Wyświetlenia2,4 tys.
ŚW.FILOMENA
3

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

Pieczęć Boga Żywego, Modlitwę Krucjaty 33, trzeba nosić zawsze przy sobie w jakiejkolwiek formie (treść tej Modlitwy) i mieć w swoich domach. Pieczęć należy odmawiać codziennie. Ona nas chroni, nasze ciała i dusze, i żadna krzywda nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie wolno jej sprzedawać i powinna być dostępna dla każdego.

Wersja klasyczna kolorowa A4: Pieczęć Boga Żywego (PDF)

Wersja kolorowa A6 sam tekst Pieczęci: Pieczęć A6

Wersja czarno-biała A5, dwie na jednej stronie A4: Pieczęć A5 czarno-biała (PDF)

Wersja czarno-biała A6, cztery na jednej stronie A$: Pieczęć A6 czarno-biała (PDF)

Ulotka A4 z informacjami o Pieczęci: Ulotka o Pieczęci Boga Żywego

Wersja kolorowa mikro: Pieczęć wersja mikro

Wersja do druku w profesjonalnej drukarni, format wizytówki 85 na 55: Pieczęć do druku w drukarni

Wersja kolorowa forma wizytówki do druku na domowej drukarce: Pieczęć kolorowa format wizytówki 10 na A4

Pieczęcie można drukować samodzielnie w dowolnej formie (tekst pieczęci) i dać do poświęcenia kapłanowi, a poświęcone Pieczęcie można nieodpłatnie zamawiać w redakcji strony.


za: armiajezusachrystusa.pl/…/pieczec-do-pobr…

PROSZĘ, WYDRUKUJ, PRZEŚLIJ DALEJ, UDOSTĘPNIJ WSZYSTKIM !!!

___________________

Fragmenty Orędzi w których jest mowa o Pieczęci Boga Żywego:

"Będę chronić wszystkie Moje dzieci, które mają pieczęć Mojej miłości umieszczoną w ich duszach." 14.02.2012, 18:00

"Obiecuję wam, że prześladowanie szybko minie i będziecie chronieni. Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony. Z nią zdołacie uciec uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach. Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Zbawienia. Moja moc wzrośnie w was dzięki tej pieczęci i żadna krzywda was nie spotka. Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stwórcy wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, zostaną pobłogosławieniu tym boskim darem. Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (33), aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością." 20.02.2012, 00:20

"Obiecałem, że zanim to nastąpi ofiaruję Moją Pieczęć Ochrony na czołach tych, którzy wierzą we Mnie. ... Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości będzie w zasięgu Mojej ochrony przez cały czas. Ochrona ta obejmie wasze rodziny. To jest Moje ostateczne wołanie, aby ofiarować wam Moją Pieczęć Miłości. ... Wy, którzy Mnie znacie i przyjmujecie Moją Pieczęć wiedzcie, że będziecie mieli życie wieczne." 21.02.2012, 00:30

"Wy, Moi wyznawcy, którzy przyjmujecie Pieczęć Boga żywego, zostaliście pobłogosławieni. Nie musicie się martwić." 22.02.2012, 19:00

"Nigdy nie zapominajcie, aby się modlić do Ojca tak często jak to możliwe, o Pieczęć Boga Żywego, aby ochronić was i wasze rodziny." 29.02.2012, 17:30

"Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów. Odmawiajcie ją od teraz codziennie. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie poświęcona przez księdza." 16.05.2012, 03:10

"Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Będzie ona chronić was i wasze rodziny, nie tylko duchowo, ale da wam także ochronę fizyczną. Jesteście pobłogosławieni, aby otrzymać Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest to, aby wszędzie, jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało." 16.05.2012, 17:38

"Moje dziecko, dzieci Boże będą w stanie chronić swoją wiarę, odwagę i bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą modlić się Modlitwą Krucjaty - Pieczęć Boga Żywego. Jest to jedna z ostatnich i największych Pieczęci Ochrony wysłanych z Nieba spośród wszystkich modlitw ofiarowanych ludzkości. Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny. Ta pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana i jest związana z wielkimi boskimi mocami. Ceńcie ją wysoko i używajcie do ochrony, nie tylko siebie, ale waszych rodzin." 17.05.2012, 08:50

"Nastąpi kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, w jaki sposób żyjecie. Zasady, wiele z nich, będą oznaczały, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel, który trzymał was będzie pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii. 666 będzie wprowadzany tak samo, jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie do którego przyjęcia będziecie zmuszani. Raz wprowadzony zatruje nie tylko twój umysł i duszę, ale twoje ciało. To spowoduje epidemię mającą na celu zniszczenie większości ludności świata. Nie wolno przyjmować Znaku. Zamiast tego pouczam was, co macie zrobić. Wielu będzie akceptować Znak, ponieważ będą czuli się bezradni. Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Po otrzymaniu Mojej Pieczęci Ochrony, przekazanej wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować Znaku. Zostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny, poszukiwania lub cel będą niewidoczne w oczach armii szatana." 01.06.2012, 20:15

"Moja szczerze umiłowana córko, jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał wielki dar dla ludzkości, Jego Pieczęć, tak też Jego dzieci muszą złożyć przyrzeczenie wierności Jego Boskiej Woli. Proszę o złożenie tego przyrzeczenia przez wszystkie te dzieci Boże, które będą maszerować w Jego armii, by pomóc ratować dusze wszystkich dzieci Bożych, w tym zatwardziałych grzeszników. Modlitwa Krucjaty (59) Przyrzeczenie wierności Bożej Woli" 13.06.2012, 16:00

"Pieczęć Boga Żywego będzie chronić was wszystkich i każdego z osobna." 06.07.2012, 16:15

"Wy, moi wyznawcy pamiętajcie, że jesteście chronieni przez cały czas Pieczęcią Boga Żywego. Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją jak największej liczbie ludzi. Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy do odpowiedniego przygotowania was, abyście potrafili ochronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem Znaku Bestii." 20.07.2012, 17:46

"Proszę, trzymajcie Pieczęć Boga Żywego blisko siebie w swoich domach w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż wiele się ujawni." 01.08.2012, 16:45

"Proszę, rozpowszechniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie może być ona sprzedawana. Musi być dostępna dla wszystkich. Przekazujcie jej kopie wszystkim, którzy potrzebują ochrony." 21.11.2012, 23:30

"Wtedy będziecie miotać się, by znaleźć Pieczęć Boga Żywego, którą dałem światu przez Mojego Ojca w tych Orędziach - ale wtedy będzie już za późno. Tylko ci, którzy akceptują tę Pieczęć, przechowują ją w swoich domach albo noszą przy sobie, zostaną ochronieni. Tylko ci, z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz." 04.04.2013, 19:45

"Trzeba zabiegać o Moją ochronę, a Pieczęć Boga Żywego należy dać jak największej liczbie dusz." 11.05.2013, 20:20

_____________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego


MATKA BOŻA: Moje dziecko, nie odwracaj się nawet na jedną chwilę, gdy rozpowszechniasz Orędzia od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Boga Najwyższego, ponieważ czas się kończy

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS CHRYSTUS: Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa

Ostrzeżenie dla wierzących, by nie odrzucali prawdziwych proroków

JEZUS CHRYSTUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Nie zważajcie na wrzaski sprzeciwu, bo ludzka opinia w Moim Królestwie nic nie znaczy

JEZUS CHRYSTUS: Intelektualna pycha, zaślepiła was na prawdę wiedzy duchowej

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

I ZOBACZ:

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem

Ekumeniczne wysiłki na rzecz uniwersalnej religii Franciszka (fałszywego proroka)

Ks. Natanek - Dzisiaj szatan rządzi władzami Watykanu
ŚW.FILOMENA
Moje dziecko, nie odwracaj się nawet na jedną chwilę, gdy rozpowszechniasz Orędzia od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Boga Najwyższego, ponieważ czas się kończy.
ŚW.FILOMENA
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper
et in saecula saeculorum,
Amen.
Jeden komentarz więcej od użytkowniczki ŚW.FILOMENA
ŚW.FILOMENA
JEZUS: "Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów. Odmawiajcie ją od teraz codziennie. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie poświęcona przez księdza." 16.05.2012, 03:10