Clicks214

Sv. Editu Stein Kristus vysvobodil z židovských bludů, sláva Bohu!

Byla pak zavražděna v německém koncentráku v Osvětimi pravděpodobně 9. srpna roku 1942. Pravá víra VŽDY něco stojí. Ale pak přichází VĚČNÁ odměna v nebi. Život pozemský je kraťoučký ve srovnání s věčností.

ROMANESCU Traian: Páni a otroci 20. století str.12: Co se týče skutečného počtu Židů v České republice, ten je před českou veřejností, stejně tak jako v ostatních státech, přísně utajován. Podle dobře informovaného zdroje jich u nás v současnost žije přes 200 tisíc včetně míšenců.“ Tolik Miroslav Dolejší.
str.15 Čtyři miliony Židů, kteří v současnosti sídlí v Polsku, jsou příslušníky Světové židovské federace – podle svědectví Szymona Szurmieja, které poskytl ve varšavské televizi. V archivních fondech MSW (Ministerstva vnitra) je uloženo přibližně dva miliony sedm set tisíc položek. Z toho největší položku (soubor) tvoří Židé, kteří skrývají svůj původ. Většina Židů zaujímá klíčové postavení v hromadných sdělovacích prostředcích, kultuře, politice a ekonomice.
Židé tvrdili, že za II. světové války zahynulo v koncentračních táborech 3,4 mi-lionu Židů z Polska – tj. téměř 100 % celé předválečné židovské populace. Podle posledních výzkumů to však bylo pouze cca 110 000! Před rokem 1939 i po něm polští Židé odcházeli převážně na území SSSR. Na konci války se vraceli hlavně pod záštitou 2. pěchotní divize tzv. Polské armády (tzv. Wojska Polskiego). Jakub Berman a další židovští váleční zločinci uskutečňovali terorem vládu „židokomuny“. Židé, vyškolení NKVD, tvořili 70 % celkového počtu pracovníků a prakticky celé vedení Bezpečnostního úřadu (Urzedu Bezpieczenstwa). Lidé v Polsku umírali stejně jako za bolševické revoluce v Rusku. Více než milion polských vlastenců tehdy prošel těžkým vězením a tábory nucených prací – např. v uranovém dole v Kowarach. Přibližně 1 100 000 Poláků pak bylo deportováno do pracovních táborů přímo na území SSSR. V tomto počtu bylo nejméně 300 000 příslušníků inteligence, kteří mohli zajistit administrativu (polského) státu.
Nezjištěný počet vlastenců z AK (Armia Krajowa), NSZ, BCH a další opozice padl za oběť teroru; byli zastřeleni, utýráni k smrti nebo dlouhá léta strádali ve vězeních. Za války proti hitlerovským okupantům zahynulo přibližně 10 % celkového stavu mužstva AK (Armia Krajowa). Pod sovětskou okupací však zahynulo přibližně 90% příslušníků AK! Polští Židé špiclovali a pátrali po příslušnících polské opozice a zhotovovali jejich seznamy pro židovské úřady. Podle nich potom NKVD likvidoval polské vlastence.
Zdroj: ROMANESCU Traian: Páni a otroci 20. století www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Pani_a_otroci_2…

Edith Stein - pak karmelitánka Terezie Benedikta od Kříže - byla blahořečena 1. května roku 1987, 11. října roku 1998 svatořečena a 1. října roku 1999 prohlášena spolupatronkou Evropy. Její svátek se slavil dnes 9. srpna.
Přimluv se za nás svatá sestro v Kristu, aby nás Tvoji, zatím nekřesťanští, příbuzní nevyhubili rakovinou a zneplodněním pomocí internetové sítě 5G a pak robotizací člověka s pomocí čipů pod kůži 666 !
Viz 9.8.2019: Robert Becker, dvakrát nominovaný na Nobelovu cenu za výzkumy působení elektrických a magnetických polí na léčení zlomenin, psal v roce 1991 v knize „Křižující proudy“ o práci Abrahama Liboffa, který zastavil elektromagnetickým zářením proces dělení buňky ve chvíli, kdy se obě buňky oddělovaly. Těžko hledat přesvědčivější důkaz o tom, že celý živý svět je manipulovatelný elektromagnetickým zářením a může jím být ovlivňován ke svému prospěchu i ke své zkáze. Vědci, kteří pracují v tomto oboru si to uvědomují a když se společnosti, budující mobilní telefonní sítě, rozhodly vybudovat sítě páté generace (5G), 215 vědců se rozhodlo vydat výzvu k zastavení této aktivity na Zemi i ve vesmíru. Reagují tak na to, že vývoj civilizace v posledních desetiletích sleduje na prvním místě finanční zisky a hodnota lidského života se zařazuje až někam pod tento cíl.

V této sérii článků se snažíme přesvědčit české občany a českou vládu, že zavádění sítí mobilních telefonů páté generace, které zdesetinásobí a chvílemi i zestonásobí hladiny elektromagnetického záření v našem životním prostředí může mít tragické následky pro velký počet českých občanů. V předchozích článcích jsme upozorňovali na to, že v České republice roste prudkým tempem výskyt rakoviny zároveň s přibýváním elektromagnetických vln v atmosféře a že mikrovlny používané pro komunkaci mobilními telefony a ve WiFi sítích mohou vyvolat zvýšenou odolnost bakterií proti antibiotikům (petice). Tentokrát se budeme věnovat účinkům mikrovln na vývoj embryí.
V roce 2010 umístili španělští vědci, pod vedením Alfonsa Balmoriho, nádoby s vajíčky žab na dva měsíce do vzdálenosti asi 140 metrů od 4 antén, instalovaných na výškové budově a vysílajících signály pro mobilní telekomunikaci v mikrovlnných frekvencích od 959,8 Mhz do 2.155 Mhz. Během dvou měsíců uhynulo 90% pulců, kteří se z vajíček vylíhli a ostatní trpěli špatnou koordinací pohybů a nízkou aktivitou a jejich tělesný růst probíhal asynchronicky. Jen asi polovina reagovala na bouchnutí do stěny akvaria. V kontrolní skupině, umístěné ve Faradayově kleci, kam elektromagnetické zářením nepronikalo, uhynulo jen 4,2% pulců, jejich růst byl normální, koordinace pohybů dobrá a na vnější podněty rychle reagovali.
Španělští vědci ve studii uváděli, že ve vědecké literatuře existuje mnoho výzkumů potvrzujících, že bioelektromagnetické fenomény hrají významnou roli ve vývoji embryí. Jako příklady uváděli pokus, při kterém silná magnetická pole narušila dělení buněk v žabích vejcích a pokusy, při který silná magnetická pole způsobila u obojživelníků vodnatelnost, pokroucení páteře a nedostatečný vývoj jejich mozků a hlavy.
V roce 1982 jiný španělský vědec Jose Delgado (který se proslavil tím, že elektrickými signály do jeho mozku zastavil býka, který na něj útočil) vystavil na 48 hodin oplodněná kuřecí vejce „pulsovaným“ magnetickým polím, která se zapínala buď každou desetinu nebo každou setinu nebo každou tisícinu vteřiny. Při pulsování magnetických polí ve 100 Herzích (každou setinu vteřiny) se u kuřat nezačal vyvíjet mozek a nezačaly se vyvíjet ani srdce a žíly. Při 1000 Herzích se nezačaly vyvíjet žíly. Při intenzitě magnetického pole 1 a 13,9 mikro Tesla docházelo k těmto abnormalitám ve vývoji u 50 -77% kuřecích zárodků. Při pulsech o síle 0,4 mikro Tesla, trvajících dvě miliontiny vteřiny, se abnormality objevily u 83% zárodků. Abnormality se objevily také u 35% zárodků, které těmto pulsům nebyly vystaveny. Pokusy o zopakování tohoto experimentu vedly v řadě případů k podobným výsledkům.
Vystavujeme se nebezpečí, že se zavedením systému 5G, jehož záření má být pulsované, dojde k abnormálnímu vývoji u lidských zárodků? Provádět experimenty na lidech není přijatelné, ale v USA byl proveden průzkum mezi ženami, které používaly elektrické deky, elektrické ohřívání stropů a elektrické vodní postele, které vysílaly elektromagnetické vlny ve frekvenci 60 Hz. U těchto žen byl zaznamenán vyšší počet potratů v topné sezóně, kdy jsou tato zařízení používána, než v době, kdy zůstávají mimo provoz (zde). Pokud není důkladně prozkoumáno, jaký účinek na vývoj lidských zárodků bude mít elektromagnetické záření, vysílané při fungování mobilní sítě páté generace, riskujeme nejen, že dojde k nepřijatelným experimentům na lidech, ale také, že se jejím zavedením zvýší počet dětí, které se budou rodit s různými defekty nebo které nebudou donošeny. V době, kdy v České republice i ve zbytku civilizovaného světa přibývalo elektromagnetického záření (od roku 1994 do roku 2007) vzrostl počet dětí, u kterých byly ještě před narozením diagnostikovány vady, neslučitelné se životem o víc než 100%.
Petici české vládě za zákaz zavádění technologie 5G před jejím důkladným otestováním můžou čtenáři podepsat zde, mezinárodní petici lze podepsat zde. Dobrý příklad české vládě dalo italské město Trento, které na výzkum účinků radiofrekvenčního záření systému 5G vyčlenilo 30.000 euro.
Kdokoli by se chtěl podílet na úsilí zabránit budování sítě 5G před důkladným prověřením jejích účinků na život v naší zemi, bude vítán, když se ozve na adrese mbabacek@czin.eu . Obzvlášť bychom uvítali, někoho kdo by uměl šířit tyto informace na Facebooku, Twitteru atd.
Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením Mojmír Babáček, předseda
Zdroj: zvedavec.org/…/7991-dalsi-varo…
Vážená paní, vážený pane,
v tisku se stále častěji objevuje záměr brzy zavést nové mobilní technologie 5G do infrastruktur mobilních operátorů. V médiích se hovoří o vysokých rychlostech přenosu, obsloužení velkého množství zařízení, sdílení a rozšiřování inteligentní 5G sítě prostřednictvím klientských zařízení, ale hovoří se pouze povrchně o parametrech těchto technologií.
Od médií ani od polit…More
Vážená paní, vážený pane,
v tisku se stále častěji objevuje záměr brzy zavést nové mobilní technologie 5G do infrastruktur mobilních operátorů. V médiích se hovoří o vysokých rychlostech přenosu, obsloužení velkého množství zařízení, sdílení a rozšiřování inteligentní 5G sítě prostřednictvím klientských zařízení, ale hovoří se pouze povrchně o parametrech těchto technologií.
Od médií ani od politického spektra není veřejnost dostatečně infornována o vědecky podložených a zdokumentovaných zdravotních problémech souvisejících s již aktuálně užívanými bezdrátovými technologiemi, ačkoliv řada zahraničních odborníků již déle upozorňuje na nutnou diskusi.
Z technických principů funkce technologie 5G vyplývá, že nasazením se opět zvýší zátěž elektromagnetickým zářením na občany hlavně ve větších městech a ve více zastavěných lokalitách (ulice, obchodní centra). Milimetrové záření 5G technologie obtížně prostupuje budovami, pevnými materiály, takže budou prostory zřejmě pokrývány větším množstvím pozemních stanic na 1km čtverečný a s výrazně vyšší výkonem než u starších technologií.
Již dávno před 5G koncepcí mezinárodní vědecké kapacity volaly po pozastavení rozvoje bezdrátových technologií a po revizi bezpečnostních limitů při budování nových pozemních stanic. Byly vydány desítky peticí a prohlášení. Známá je např. Freiburská výzva freiburger-appell-2012.info/en/home.php, kterou podepsalo 3000 lékařů.
Současné bezpečnostní předpisy ohledně mikrovnných technologií jsou založeny na zastaralé hypotéze, že ohřívání je jediným škodlivým efektem elektromagnetického záření. Stovky vědců dokázaly, že mnoho různých druhů akutních i chronických nemocí a zdravotních problémů způsobeno nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“) a to z úrovně záření o několik řádů nižší, než odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům. Čeští lékaři vědí o spojitosti mezi nadměrným vystavováním se radiofrekvenčnímu záření a poruchami srdečního rytmu, nervového systému, nárustu neplodnosti a jiných závažných onemocnění.

Užívání telekomunikačních věží, vysilačů, zařízení pro datové přenosy a pro bezdrátovou komunikaci (např. i přístroje na bázi DECT - bezdrátové chůvičky, domácí bezdrátové telefony), popř. dalších zdrojů záření (trafostanice, vysokonapěťové systémy) by mělo být výrazněji regulováno, nebo vzdáleno od míst, tam, kde se sdružují děti, nemocní lidé; popřípadě bezdrátové technologie nahrazovat drátovou technologií. Je třeba aplikovat striktnější limity na elektromagnetické záření ve školách, školkách, zdravotnických zařízeních i jiných veřejných i soukromých prostorách pro nové i stávající technologie jako je tomu v už zahraničí.

Státy a organizace jako Velká Británie (2007), Německo (2007), Francie, Rusko, Indie, Belgie (2008), belgická vládní agentura pro zájmy dětí Kind en Gezin, Zdravotní komise v Torontu (2008), britský systém zdravotnictví National Health Service, Vídeňská lékařská komora, americká Mayo Clinic aj. doporučily omezit užívání mobilních telefonů a wifi.

Francie přijala zákon, který zakazuje bezdrátové technologie ve školkách a jeslích, nařizuje ve školách vypínat bezdrátový internet, pokud neslouží pro výuku, omezuje v reklamě propagování zobrazení mobilu u ucha bez užívání příslušenství, které omezuje vystavení záření, reguluje instalace rádiostanic a telekomunikačních věží, zpřísňuje monitorování záření a snižování úrovní v zástavbách, kde jsou vysoké hodnoty.
viz. www.lemonde.fr/…/une-loi-pour-en…

Kypr v r. 2017 přikázal vyhláškou pro školy zrušit wi-fi zařízení a obnovit kabelová propojení.

Německá vláda doporučila občanům, aby se vystavovali záření z wi-fi jen na "nejnižší možnou míru" a raději používali "konvenční kabelové připojení.
Dle osob podepisujících se zde, bych rád bych požádal naše zvolené zástupce, upřednostňovali primárně ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí před tvorbou investičních projektů. Aby byla brzy zahájena veřejná diskuse za přizvání nestranných odborníků ze zdravotního sektoru, z energetiky a telekomunikací ohledně problematiky nových i stávajících technologií a projednány i bezpečnostní limity technologií již užívaných.

Přikládám zde i znění přeložené petice, kterou podepsalo 27000 osob po celém světě:
static1.squarespace.com/…/Mezin%C3%A1rodn…

Tato petice bude předána na Petiční výbor Poslanecké sněmovny České Republiky.
Děkuji.

Kamil Bartošák Petici podepisujme na: www.petice24.com/pozastavit_zava…