Ngôn ngữ
118

Nhà thờ chia rẽ - Cũng như Chính trị

Những người Công giáo Hoa Kỳ và các mục sư của họ gần như đều phân chia giữa Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa theo một nghiên cứu do giáo sư Yale Eitan D. Hersh xuất bản. Reform Judaism Rabbis là nhóm…
Viết một bình luận …