh lễ ngày 1 tháng 8 đánh dấu kỷ niệm 75 năm cuộc nổi dậy ở Warsaw chống lại sự chiếm đóng của chủ nghĩa Quốc Xã, Jedraszewski nhấn mạnh rằng Chủ nghĩa Cộng sản và tuyên truyền đồng tính, mà ông gọi là "dịch bệnh cầu vồng", đều bắt nguồn từ cùng một nguồn.

Jędraszewski là một người bạn thân của John Paul II. Hai người thường thảo luận với nhau và giữ liên lạc thường xuyên với nhau.

Hình ảnh: Marek Jedraszewski, © Adam Bujak, CC BY-SA, #newsGbvmroefjg