Ngôn ngữ
Lượt xem
69
vi.news

Giám mục Fellay: Các cuộc đàm phán với Rome đã đi đến một "Một sự bế tắc nhất định"

Hội Thánh Pius X (SSPX) đại diện cho mọt thứ trong quá khứ của Giáo Hội mà được gọi là Truyền Thống, theo Đức Cha Bernard Fellay, lãnh đạo cấp cao của SSPX.

Nói với onepeterfive.com (ngày 8 tháng 2), Fellay nói rằng nhiệm vụ của SSPX là nhớ rằng Truyền thống không thể bị xoá khỏi Giáo hội. Ông nhấn mạnh rằng SSPX không chỉ đơn giản là một "tượng đài của quá khứ" mà còn là một chứng nhân sống của truyền thống trong Giáo Hội.

Fellay nói thêm rằng các cuộc đàm phán của SSPX với Francis đã đi đến một "bế tắc nhất định". Tuy nhiên, ông vẫn sẵn sàng thảo luận thêm.

Hình ảnh: Bernard Fellay, © KUW, wikicommons, CC BY-SA, #newsOyihzviicm