Ngôn ngữ
Lượt xem
118
vi.news

Nhà thờ chia rẽ - Cũng như Chính trị

Những người Công giáo Hoa Kỳ và các mục sư của họ gần như đều phân chia giữa Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa theo một nghiên cứu do giáo sư Yale Eitan D. Hersh xuất bản.

Reform Judaism Rabbis là nhóm mục sư Dân chủ ở Hoa Kỳ, theo sau là Unitarian, African Methodist Episcopal, và các mục sư bảo thủ Do Thái. Người Do Thái Chính Thống chủ yếu là Dân chủ. Một số nhà thờ Tin Lành và Báp-tít đang đa số là Đảng Cộng hòa.

Hình ảnh: © Samantha Celera, CC BY-ND , #newsTtgxnyouqp

Viết một bình luận …