Taal
Kliks
47
nl.news

Poolse priester stelt voor om te bidden voor de [goede] dood van paus Franciscus

Vader Edward Staniek, 77, zei in een preek op 25 februari dat hij bidt dat de Heilige Geest paus Franciscus kan helpen terug te keren naar het katholieke geloof of hem anders snel naar zijn eeuwige beloning kan laten gaan.

Hij legde uit dat Franciscus in zijn onderricht "Jezus de rug toekeert". Een van de voorbeelden die hij gaf was Franciscus' communie voor overspeligen: "Het toelaten van het onheilige volk tot de heiligheid van de Kerk is een profanatie van de sacramenten", merkte de priester op.

Na een gesprek met vader Staniek verklaart aartsbisschop Marek Jędraszewski dat hij bedroefd is over Staniek's woorden: "Ik verzeker u dat de hele Kerk in Krakau dagelijks en met vurigheid bidt voor paus Franciscus" - overdreef hij.

Vader Staniek werd in 1965 gewijd door de latere paus Johannes Paulus II. Van 1993 tot 2001 was Staniek rector van het seminarie in Krakau.

Afbeelding: Edward Staniek, #newsWbgwkgwsck