Clicks246
Jolinar
2

Ku Tradycji – cała naprzód!

Ku Tradycji – cała naprzód!

W czasach pomieszania powszechnego Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji pozostaje trwałym, niezawodnym, bezpiecznym a przede wszystkim prawdziwym punktem odniesienia.

Nieodzownym – aby życie przeżyć sensownie i osiągnąć wieczne zbawienie, i do tegoż dopomóc innym. Na wzburzonych morzach świata, dziejów i ideologii okręt Kościoła pozostaje – także dzisiaj – bezpiecznym schronieniem. Dowiezie nas do Celu!

Radykalny zwrot ku wierności Tradycji jest dzisiaj – w czasach ostatnio rozlewającego się szeroko ateizmu i wzmagającego się na polskiej ziemi pomieszania powszechnego – nieodzowny.

Czas porzucić
posoborowe farmazony i zachować radykalną wierność Tradycji. Przez Tradycję Pan Bóg do nas przemawia, uczy nas i uświęca!

Aby uniknąć nieporozumień, raz jeszcze odpowiedzialnie precyzuję: przezposoborowe farmazony rozumiem tutaj współczesne poglądy, opinie, treści, praktyki i zaniechania, które są odejściem od Tradycji i od szlachetnych zwyczajów zakorzenionych w Tradycji. Ściślej: chodzi o wszystko to, co może być zasadnie określone jako zdrada Tradycji.

A nasz elementarz Tradycji – prawdziwy i niezmienny – jest taki, przypomnijmy:

Sześć prawd wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.


* * *

„Otrzymałam od mego Syna zapewnienie,
że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych
niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci”


(Obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki

bł. Alan de Rupe).

Autor:
Novus Hiacynthus
Sześć prawd wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Jolinar
"Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr." - Seneka Młodszy