Jazyk
1 489

Rozjímání nad 2Sol 2,9-10

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachr…
henta zmínil tento příspěvek v Horské kázání.