Jazyk
Zobrazení
279
menhir 13 4

Apoštolové prosili Pána: »Dej nám více víry!«

31Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn
32a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
34Tu řekne král těm po své pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.
35Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě,
36byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.'
37Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít?
38Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'
40Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'
41Potom řekne i těm po levici: 'Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.
42Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít,
43byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'
44Tu mu na to řeknou také oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'
45On jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.'
46A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.«
Samson1
Největší dar je láska.

sulnadzlato před 5 hodinami
Samson je blbej honič.
Co to je soli.
Samson1
Jo, jednou na to dojedete. Soli Samson je Boží miláček a s tím nic nenaděláš i kdyby ses podělala. Jedno vyznání viny je v úvodu a před čtením Písma a evangelia a druhé před přijímánám. dokonce jednou vyznání viny říká kněz a ministaranti mu odpoví: Smiluj se nad tebou všemohoucí Bůh a odpusť hříchy tvoje, uveď tě do života věčného, Amen. Tak nějak ta nevěstka zůstává na tebe. Ty si … Více
sulnadzlato
Samson je blbej honič.
apredsasatoci
@Zedad Slepá poslušnost není katolická, nikdo není zbaven zodpovědnosti, pokud poslouchá víc lidi než Boha tím, že se řídí rozkazy nadřízených úřadů a může to být i papež, ačkoliv se prokazuje, že ony protiřečí vůli Boží, kterou můžeme s jistotou poznat z Tradice.
Zedad
Dej nám více víry Pane Ježíši.
Zedad
To je zajimavé, Pán Ježíš ustanovil jednu Církev a lidé se z ní navzájem výlučují.
Samson1
Hento buď objektivní. Nakonec u první mše svaté, jejímu ustanovení, kterou konal sám Pán byl jeden, který si pil a jedl odsouzení. Potom, že budou války, zemětřesení, hlad a mor, to Pán též řekl. O co se ti jedná? Špinit církev? Když to děláš, špiníš tím Krista. Každý máme na nesení dost svých vlastních slabostí, ty též, měla by jsi obrátit též pozornost sama k sobě a zamyslet se nad sebou, co … Více
henta
Moc pěkně to Alfons pověděl.
Zbývá odpovědět na otázku
je skutečně ta latinská TOP
,a proč se k ní vracet,

když za dlouhá staletí, dovolila
takový úpadk až k dnešnímu
stavu sedes- vacant,nebude to
z absence spravedlnosti z VÍRY.
p.s. Pýcha předchází pád- tentokrát
nenávratně.
zašla sláva papežství.
Advent 2018, církev nemá papeže!
alica111 před 5 minutami
Sv. Alfons Maria z Liguori: Kázání na … Více
dáždik
Azia Bibi a jej rodina sú aj naďalej vo veľkom nebezpečenstve v Pakistane

From: Eduard Pröls | CitizenGO <petitionen@citizengo.org>
Date: ut 4. 12. 2018 o 15:31
Subject: Weiter in großer Gefahr: Asia Bibi und ihre Familie

Grüß Gott und Guten Tag,

allen Hoffnungen zum Trotz sind Asia Bibi und ihre Familie weiterhin in großer Gefahr. Sie konnten Pakistan bisher nicht verlassen, müssen sich … Více
evelina
www.chcemsamodlit.sk/biblia-svate-pismo/
Ale Písmo zavrelo všetko pod hriech, aby zasľúbenie z viery Ježiša Krista bolo dané veriacim.
menhir
16Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak i pohanům. 17Neboť v něm se odhaluje Boží spravedlnost, která je z víry a vede k víře. Tak je psáno: 'Spravedlivý bude žít z víry.' 18Bůh dává z nebe jasně najevo svůj hněv při každé bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteří svou nespravedlností překážejí pravdě. (Řím … Více