Jazyk

Boží slovo na den 13.6. A.D. 2018

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani …
Napsat komentář
henta
Čím více jsem pokorná/před Bohem/
tím větší mám v srdci pokoj.
apredsasatoci
s Jezisom si nedovolim sa zrovnavat. ale s tamtou hentou nemam problem.
N0B0DY.SK
Ale no, neviem kto z nás tu má toľko pokory ako Ježiš. Som málo pokorný, to je predsa jasné...
apredsasatoci
aj mne treba. ale mne nezvazuje pycha ruky a nohy ako tebe, vies?
henta
"Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.....
Pozor na to vážení!
"Kdo mě miluje ,bude zachovávat má přikázání...."
Zná Sard a Tomislav Boží zákon?? Vědí
oni ,že žádný zvrácený nebude přijat do
Božího království
? Asi ne jinak by bubnovali,
mobilizovali z kazatelnic, budete zatraceni,
jestli se neobrátíte.....

OH máčovky, máčovky … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:
Král Achab obeslal všechny syny Izraele a shromáždil proroky na hoře Karmelu. Eliáš přistoupil ke všemu lidu a pravil: "Jak dlouho budete kulhat na dvě strany: Jestliže Hospodin je Bůh, jděte za ním, jestliže Bál, jděte za Bálem!" Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš řekl lidu: "Já sám jsem zbyl jako Hospodinův prorok, ale proroků Bálových je čtyři sta … Více